Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Förhandsbesked

Om du tänker bygga fritidshus, bostadshus eller industribyggnad i ett område som kommunen inte har någon detaljplan för, bör du börja med att ansöka om förhandsbesked. Förhandsbesked innebär att miljö- och byggnämnden prövar om du kan få bygga på den önskade platsen. Om du får ja i ditt förhandsbesked och lämnar in ansökan om bygglov inom två år, får du också ja till bygglov. Du får inte börja bygga innan du fått ditt bygglov. Om du får ja i ditt förhandsbesked måste du betala en avgift till kommunen enligt plan- och bygglovstaxan som är fastställd av kommunfullmäktige. Du ansöker om förhandsbesked skriftligt. Blankett

Det här ska finnas med i din ansökan:

  • Fastighetsbeteckning
  • Ditt namn, adress och telefon (dagtid)
  • En beskrivning av vad du vill bygga och hur vatten och avlopp ska ordnas
  • En karta i mätbar skala, gärna med skalan 1:1000,Det betyder att 1 mm på kartan är 1 meter i verkligheten. Kartan ska visa var byggnaden och tillfartsväg till byggnaden ska vara placerade.
  • Ett foto eller någon annan slags bild som visar hur byggnaden ska se ut.

Har du frågor kan du kontakta; Lorentz Karlsson 0953-141 70.

Skicka din ansökan till; Malå/ Norsjö

                                 Miljö- och byggavdelning

                                 Storgatan 13

                                 930 70 MalåTillbaka

Sidan uppdaterades senast 2014-04-29