Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Lantbruk

Lantbruk och annan djurverksamhet

Här får du lite information om vad som gäller för lantbruk och annan yrkesmässig djurhållning. Ta reda på om det krävs tillstånd eller anmälan innan du börjar. Mera information får du hos länsstyrelsen.

Tillstånd och anmälan

Lantbruk
- Lantbruk med mer än 400 djurenheter måste ha tillstånd av länsstyrelsen. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.
- Lantbruk med mer än 100 djurenheter måste göra anmälan till miljönämnden. Det är den yttre miljön som prövas enligt miljöbalken.

Djur inom tätbebyggt område
Inom detaljplanelagt område krävs det tillstånd för att ha orm, höns, får, svin, nötkreatur eller häst. Det krävs även tillstånd för pälsdjur som man inte har som sällskapsdjur. Ansökan skickas till miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden beslutar om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område.

Sidan uppdaterades senast 2013-02-07