Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Buller

Buller kan definieras som oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och tid på dygnet. En lastbil som åker förbi vårt hus på dagen kanske vi inte ens märker, medan samma lastbil väcker oss på natten. Hur störda vi blir beror också på vilken inställning vi har till bullerkällan och om bullret är kombinerat med vibrationer.

Olika källor till buller

Trafikbuller är vår vanligaste bullerstörning. Buller från industri, skjutbanor och flyget är andra vanliga källor. I tätorter kan fläktar och ventilation vara mycket störande. Tillåtna ljudnivåer är olika för olika verksamheter. För trafikbuller gäller ett medelvärde för hela dygnet, medan buller från skjutbanor regleras av högsta ljudnivån som uppkommer.

Hur påverkas vi?

Buller kan leda till att vi får svårt att sova, svårt att samtala och svårt att koncentrera oss. Indirekta effekter kan vara stress, irritation, trötthet och huvudvärk.

Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. En hörselskada gör att vi får svårt att uppfatta högre frekvenser. Då kan vi få svårare att uppfatta samtal, speciellt när flera personer talar samtidigt.

Höga ljudnivåer

Här är det vanligt med för höga ljudnivåer:

  • Diskotek
  • Bio
  • Träningspass på gym
  • mp3- spelare och egen musik
  • Konserter
  • Motorsport

Tips: Om du är på en plats med hög ljudvolym och måste höja rösten för att prata med någon som står på en meters avstånd är ljudet för högt. Då behöver du hörselskydd.

Skydda din hörsel mot hög musik

Sänk volymen
Det allra enklaste sättet att skona din hörsel är såklart att sänka volymen. Det är viktigt att du vilar öronen efter att ha lyssnat på för högt ljud. Då får hörseln en chans att återhämta sig. När du lyssnar på din mp-3 spelare upplever du efter en stund att ljudet sänker sig självt. Detta är en falsk upplevelse. Det är du som för tillfället börjar höra sämre. Varje gång du märker att öronen har vant sig vid ljudet är det en varningssignal att dina öron tagit för mycket stryk. Samma sak kan hända på disco där DJ´n höjer ljudet under kvällen.

Hörselskydd
Det är mycket klokt att använda öronproppar. Många tycker att de är gula och fula, men det finns sådana som knappt syns och sådana som är till för att lyssna på musik. 

På dansgolvet
Dansa på ett avstånd på åtminstone tre meter från högtalarna. Försök inte prata med någon på dansgolvet. Ditt skrikande i någons öra kan förstöra dennes hörsel. Ta en paus från dansandet då och då på en halvtimme för att skona hörseln och framför allt, använd hörselproppar!

Riktvärden för ljudnivåer

Barn och ungdomar är särskilt känsliga för höga ljudnivåer. Där barn vistas bör musiken därför begränsas till 90 decibel.

Socialstyrelsen rekommenderar följande ljudnivåer:

  • För lokaler och platser dit barn under 13 år inte har tillträde får den maximala ljudnivån aldrig vara högre än 115 decibel och medelvärdet inte överskrida 100 decibel.
  • För lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde är högsta tillåtna maxvärdet 110 decibel och det högsta tillåtna medelvärdet 97 decibel.

Tillbaka

Sidan uppdaterades senast 2011-04-04