Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Klimat och transport

Energi- och klimatrådgivningen omfattar numera även transporter, av personer och gods. Målgruppen är hushåll, företag och organisationer. Målsättningen med transportrådgivningen är:
- Att minska energianvändningen vid transporter (mer energieffektiva res- och transportsystem)
- Större andel energieffektiva fordon
- Ökad andel förnybar energi för transporter (t ex biodrivmedel)

Klimat

akagront
 
 
 Här följer några råd vad du kan göra för att 
 minska dina utsläpp av växthusgaser.
 Eftersom vår energianvändning ofta påverkar 
 klimatet negativt är en bra början att minska
 energianvändningen. 
 
 
 
Här finns några enkla steg för hur du kan begränsa dina utsläpp.
 1. Välj miljövänliga energikällor! Idag kan du välja el, fjärrvärme
  och fordonsgas märkta med "Bra miljöval".
 2. Klimatkompensera! Välj seriösa säljare som arbetar inom    regelverken för EU och FN.

Mat och dryck står för en stor del av vår energiförbrukning. Energin som krävs för medelsvenssons mat under en dag motsvarar cirka tre liter olja. Här finns mycket du kan göra med enkla medel.
 
Resa kan man göra både för nytta och för nöje. Oavsett anledning leder våra resor till stora utsläpp av koldioxid. Våra resor är kanske den största utmaningen när vi försöker begränsa klimatpåverkan. Samtidigt finns det mycket vi kan börja med redan idag.
Klimatråd som också spar pengar:

 • Semestra lokalt! 
 • Ät upp! Cirka 25 % av maten slängs och orsakar därför en stor och onödig klimatpåverkan. 
 • Ät mindre kött! Kött står totalt för nästan en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. 
 • Ät säsongsanpassat! 
 • Ät inte flygtransporterad mat! 
 • En ökning från 90km/h till 110km/h ökar bränsleförbrukningen med 20 %. 
 • Lär dig sparsam körning — du sparar upp till 15 %. 
 • Ta av takboxen när den inte används — du sparar ca 10 %. 
 • Stäng av AC:n när den inte behövs — du sparar ca 10 %. 
 • Kolla trycket i däcken — du sparar upp till 3 %. 
 • Använd motorvärmare när det är under +10grader ute — du sparar upp till 1dl per start.

Transporter

lastbil

 

Transporterna orsakar idag en stor del av vår totala miljöpåverkan. På grund av olika krav på att det skall vara lätt att resa, man har längre väg till jobbet, industrins anpassning till korta leveranstider och små lager mm ökar transporternas betydelse för samhället.

Förutom tågtrafiken sker transporter nästan uteslutande med fossila bränslen.Transportsektorn står därför för en stor del av vårt koldioxidutsläpp. Kan vi resa lika mycket men minska miljöpåverkan?
Ja, genom att använda oss av rätt transportsätt, bränsle snåla fordon och alternativa bränslen.

Här kan också finnas stora ekonomiska vinster att göra. För korta sträckor kan man gå eller cykla, t. ex. till jobbet så främjar du samtidigt din hälsa.
Om det inte går att åka kollektivt, kolla om det finns någon du kan samåka med. Åk endast i nödfall ensam i bilen och kör i så fall miljövänligt. Bilskolorna har kurser i ECO-driving Det går att spara båda miljö och ekonomi genom att köra miljövänligt.
För långa sträckor är tåget ett utmärkt transportsätt. Enkelt och miljövänligt. Information om tågtrafiken fås på SJ:s hemsida. Det är mycket bättre för miljön att åka tåg än flyg.

Fordon

Miljöfordon

Trafikverket

Gröna Bilister

Miljöbilar


Klimat

Klimatförändringen

Klimatsmart

Naturskyddsförening

SMHI

Tillbaka
Sidan uppdaterades senast 2011-08-30