Malå kommun

Plan- och bygglagen

Det finns en särskild plan- och bygglag som styr planering för mark, vatten och byggande.

Lagen gäller till exempel för dig som  söker bygglov eller vill göra andra förändringar som kräver tillstånd, som att riva en byggnad. Reglerna kring byggande finns för att skydda vår miljö och människors hälsa, därför  måste du följa plan- och bygglagen när du bygger något.

Den plan- och bygglag vi har nu, började gälla 2 maj år 2011.

Kontakta kommunens miljö- och byggavdelning om du har frågor om regler kring byggande:

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Storgatan 13

930 70 Malå

Telefonnummer Malå: 0953-140 00.

Telefonnummer Norsjö 0918-140 00.

För ytterligare information. Se här på: Boverkets hemsida