Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan ska ge.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år eller
  • när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge
  • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Från och med 1 juli 2012 gäller en ny reform för vuxenstuderande. Det innebär bland annat att de gymnasiekurserna har fått nya namn och delvis förändrat innehåll.

Sidan uppdaterades senast 2017-04-11

Rektor Niklas Hultdin tfn: 0953-141 90

SYV Oskar Sjölund 0953-140 97