Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Drogvaneundersökning i Malå

 Varje år så görs en kartläggning av elevernas ANDT-vanor och social situation, bland elever i grundskolans år 9 i Malå och Norsjö kommun.

I Malå har undersökningen gjorts sedan 2004. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om drogvanor bland eleverna samt hur elevens sociala situation i skolan ser ut. Resultatet används som underlag i det förebyggande arbetet i kommunerna. Undersökningen är en totalundersökning och alla elever är anonyma.

Läs undersökningarna här:

Länk: ANDT-undersökning 2016

Länk: ANDT-undersökning 2015

Länk: Tabellbilaga 2015

Länk: ANDT-undersökning 2014

Länk: Tabellbilaga 2014

Länk: ANDT-undersökning 2013

Länk: Tabellbilaga 2013

Sidan uppdaterades senast 2017-02-21
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter

Kontakta ANDTS*-samordnare:
*alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel

Nina Olofsdotter
tfn: 0953 - 140 65

E-post: fornamn.efternamn@mala.se

linje