Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Malå samhälle

I Malå kommuns upphandling om snöröjning har följande kriterier angivits:

Gång- och cykelstigar ska vara färdigställt senast kl. 07.00. Parkeringen Torget ska vara färdigställt senast kl. 07.00.

Snöröjning: Vid 7-8 cm snödjup påbörjas snöröjning på gator och vägar i samhället. Vissa områden har mer specifika angivelser såsom övriga parkeringar och fastigheter. Malå kommun tillhandahåller en snötipp där endast snö får tippas mot avgift. 

Sandning: Utförs beroende på halkighetsgrad, vissa områden är prioriterade såsom mer frekventa korsningar, gång- och cykelstigar, fastigheter och parkeringar.

Kontaktinformation Bilfrakt Bothnia 0951-58 40 00

I upphandlingen för snöröjningsavtalet ingår att ansvarigt företag ska kalla ut personalen för snöröjning. Detta utifrån de kriterier som är satta. Felanmälan gällande bristfällig snöröjning skickas till felanmalan@mala.se .

Snöröjning Mörttjärnvägen och Storgatan inklusive cykelstigar och trottoarer ansvarar Trafikverket för med SVEVIA som entreprenör. Felanmälan tfn 0918-101 84, Trafikverket tfn: 010-123 93 61

Sidan uppdaterades senast 2019-02-11

logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Felanmälan: 0953-140 66
Telefontid: måndag 08.00-12.00, 13.00-16.00
tisdag-fredag 08.00-12.00
eller felanmalan@mala.se

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter