Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Samisk förvaltningskommun

Samer är ett av världens urfolk med egen kultur, eget språk och egna sedvänjor. Máláge/Malå är en del av Sápmi, det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Malå är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun där samisk kultur och samiskt språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Det innebär att kommunen ska

  • informera samerna om lagen
  • ge inflytande till och samråda med samerna
  • skydda/främja samers språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid
    efterfrågan
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt eller väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Lappstan Fotograf Henning Wust och Petra Fulbert
Fotograf: Henning Wust och Petra Fulbert

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04
flagga

Välkommen att kontakta oss!

Samisk koordinator

Ulrika Renström
Telefon: 0953 - 140 68

E-post: fornamn.efternamn@mala.se