Väder Malå

Malå ligger mitt i Västerbottens inland och är en del av Lappland.
Välkommen till Malå – med allt så nära. Här kan du hitta ditt äventyr!

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskydd - Personuppgifter
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Malå kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig eller den tjänst som det berör.

Ditt telefonnummer och e-postadresser sparas t.ex. i dataloggar när du kontaktar kommunen.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du har rätt till insyn i behandlingen. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter, ta tillbaka ett samtycke, tror att vi behandlat dina personuppgifter fel,  vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen så kontaktar du ansvarig nämnd.

Kontaktuppgifter till respektive nämnd:
- Kommunstyrelsen: ks@mala.se
- Barn- och utbildningsnämnd: bou@mala.se
- Omsorgsnämnd: omsorgen@mala.se
- Miljö- och byggnämnd: mob@mala.se
- Kultur- och fritidsnämnd: kfn@mala.se

Kontaktuppgifter till Malå kommuns dataskyddsombud:
Isak Nyberg
e-post: isak.nyberg@skelleftea.se
tfn: 0910-73 46 44 eller 070-673 52 00

Dataskyddsombudets uppgift är att se till att dataskyddslagen följs och att hjälpa kommunen och dess medborgare när frågor uppstår.

En länk till Datainspektionens sida


GDPR

Sidan uppdaterades senast 2019-03-04
logo

Välkommen att kontakta oss!

Kommunväxel 0953 - 140 00

Länk till öppettider i växeln och kommunhuset

Länk till kontaktuppgifter