Väder Malå

Aktuellt kring vuxenutbildning

Kurs i läkemedelsräkning
Vilhelmina Lärcentrum ger en kurs i läkemedelsräkning som förberedelse för dig som söker utbildning till sjuksköterska eller motsvarande.
Studieformen är på heldistans.

Följ länken och läs mer: http://vilhelminalarcentrum.se/home/l%25c3%25a4kemedelsr%25c3%25a4kning.html

Vuxenutbildningar via lärcentrum i Skellefteå
Följ länken och läs mer: https://www.skelleftea.se/yrkesutbildning 

Yrkesutbildningar vi Lärcentrum i Lycksele
Följ länken och läs mer: http://www.tannbergsskolan.nu/larcentrum/