Burar med elskrot på återvinningscentralen

Avfall och återvinning

Avfall är i dag inte längre sopor, utan resurser som mer och mer tas tillvara. Återvunna saker kan ge nya produkter. Vi ska ta hand om det avfall som blir i vår dagliga vardag på bästa sätt och spara naturens resurser.
Alla förpackningar ska sorteras och lämnas på respektive plats på återvinningsstationerna. Farligt avfall och grovavfall lämnas på återvinningscentralen.

Andra saker som du tänker slänga kanske går att återanvända, sälja eller ge bort. Vi vinner alla på att återvinna mesta möjligt.

Kommunens ansvar
Renhållningens ansvarsområde innefattar insamling och omhändertagande av hushållsavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentralen.
Insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utförs i egen regi i samarbete med Norsjö och Sorsele kommunala renhållning, gemensamt kallad Trepartens renhållning och entreprenörer som kommunen anlitar.

Ökade kostnader för insamlingen och kommande skatter för förbränning samt minskade intäkter innebär att att taxan måste höjas för att uppnå ett nollresultat för verksamheten.
Läs mer under taxor och avgifter.
Ny taxa från 23-01-01
Fakturaguide med förklaringar.

Återvinning och avfallssortering
Läs mer om återvinning och avfallssortering i respektive flik.

Renhållningsföreskrifter
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Den innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshanteringen. Här kan du se vilka skyldigheter och vilket ansvar som både fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har.


Föreskrifter för avfallshantering finns här

Bilaga 1  anvisningar
Bilaga 2 ordlista
Bilaga 3 kartor

Senast uppdaterad den 17 april 2023

Translate the website with Google translate.