Två blå containers för papper

Återvinningsstation ÅVS

Alla förpackningar och tidningar ska sorteras ut och lämnas på de återvinningsstationer som finns på flera ställen i kommunen.

Återvinningsstationerna

Återvinningsstationerna (ÅVS) är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, kartong, wellpapp och metall.

För Återvinningsstationerna i Malå, Adak, Fårträsk och Malå-Vännäs ansvarar Förpacknings-och tidningsinsamlingen (FTI). Insamlingsbehållarna töms med jämna mellanrum, men om du ser att en behållare blivit fylld eller om det är stökigt runtomkring, meddela gärna till deras kundtjänst eller gör en felanmälan på deras hemsida. Länk till FTI:s hemsida.

Återvinningsstationerna i Rentjärn, Rökå och Aspliden ansvarar kommunen för. För felanmälan ring Malå kommun, Tfn växel: 0953-140 00.

Sortera rätt

För att återvinningen ska fungera är det också viktigt att lämna rätt förpackning i rätt behållare och ingenting på marken. Är behållaren full, ta tillbaks dina förpackningar och anmäl gärna på FTI:s hemsida att det behövs tömning.
Om vi hjälps åt att hålla rent och snyggt vid återvinningsstationerna blir det trevligare för alla.

Om förpackningarna hamnar i soporna i stället för i återvinningsstationen, måste vi betala hanteringen en gång till, på sopräkningen. Därför är det viktigt att alla förpackningar lämnas till återvinning.

Mer information om förpackningar kan du läsa här.

Du får t.ex. inte lämna dricksglas, leksaker eller andra sopor som inte är förpackningar vid återvinningsstationerna, eftersom de inte ingår i producenternas system.

Senast uppdaterad den 18 oktober 2022

Translate the website with Google translate.