Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Integrationsservice

Information till dig som fått uppehållstillstånd
Malå - med allt så nära. En välkomnade och trygg kommun där utveckling sker.

Integrationsservice är ofta den första kontakten för den nyanlända när de kommer till kommunen. Vid mottagandet görs insatser för att vägleda, samordna och lotsa individen under etableringstiden. Insatser för individen från ny i Sverige till invånare som stärker arbetskompetensen i kommunen. Funktionen ger vinster för individen, samhället och näringslivet.

Integrationsservice är ansvarig för framtagning av strategin för integration och behjälplig för genomförande och uppföljning av kommunens arbete med integrationsstrategin och dess handlingsplan.

Arbete

När du fått ditt uppehållstillstånd ska du besöka Skatteverket för att få ditt svenska personnummer. Till Skatteverket behöver du ta med dina id-handlingar (om du har) samt ditt beslut från Migrationsverket.
Du ska också anmäla dig på Arbetsförmedlingen. Ta med dina id-handlingar (om du har). Behöver du stöd och hjälp så kontaktar du Inflyttar- och integrationsservice, Malå Kommun.

Utbildning

När du fått uppehållstillstånd och Skatteverket har registrerat dig som boende i Malå kommun, har du som vuxen rätt att läsa Svenska för invandrare, SFI.

Du som vårdnadshavare söker plats för dina barn genom att skicka in blanketterna "In- och utflyttning" samt "Medgivande av överlämnande till mottagande skola", för barn i grundskolan.  Har du barn inom barnomsorgen så ska du ställa dem i kö, det finns olika blanketter som ska fyllas i och lämnas till skolexpeditionen.

Blanketterna heter ”Anmälan om förskoleplats”, "Anmälan om inkomstuppgift för förskola/skolbarnomsorg". Alla blanketter som handlar om utbildning och barnomsorg hittar du samlade på kommunens hemsida. 

Boende 

Det finns flera bostadsbolag som hyr ut lägenheter i Malå

Inflyttar- och integrationsservice i Malå kommun där du blir kommunplacerad hjälper dig med boende och information om samhället och myndighetskontakter.

Senast uppdaterad den 7 maj 2021

Translate the website with Google translate.