Language Lättläst E-tjänster

Trädgårdstippen

På trädgårdstippen får bara trädgårdsavfall lämnas, det vill säga ris, grenar, löv och liknande. Den är öppen sommartid när det är farbar väg.

Tippa trädgårdsavfallet på anvisad plats enligt skyltning. Tomma plastsäckar kan lämnas i sopkärlen.

Inga hushållssopor eller annat avfall får lämnas på tippen.

Senast uppdaterad den 8 januari 2020

Translate the website with Google translate.