Language Lättläst Lyssna E-tjänster

Trädgårdstippen

På trädgårdstippen får bara trädgårdsavfall lämnas, det vill säga ris, grenar, löv och liknande.

Tippa trädgårdsavfallet på anvisad plats enligt skyltning. Tomma plastsäckar kan lämnas i sopkärlen.

Inga hushållssopor eller annat avfall får lämnas på tippen.

Senast uppdaterad den 24 juni 2019

Translate the website with Google translate.