Language Lättläst E-tjänster

Inbjudan till granskning angående Malå Kommuns översiktsplan, inklusive fördjupning för Malå centralort

Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning av Malå kommuns översiktsplan, inklusive fördjupning för Malå centralort, den 24 mars 2020. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för denna utveckling.

Granskningshandlingarna finns utställda för granskning i kommunhusets reception och på biblioteket under tiden 25 mars t.o.m. 25 maj 2020. Granskningshandlingarna finns även att läsa eller ladda ner här nedan.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Malå kommun, Miljö- och byggavdelningen, 939 31 Malå, eller via e-post; mob@mala.se senast den 25 maj 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Synpunkter kommer efter granskningsperioden att sammanställas och behandlas i en offentlig granskningsredogörelse. Kommunen kommer därefter att besluta om antagande av planen.

Miljö- och byggavdelningen

MALÅ KOMMUN

Elin Nilsson

Miljö- och byggchef

Samrådsredogörelse, Översiktsplan för Malå Kommun inklusive fördjupning för Malå centralort

Granskningshandling, Översiktsplan för Malå Kommun inklusive fördjupning för Malå centralort

Senast uppdaterad den 14 maj 2020

Translate the website with Google translate.