Omsorg och stöd

Omsorg och stöd

Ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Information om ekonomiskt bistånd

Ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen (samlad blankett för ansökan om hemtjänst, kontaktperson-/familj, bostöd eller övrigt stöd)

Månadsrapport för kontaktfamilj-/person

Anmälan om barn far illa

God man och förvaltare

Malå kommun ingår in en gemensam nämnd för God man, förvaltare och förmyndare.
På Skellefteå kommuns hemsida kan du hitta blanketter för ansökan, ersättning med mera.

Blanketterna hittar du under kategori Omsorg och hjälp - rubriken God man, förvaltare och förmyndare på sidan, följ länken:

Länk till blanketter för god man, förvaltare och förmyndare på skelleftea.se


Färdtjänst

Ansökan färdtjänst

Ansökan riksfärdtjänst

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt

Senast uppdaterad den 28 juni 2022

Translate the website with Google translate.