Language Lättläst E-tjänster

Information till anställda Malå kommun - Coronaviruset

Malå kommun ställer in samtliga tjänsteresor

Malå kommun fattade 2020-03-13 beslut om att ställa in alla tjänsteresor utanför Malå kommun. Eventuellt nödvändiga tjänsteresor beslutas av avdelningschef. Beslutet gäller tillsvidare.

 

KOM IHÅG ATT VARA KÄLLKRITISK. SPRID INTE INFORMATION SOM INTE KOMMER FRÅN EN SÄKER KÄLLA! 

Senast uppdaterad den 31 mars 2020

Translate the website with Google translate.