Detta gäller för säkra besök i våra vård- och omsorgsboenden

Den 29 september togs många restriktioner i samhället gällande covid-19 bort. I vård och omsorg kommer det däremot att fortsätta finnas rekommendationer för hur risken för smitta av covid-19 ska minskas. Det beror på att det inom vård och omsorg finns en ansamling av individer som är extra känsliga för denna infektion.

Att tänka på om du vill besöka en närstående:

  • Stanna hemma vid förkylningssymtom (snuva, hosta, feber, ont i halsen, lukt/smakbortfall, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär)
  • Vid behov, hosta och nys i armvecket.
  • Vi ber er att besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök. Vi har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning.
  • Boka ditt besök innan, på det sättet kan vi arbeta för säkra besök för alla som bor på vårdboendet
  • God handhygien är viktig för att minska risken för smittspridning. Du ska tvätta händerna och använda handsprit inför, under och efter besöket.
  • Besök sker i den egna lägenheten, vi undanber starkt alla besökare från att vistas i allmänna ytor med respekt för alla som bor på enheten. Om ni vill delta vid exempelvis en måltid finns möjlighet för din närstående att inta denna i sin lägenhet. Om din närstående behöver hjälp vid måltidssituationen kommer personalen bistå med detta.
  • Vid besök kommer du genast hänvisas till din närståendes rum. Om ni behöver kontakt med personal eller vill lämna boendet, ring till enheten (eller larma) istället för att gå ut till allmänna utrymmen. Väntetid kan uppstå.
  • Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående och alla andra som vistas i närheten. Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personal om de gör insatser i lägenheten hos personen du besöker.
  • Person som bor i Vård- & omsorgsboende och är färdigvaccinerad mot Covid-19 kan 2 veckor efter andra dosen ta emot symtomfri besökare och inget munskydd eller avstånd krävs inne i den boendes lägenhet. Besökaren ska hålla god hand- och hosthygien hela besöket. På väg till och från lägenheten samt i allmänna utrymmen ska avstånd hållas och munskydd användas.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Vid eventuell smittspridning av covid-19 sker dialog med Vårdhygien som stödjer verksamheten med rekommendationer kopplat till besök.

Senast uppdaterad den 30 september 2021

Translate the website with Google translate.