Information till anställda Malå kommun - Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19 lämnas följande information till medarbetare Malå kommun.
Texten är uppdaterad 2021-01-15

Information till Malå kommuns medarbetare och politiker med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Läget är allvarligt och det är fortsatt stor smittspridning i hela länet.
Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd gäller om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19.

Tillfällig pandemilag gäller från och med den 10 januari.

 • Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrol¬lera hur de följs. Verksamheter som inte följer restriktionerna kan dömas till vite.
  Läs mer på länken:
  https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen.html
 • Köpcentrum, butiker, gym och badhus måste begränsa antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter.
 • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställ¬ningar med fler än åtta deltagare. Det gäller även privata tillställningar i fest- och före¬ningslokaler. För begravningsceremonier gäller max 20 deltagare.

Samverkan

Kommunen fortsätter samverkar med Region Västerbotten, länsstyrelsen och övriga kommuner i Västerbotten.

På Malå kommuns hemsida kan du följa uppdaterad information om Covid-19. Läs mer: https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronaviruset/coronaviruset-covid-19/

Följande gäller för dig som medarbetare på Malå kommun

 • Håll avstånd till varandra. Viktigt att tänka på både i det privata och på arbetsplatser.
 • Ha god handhygien.
 • Stanna alltid hemma om du har symtom.
 • Inga tjänsteresor får genomföras, men det är ansvarig chef som beslutar vid eventuella undantag.
 • Fysiska möten ska undvikas. Nyttja möjligheten till distansmöten via t.ex. TEAMS.
 • Kommunhuset är fortsatt låst, endast bokade besök tas emot.
 • Dörren till skolexpeditionen är låst, ring på ringklockan.

Om du har symtom ska du testa dig. Så här går du till väga:

 1. Kontakta din enhetschef. Vissa verksamheter ska ange verksamhetskod, detta för lättare uppföljning.
 2. Självtestkit hämtas ut/lämnas in vid akutingången på sjukstugan (på baksidan) vardagar mellan kl 10.30-11.30. Eftersom du har symtom får du inte hämta ut självtestet själv. Skicka en anhörig eller någon annan både för att hämta och lämna.
 3. Följ instruktionerna. För registrering krävs Bank-ID. Om du inte kan lämna in provet samma dag måste du förvara det i kylskåpet.
 4. I väntan på svar är du sjukskriven.
 5. Provsvar kommer oftast inom 48 timmar

Har du tydliga eller allvarliga symtom så kontaktar du givetvis vården direkt!

 

Senast uppdaterad den 15 januari 2021

Translate the website with Google translate.