Information till anställda Malå kommun - Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19 lämnas följande information till medarbetare och politiker i Malå kommun.
Texten är uppdaterad 2021-03-18.

Skärpta restriktioner i Västerbotten förlängs till den 18 april.

Ta del av mer information om Covid-19 på kommunens hemsida

Tillägg för användande av munskydd även utanför hälso- och sjukvården

Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och du träffar personer utanför din närmaste krets.
Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

För dig som medarbetare i Malå kommun gäller följande:

 • Om du som vårdnadshavare väntar på provsvar eller är hemma med barn som testat sig så rekommenderar vi att övriga syskon i hushållet också är hemma i avvaktan på provsvar (den andra föräldern kan jobba som vanligt). Detta för att undvika fler fall som eventuellt insjuknar i anslutning till att de varit på förskolan/skolan. Blir det ett positivt provsvar så omfattas alla i hushållet av hemkarantän.
 • Vi har infört munskydd på Bibliotek, Grytan, Galejan, Kommunhuset, Öppen vården. Det kan finnas fler arbetsställen där behovet finns – vid situationer då vi arbetar nära kollegor eller besökare? Din arbetsledare ser till att det finns munskydd. Vi bifogar instruktion för hantering av mailet.(Äldreomsorgen och skolan har egna riktlinjer).
 • Håll avstånd till varandra. Viktigt att tänka på både i det privata och på arbetsplatser.
 • Ha god handhygien.
 • Stanna alltid hemma om du har symtom.
 • Inga tjänsteresor får genomföras, men det är ansvarig chef som beslutar vid eventuella undantag.
 • Fysiska möten ska undvikas. Nyttja möjligheten till distansmöten via t.ex. TEAMS.

Rekommendation för anställda under ett pågående utbrott på en arbetsplats

Smittskyddet i Västerbotten, genom Stephan Stenmark, rekommenderar följande:

 • Om en kollega insjuknar måste man först värdera om man har haft nära kontakt med personen och om man träffats inom 24 timmar före symtomdebut.
  Nära kontakt är när man har vistats inom 2 meter i mer än 15 min inomhus. Har detta skett ska man vara observant på symtom. Provtagning sker endast vid symtom.
 • Har man haft nära kontakt med smittad ska man undvika möten med andra än de man bor och arbetar med. Jobba hemifrån eller för dig själv de första 7 dagarna
  efter exponeringen om det går att lösa. Många arbetsplatser väljer att tillfälligt stänga verksamhet, men det beror på situation och vad som är möjligt att genomföra.
  OBS! Det kan finnas egna riktlinjer för vissa arbetsplatser.
 • Undvika, efter exponering, att vistas ute i samhället utöver arbetet de första 7 dagarna. Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer,
  restauranger och fritidsaktiviteter inomhus. Ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel.

Om du har symtom ska du testa dig. Så här går du till väga:

 1. Kontakta din enhetschef. Vissa verksamheter ska ange verksamhetskod, detta för lättare uppföljning.
 2. Självtestkit hämtas ut/lämnas in vid akutingången på sjukstugan (på baksidan) vardagar mellan kl 10.30-11.30. Eftersom du har symtom får du inte hämta ut självtestet själv. Skicka en anhörig eller någon annan både för att hämta och lämna.
 3. Följ instruktionerna. För registrering krävs Bank-ID. Om du inte kan lämna in provet samma dag måste du förvara det i kylskåpet.
 4. I väntan på svar är du sjukskriven.
 5. Provsvar kommer oftast inom 48 timmar

Ryktesspridning

Vid smittspridning inom organisationen är det viktigt att vi som medarbetare är noggranna med att läsa och ta till oss av information som kommer från kriskommunikatör, kommunikatör, personalchef eller ansvarig chef (där smittspridning pågår). Det kan vara väldigt skadligt för verksamheten/organisationen att sprida information som man hört och som inte kommer från källan. Vid frågor kontaktar man kriskommunikatör, kommunikatör, personalchef eller ansvarig chef där smittspridningen pågår.

Senast uppdaterad den 18 mars 2021

Translate the website with Google translate.