Information till anställda Malå kommun - Coronaviruset, Covid-19

Med anledning av Coronaviruset, Covid-19 lämnas följande information till medarbetare Malå kommun (uppdaterad den 11 november).

Fokhälsomyndigheten har infört skärpta allmänna råd i Västerbotten from 10/11 – se vidare info på kommunens hemsida
https://www.mala.se/nyheter/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-vasterbottens-lan/

Nu är det ännu viktigare att:

 • Vara hemma vid symtom!
 • Hålla avstånd! – Gäller även på arbetsplatserna!
 • God handhygien!
 • Hålla ut!
 • Testa Dig vid symptom! (Testning enbart vid symptom inte annars!)

Inom Malå kommuns organisation:

 • Inga tjänsteresor – det är avdelningschef som beslutar om ev. undantag.
 • Undvik fysisk möten – nyttja möjligheten till distansmöten.
 • Kommunhuset – där gäller bokade besök, dörren låst.
 • Dörren till skolexpeditionen – dörren låst, ring på klockan
 • Dessa åtgärder skall vara året ut
 • Olika verksamheter – innebär olika åtgärder för att hindra smittspridning – din chef informerar dig!

Provtagning – vid symptom, test om man har Covid-19

Har du symptom som kan vara Covid-19 gör så här:

 1. Kontakta din enhetschef
 2. Du (medarbetaren) åker till sjukstugan och hämtar ut ett självtestkit. Detta görs mellan kl 10.30 -11.30, vardagar vid akutingången (bakom sjukstugan mot Tjamstan). En frisk gör detta - så skicka ngn annan!
 3. Du följer instruktionerna och lämnar in provet på samma ställe under samma tidsintervall. Om provet lämnas in dagen därpå ska det förvaras i kylskåp under natten
 4. När du får provsvaret – meddela din enhetschef. Tar ca 48 h att få ett svar. Under den tiden är du sjukskriven.
 5. För att kunna göra ett självtest krävs Bank-ID
 6. För vissa verksamheter skall man skriva in en kod – verksamhetskod – detta för att man lättare skall kunna följa upp och kunna ta kontakt med berörd arbetsgivare.
  Denna kod får du av din närmaste chef.

Om ovanstående inte kan göras av någon anledning får berörd enhetschef kontakta sjukstugan.

OBS! Har du tydliga symptom och känner dig sjuk – kontakta sjukvården direkt!

Kommunen samverkar – med regionen, länsstyrelsen och övriga kommuner i Västerbotten.

 

Senast uppdaterad den 11 november 2020

Translate the website with Google translate.