Sociala avdelningen/äldreomsorg informerar - Coronaviruset

På grund av den fortsatta risken för smittspridning av Covid-19 finns riktlinjer som vi ber dig som besökare att följa. Bland annat har vi infört krav på munskydd.

Nu har vaccinationen mot Covid-19 dragit igång i Malå. Just nu är det svårt att få tag på vaccin vilket kommer att påverka tidsplanen. Malå sjukstuga ber att vården inte ska kontaktas med frågor om när man kan få vaccin. 

Det är verksamhetens ansvar att ta fram rutiner för att kunna skapa säkra besök. Det är allas ansvar att förhindra smittspridning och vi uppmanar alla att följa rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt med bakgrund av att personer som bor på ett vård- och omsorgsboende befinner sig i riskgrupp kopplat till Covid-19. Personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt det är möjligt.

Vi hjälper gärna till med kontakt via telefon eller eventuellt videomöte. Det finns också möjlighet till säkra besök utomhus t.ex. promenader eller andra aktiviteter i utemiljön.

Observera att besök ska bokas med personalen så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det inte ska vara för många som besöker en person på boendet samtidigt upprätthålls. Detta för att man ska kunna hålla avstånd och undvika trängsel. I Malå Kommun rekommenderar vi max 2 personer som besöker samtidigt.

Vid speciella situationer kan undantag göras i samråd med sjuksköterska/enhetschef.

Detta gäller för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden:

Att tänka på om du vill besöka en närstående

 • Stanna hemma vid förkylningssymtom (snuva, hosta, feber, ont i halsen, lukt/smakbortfall, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär)
 • Vid behov, hosta och nys i armvecket.
 • Vi ber er att besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök. Vi har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning.
 • Boka ditt besök innan, på det sättet kan vi arbeta för säkra besök för alla som bor på vårdboendet
 • God handhygien är viktig för att minska risken för smittspridning. Du ska tvätta händerna och använda handsprit inför, under och efter besöket.
 • Besök sker i den egna lägenheten, vi undanber starkt alla besökare från att vistas i allmänna ytor med respekt för alla som bor på enheten. Om ni vill delta vid exempelvis en måltid finns möjlighet för din närstående att inta denna i sin lägenhet. Om din närstående behöver hjälp vid måltidssituationen kommer personalen bistå med detta.
 • Vid besök kommer du genast hänvisas till din närståendes rum. Om ni behöver kontakt med personal eller vill lämna boendet, ring till enheten (eller larma) istället för att gå ut till allmänna utrymmen. Väntetid kan uppstå.
 • Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående och alla andra som vistas i närheten. Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personal om de gör insatser i lägenheten hos personen du besöker.
 • Nytt tillägg i senaste länsgemensamma rutinen 210303:
  Person som bor i Vård- & omsorgsboende och är färdigvaccinerad mot Covid-19 kan 2 veckor efter andra dosen ta emot symtomfri besökare och inget munskydd eller avstånd krävs inne i den boendes lägenhet. Besökaren ska hålla god hand- och hosthygien hela besöket. På väg till och från lägenheten samt i allmänna utrymmen ska avstånd hållas och munskydd användas.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Vid eventuell smittspridning av covid-19 sker dialog med Vårdhygien som stödjer verksamheten med rekommendationer kopplat till besök.  

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Translate the website with Google translate.