Sociala avdelningen/äldreomsorg informerar - Coronaviruset

På grund av den fortsatta risken för smittspridning av Covid-19 finns riktlinjer som vi ber dig som besökare att följa. Bland annat har vi infört krav på munskydd.

Nu har vaccinationen mot Covid-19 dragit igång i Malå. Just nu är det svårt att få tag på vaccin vilket kommer att påverka tidsplanen. Malå sjukstuga ber att vården inte ska kontaktas med frågor om när man kan få vaccin. Följ länken för information om Covid-19-vaccination på Malå sjukstuga från vecka 4

Det är verksamhetens ansvar att ta fram rutiner för att kunna skapa säkra besök. Det är allas ansvar att förhindra smittspridning och vi uppmanar alla att följa rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt med bakgrund av att personer som bor på ett vård- och omsorgsboende befinner sig i riskgrupp kopplat till Covid-19. Personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt det är möjligt.

Vi hjälper gärna till med kontakt via telefon eller eventuellt videomöte. Det finns också möjlighet till säkra besök utomhus t.ex. promenader eller andra aktiviteter i utemiljön.

Observera att besök ska bokas med personalen så att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det inte ska vara för många som besöker en person på boendet samtidigt upprätthålls. Detta för att man ska kunna hålla avstånd och undvika trängsel. I Malå Kommun rekommenderar vi max 2 personer som besöker samtidigt.

Detta gäller för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden:

 • Du som besöker boendet måste vara frisk! Du ska vara symptomfri (ingen snuva, hosta, ont i halsen, feber, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär eller bortfall av lukt/smak) och får inte heller ha träffat någon med Covid-19 under de senaste 10 dagarna.

 • Krav på munskydd gäller från och med den 9 november vid besök på äldreboenden i Malå kommun. Införskaffa eget munskydd inför besöket.
  Det är även viktigt att munskydden hanteras på rätt sätt för att skydda som det är tänkt, ta gärna del av informationsbladet från Region Västerbotten: Så hanterar du munskydd.

 • Krav på munskydd gäller för för personal på omsorgs- och äldreboenden, övrig kommunal personal som kan vistas i byggnaden samt besökare.

 • Ring boendet och boka ditt besök. Kontaktuppgifter hittar du i puffar här på sidan.

 • Var beredd på att vi kan be dig byta till en annan dag, om allt för många vill besöka boendet samma dag. Vi ber dig ha förståelse för detta.

 • Undvik helst besök under morgon- och kvällsarbetet samt under måltider.

 • Besöket kan ske inne i lägenheten eller utomhus under en promenad.

 • Vid ankomst spritar du dina händer, möts upp av personal i entrén och följs till den boende. Det är inte tillåtet för anhöriga att vara i de allmänna utrymmena.

 • Vi kommer att be dig fylla i en kort hälsodeklaration vid varje besök. Papperet kasseras direkt efter besöket.

 • Kom ihåg att hålla avståndet på två meter till din anhöriga såväl som till övriga personer på boendet.

Vi ber dig att respektera dessa riktlinjer. Det är fortsatt allas vårt ansvar att hindra smittspridningen.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan dessa riktlinjer ändras. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren.

Frågor hänvisas till respektive enhetschef på kommunens omsorgs och äldreboenden. Kontaktuppgifter hittar du i puff här på sidan.

Senast uppdaterad den 27 januari 2021

Translate the website with Google translate.