Language Lättläst E-tjänster

Coronaviruset - Vad gäller för personal Malå kommun

Till samtliga medarbetare och politiker, information med anledning av Coronaviruset - Covid 19.

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet från och med v 26.

Region Västerbotten startar upp egentester (PCR-tester) för priogrupp 2 och priogrupp 3 vid milda symptom som kan tyda på covid-19, från och med v 26. Provtagningen är en del i Sveriges nationella strategi. Det är Region Västerbotten som ansvarar för provtagningen i länet. Läs mer på Region Västerbottens hemsida.

För medarbetare

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete, skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta.

Den som är allvarligt sjuk ska inte ta prov på sig själv, utan söka vård som patient.

De prioriterade grupperna 2 och 3 är personal inom vård och omsorg samt andra samhällsviktiga verksamheter.

OBS! Viktigt att du fortsätter följa Folkhäslomyndighetens råd om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stannar hemma om du känner minsta symptom.

Tillvägagångssätt testning

Egenprovtagning är frivilligt och en överenskommelse mellan chef och medarbetare, det är alltså chef som avgör om behov av provtagning finns i varje enskilt fall. Medarbetaren ska få en arbetsplatskod av sin chef som ska anges vid registrering. Den enskilde registrerar själv sitt prov och legitimerar sig med BankID. Instruktion för provtagning följer med när man hämtar provtagningskit.

När provsvaret är klart (vanligtvis inom 48 timmar), får den som lämnat prov ett sms och kan logga in på direkttest.se för att se sitt provsvar. Chef ska meddelas provsvaret oavsett om det visar positivt eller negativt.

Det är en fördel om en symtomfri person kan hämta provtagningskit från aktuell hälsocentral eller utlämningsstation och lämna till den som ska ta prov på sig själv, och även lämna in provet.

För chefer

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete, skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta.

Egenprovtagning är frivilligt och en överenskommelse mellan dig som chef och dina medarbetare. Du som arbetsgivare kommer att få särskilda arbetsplatskoder som delas ut till medarbetarna för att kunna legitimera vid hämtningsstället att man har ”rätt” till ett provtagnings kit.

Medarbetaren registrerar själv sitt prov och legitimerar sig med BankID. När provsvaret är klart (vanligtvis inom 48 timmar), får den som lämnat prov ett sms och kan logga in på direkttest.se för att se sitt provsvar. Medarbetaren ska meddela provsvaret till dig som chef oavsett om svaret visar positivt eller negativt.

För personer inom hälso- och sjukvård, omsorg och annan samhällsviktig verksamhet i Malå ska chefen tillsvidare kontakta sjukstugan för provtagning för covid-19.

Öppettider och platser för att hämta testerna hittar du här (Region Västerbotten)

Listan med övriga arbetsplatskoder hittar du här (Länsstyrelsen)

 

Detta gäller:

 • Har du luftvägssymtom – ex. ont i halsen, hosta, feber. Då ska du sjukanmäla dig och stanna hemma! Det är ingen skillnad mot tidigare.

 • Stanna hemma två dagar då du är symtomfri - Efter influensa/luftvägssymtom uppmanar Folkhälsomyndigheten att man skall vara hemma två dagar då man är symtomfri. De dagarna ingår i sjukperioden och sjuklön utbetalas. Rethosta/resthosta är inte smittsamt och då kan man arbeta.

 • Skyddsplikt – när man är sjuk/smittad har man en skyldighet att skydda sig och vidta åtgärder för att skydda sin omgivning från smitta.

 • Ha god handhygien - Mycket viktigt för att undvika att bli sjuk och för att undvika att smitta ner andra.

 • Tjänsteresor – samtliga tjänsteresor är inställda – om du nödvändigtvis måste resa utanför Malå – kontakta din chef som i sin tur kontaktar avdelningschefen. Beslutet gäller tillsvidare.

 • Karensavdrag - Du som är medarbetare kan söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget som görs på första sjukdagen. Rutiner om hur detta ska göras kommer kan du hitta på Försäkringskassans hemsida.

 • Läkarintyg - Behöver ej lämnas från 8 dagen i sjukperioden. Från och med dag 15 är det Försäkringskassan som tar över sjukersättningen och då är det de som meddelar om sjukintyg krävs.

 • Samhällsviktig verksamhet - Enhetscheferna har uppgiften att inventera vilka av medarbetarna som behöver barnomsorg/fritidsplats till sina barn om skola/förskolan stänger. De som arbetar i samhällsviktig verksamhet behöver vara på jobbet.

 • Planering för hög frånvaro - Många verksamheter planerar nu hur man ska göra om man exempel får hög frånvaro bland sina medarbetare. Det kan hända att vi måste vara beredda på att göra andra arbetsuppgifter än vad vi är anställda för.

 • Skydda de äldre - där har medarbetarna i äldreomsorgen en viktig uppgift.

 • För mer info – se Malå kommuns hemsida under aktuellt på startsidan.
  - använd länkarna när du söker information. Undvik att ringa 1177 och 113 13 om du inte behöver.

 • Från och med den 6 april är kommunhuset stängt för spontanbesök. Endast bokade besök gäller. Kom ihåg du själv är ansvarig att hämta dina besökare vid entrédörren.

 • Distansmöten - även internt.

 

Senast uppdaterad den 18 juni 2020

Translate the website with Google translate.