Language Lättläst E-tjänster

Coronaviruset - Vad gäller för personal Malå kommun

Till samtliga medarbetare och politiker, information med anledning av Coronaviruset - Covid 19.

Detta gäller:

 • Har du luftvägssymtom – ex. ont i halsen, hosta, feber. Då ska du sjukanmäla dig och stanna hemma! Det är ingen skillnad mot tidigare.

 • Stanna hemma två dagar då du är symtomfri - Efter influensa/luftvägssymtom uppmanar Folkhälsomyndigheten att man skall vara hemma två dagar då man är symtomfri. De dagarna ingår i sjukperioden och sjuklön utbetalas. Rethosta/resthosta är inte smittsamt och då kan man arbeta.

 • Skyddsplikt – när man är sjuk/smittad har man en skyldighet att skydda sig och vidta åtgärder för att skydda sin omgivning från smitta.

 • Ha god handhygien - Mycket viktigt för att undvika att bli sjuk och för att undvika att smitta ner andra.

 • Tjänsteresor – samtliga tjänsteresor är inställda – om du nödvändigtvis måste resa utanför Malå – kontakta din chef som i sin tur kontaktar avdelningschefen. Beslutet gäller tillsvidare.

 • Karensavdrag - Du som är medarbetare kan söka ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget som görs på första sjukdagen. Rutiner om hur detta ska göras kommer kan du hitta på Försäkringskassans hemsida.

 • Läkarintyg - Behöver ej lämnas från 8 dagen i sjukperioden. Från och med dag 15 är det Försäkringskassan som tar över sjukersättningen och då är det de som meddelar om sjukintyg krävs.

 • Samhällsviktig verksamhet - Enhetscheferna har uppgiften att inventera vilka av medarbetarna som behöver barnomsorg/fritidsplats till sina barn om skola/förskolan stänger. De som arbetar i samhällsviktig verksamhet behöver vara på jobbet.

 • Planering för hög frånvaro - Många verksamheter planerar nu hur man ska göra om man exempel får hög frånvaro bland sina medarbetare. Det kan hända att vi måste vara beredda på att göra andra arbetsuppgifter än vad vi är anställda för.

 • Skydda de äldre - där har medarbetarna i äldreomsorgen en viktig uppgift.

 • För mer info – se Malå kommuns hemsida under aktuellt på startsidan.
  - använd länkarna när du söker information. Undvik att ringa 1177 och 113 13 om du inte behöver.

 • Från och med den 6 april är kommunhuset stängt för spontanbesök. Endast bokade besök gäller. Kom ihåg du själv är ansvarig att hämta dina besökare vid entrédörren.

 • Distansmöten - även internt.

 

Senast uppdaterad den 6 april 2020

Translate the website with Google translate.