Nyhetsbrev medarbetare Malå kommun - utgivning den 1 december 2022

Hej medarbetare Malå kommun!

Här kommer en ny utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare.

Det är viktigt att nyhetsbrevet tillgängliggörs för alla. Om det finns verksamheter som önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex. till fikarum hör då av er till Linda Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se 

Följande avdelningar har meddelat att man vill ha nyhetsbrev i pappersformat:

 • Grytan

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN INFORMERAR

Kommunledningsgruppen på Malå kommun har möte varannan måndag. I
nyhetsbrevet kommer vi varje månad att informera om beslut som är tagna samt om vad som är på gång. En del av det som tas upp i kommunledningsgruppen behöver vara i fortsatt dialog innan det kommuniceras men vår målsättning är att vara transparent kommunikativa.

E-TJÄNSTER

Vi få igång fler E-tjänster och behöver få inspel från er medarbetare i organisationen.
Har du/ni önskemål eller idéer kring vilka e-tjänster vi ska lägga till? Skicka in informationen till kommunikator@mala.se  och märk med Förslag till E-tjänster. Ange vilken avdelning som du/ni jobbar på, t.ex. Sociala avdelningen.

Har du frågor till ledningsgruppen är du välkommen att skicka dem till kommunikator@mala.se , märk med Fråga till ledningsgruppen.

HR INFORMERAR

INBJUDAN TILL INFORMATIONSTRÄFF OM PENSIONER: Ta kontroll över din framtida
lön

Den 1 januari 2023 träder AKAP-KR i kraft!

De flesta anställda som idag omfattas av pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL kommer, den 1 januari 2023 att gå över till AKAP-KR. Avtalet gäller för alla anställda inom kommun, region och kommunala bolag som är födda 1958 eller senare.

Välkommen till informationsträff: Så funkar pensionen!

Plats: Digitalt

Datum: den 6 december ¨

Tid: Pass 1 klockan 09.30-10.30 och pass 2 klockan 13.30-14.30

Vet du att du har en stor förmån från ditt jobb? Du har tjänstepension som din arbetsgivare regelbundet sätter av pengar till. Pengar som blir din framtida lön när du gått i pension.

Du kan påverka din framtid genom att göra vissa aktiva val. Vi vill därför bjuda in dig till en informationsträff om din framtida pension och de viktiga val du kan göra.

Träffen sker i samarbete med Skandia och är en kommungemensam träff där flera kommuner är inbjudna samtidigt.

Vi kommer bland annat att prata om:

 • Vilka delar består din pension av?
 • Så fungerar din tjänstepension.
 • Hur mycket sätter din arbetsgivare av till dig?
 • Har du rätt skydd för din familj?
 • Så kan du påverka din framtida pension - sparande.
 • Efter mötet kan du ta nästa steg och boka en individuell rådgivning utan extra
  kostnad. där får du hjälp att göra kloka pensionsval som passar just dig.

Följ länken för att anmäla dig (senast den 5 december)

2022-12-06 Kommun & Region gemensam informationsträff - Information om övergång till AKAP-KR (lyyti.fi)

 • Det är mycket viktigt att du skriver in korrekt e-postadress. Det är helt okej att använda din privata e-post, medverkan kan ske från både privat och Malå kommuns e-postadress.
 • En bekräftelse kommer att skickas ut via mail.
 • OBS ! Själva möteslänken som du som medarbetare behöver för att delta i dragningen, skickas ut dagen före träffen, alltså den 5 december.
 • Om det inte finns tillfälle för dig att anmäla dig och medverka i de pass som erbjuds, kommer en inspelning av dragningen göras tillgänglig för att titta på i efterhand.
  Information läggs ut på Självservice / Visma också.

Vid frågor kontakta: informationstraffar@skandia.se 

INFORMATION OM NY POLITISK ORGANISATION SAMT INFORMATION OM VALFULLMÄKTIGE

 • Kommunfullmäktige beslutade den 27 juni att anta en ny politisk organisation som träder i kraft den 1 januari 2023. Beslutet innebär att Malå kommun ska införa två nämnder; en utbildningsnämnd och socialnämnd, samt behålla det allmänna utskottet som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utbildningsutskottet och det sociala utskottet upphör att gälla den 1 januari 2023.

 • Kommunfullmäktige har sammanträde den 5 december. På sammanträdet väljer kommunfullmäktige ledamöter till bland annat kommunstyrelsen, nämnder och bolag.

AVVIKANDE ÖPPTTIDER FÖR KOMMUNHUSET OCH VÄXELN

Fredag den 23 december: 08.00-12.00

Måndag den 26 december: Stängt

Fredag den 30 december: 08.00-12.00

Torsdag den 5 januari: 08.00-12.00

Fredag den 6 december: Stängt

Övriga dagar öppet enligt ordinarie öppettider, se

Bemanning

Under våra öppettider förväntas vi ha service till våra invånare. Därför är det viktigt att vi inte lämnar hela avdelningar tomma. Bemanna alltid med minst en person. Vi bemannar växeln under våra öppettider för att vi ska besvara inkommande samtal och koppla vidare och då är det viktigt att vi har någon att koppla till. Tack för att vi alla bidrar till god service!

Hänvisning vid frånvaro

Du som är ledig lägger in din frånvaro i Trion. Finns det en kollega som kan ta dina samtal så lägger du ett alternativt svarsställe.

Kom ihåg att även lägga in frånvaromeddelande i din e-post och om du inte läser din e-post under din ledighet så är det viktigt att du lägger in en regel och skickar din e-post vidare till en kollega som läser den.

LEDIGA TJÄNSTER

Är du den vi söker.png
LEDIGA TJÄNSTER

Just nu söker Malå kommun:

 • Grundskollärare i matematik/NO ämnen, sista ansökningsdag 2022-12-05
 • Grundskollärare i Svenska som kan kombineras med annat ämne, senaste
  ansökningsdag 2022-12-05
 • Aktivitetssamordnare, sista ansökningsdag 2022-12-09
 • Vikarierande pedagogisk personal till OB-verksamhet, sista ansökningsdag
  2022-12-14
 • Specialpedagog/Speciallärare, sista ansökningsdag 2022-12-15
 • Drifttekniker, sista ansökningsdag 2022-12-16
 • Elevassistent, sista ansökningsdag 2022-12-19
 • Lärare mellanstadiet, sista ansökningsdag 2022-12-19
 • Legitimerade sjuksköterskor, sista ansökningsdag 2022-12-22
 • Deltidsbrandmän Malå och Norsjö räddningstjänst, sista ansökningsdag 2022-12-31
 • Förskollärare, sista ansökningsdag 2023-01-08
 • Timvikarier inom förskola, fritids, grundskola, gymnasiet och vux, sista ansökningsdag 2023-02-28

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om lediga tjänster, följ länken

REGIONAL SAMVERKANSKURS

Malå kommun deltog den 8-10 november i en Regional samverkanskurs i Umeå. Från Malå kommun deltog beredskapssamordnaren, stationsansvarig räddningstjänsten Malå, kommunikatören och allmän chef.

Det var tre mycket intressanta och givande dagar där vi bland annat fick lyssna på Myndigheten för psykologiskt försvar, Försvarsmakten, Länsstyrelsen m.fl. samt delta i ett flertal grupparbeten där samverkan stod i fokus och erfarenheter delades. Vi fick med oss väldigt mycket matnyttigt som vi kommer att jobba vidare med i
krisledningsgrupp i Malå kommun.

NYA MEDARBETARE OCH MEDARBETARE SOM SLUTAR

 • Michael Gustafsson, ny enhetschef på Miklagård
 • Lena Holmgren, LSS-handläggare och verksamhetsansvarig går i pension vid årsskiftet
 • Sofie Mattsson, ny LSS-handläggare/IFO-handläggare
 • Ann-Chatrine Lundmark, rektor Nilaskolan går i pension vid årskiftet
 • Evelina Hedström, ny biträdande rektor för fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-6 vårterminen 2023.

UTBILDNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR

Rektorsorganisation från och med vårterminen 2023

 • Elevhälsochef, Rektor förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasiet: Viveka Eliasson, tfn: 0953-141 90, e-post: viveka.eliasson@mala.se
 • Bitr. rektor åk 7–9 och gymnasiet: Ulrika Renström, tfn: 0953-140 83,
  e-post:ulrika.renstrom@mala.se
 • Bitr. rektor fritidshem, förskoleklass, åk 1–6: Evelina Hedström, tfn: 0953-141 07,
  e-post: evelina.hedstrom@mala.se 

CENTRALISERAD ADMINISTRATION MED "KUNDTJÄNST"

Arbetet mot centraliserad administration med "Kundtjänst" fortsätter framåt.

Den 12 december är Kommunfullmäktige kallade till ett webbinarium: "Att etablera ett
kommunalt kontaktcenter".

En MBL §11 har hållits angående införandet av centraliserad administration.

MBL §11 individuella förhandlingar inleds i december.

NÄSTA MANUSSTOPP OCH UTGIVNING

Utgivningsplan månad 1-6 2023:

 • januari: manusstopp den 2 januari och utgivning den 4 januari
 • februari: manusstopp den 1 februari och utgivning den 3 februari
 • mars: manusstopp den 1 mars och utgivning den 3 mars
 • april: manusstopp den 3 april och utgivning den 5 april
 • maj: manusstopp den 3 maj och utgivning den 5 maj
 • juni: manusstopp den 30 maj och utgivning den 1 juni

Nästa utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare sker den 4 januari med manusstopp den 2 januari.

Skicka in materialet till kommunikator@mala.se 

Har du frågor, idéer eller synpunkter om Nyhetsbrevet är du välkommen att kontakta:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning 340 27 eller e-post: kommunikator@mala.se 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.