Nyhetsbrev medarbetare Malå kommun - utgivning den 3 juni

Hej medarbetare Malå kommun!

Här kommer en ny utgivning av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare.

Det är viktigt att nyhetsbrevet tillgängliggörs för alla. Om det finns verksamheter som
önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex. fikarum hör av er till kommunikator@mala.se

Lediga tjänster

Just nu söker Malå kommun

 • Specialpedagog 100% - sista ansökningsdag den 3 juni.
 • Sommarvikarier till äldre- och handikappomsorgen - sista ansökningsdag den 8 juni
 • Vikarierande grundskollärare i SO-ämnen eventuellt i kombination med andra ämnen -
  sista ansökningsdag den 8 juni
 • Undersköterska till Poolen - med sista ansökningsdag den 31 augusti.

  Följ länken och läs mer om lediga tjänster

Nya medarbetare och medarbetare som slutar hos oss

Nya medarbetare

 • Fredrik Iderström, Handläggare/Telefonist 100%
  Fredrik efterträder Evelina Gustavsson som går vidare till nytt jobb från den 1 juni.
  Evelina har jobbat som beredskapssamordnare, kollektivtrafikhandläggare, färdtjänsthandläggare och telefonist. Vi tackar Evelina för den tid som varit och önskar henne lycka till på det nya jobbet. Fredrik kommer att inskolas fram till sin semester och börjar officiellt sin anställning vecka 33. Fredrik avslutar sin tjänst på Galejan.

Medarbetare som slutar hos oss

 • Malå kommuns upphandlare Robert Åkerlind går vidare till nytt jobb och slutar hos oss den 10 juni. Vi tackar Robert för den tid som varit och hälsar honom ett stort lycka till på det nya jobbet.

Malå kommun inför visselblåsarfunktion

Sedan den 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom myndighetens anställda omfattas till exempel personer som söker arbete hos myndigheten, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt myndigheten.

Senast den 17 juli är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsfunktion på plats i
organisationen.

Den 1 juli inför Malå kommun en visselblåsarfunktion.

Allt som känns fel är inte en visselblåsning

Ett personligt klagomål är inte visselblåsning. Det måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olika olagliga, oetiska eller skadliga
aktiviteter som kan påverka andra negativt.

En visselblåsning kan handla om:

 • Bedrägeri och korruption
 • Trakasserier, mobbing och diskriminering
 • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
 • Handlingar som skadar miljö och egendom

Du kommer via länk på kommunens hemsida att kunna nå visselblåsarfunktionen.
Information kommer att skickas ut till medarbetare på Malå kommun under vecka 26.

Frågor hänvisas till Inger Johansson HR-strateg, tfn: 076 -127 49 66 eller e-post:
inger.johansson@mala.se 

Centraliserad administration och "Kundtjänst"

Arbetet mot centraliserad administration och "Kundtjänst" har nu kommit in i en ny fas.

 • En risk- och konsekvensanalys (ROK) har genomförts med anledning av planerad
  ombyggnation i kommunhuset tillsammans med fackliga organisationer och
  avdelningschefer. Ombyggnationen ska skapa förutsättningar för att samla
  administrationen centralt i kommunhuset samt skapa en kundmottagning för "Kundtjänst".
 • Den 7 juni går ett investeringsäskande om ombyggnationen upp till kommunstyrelsen.
 • Tidplanen är uppdaterad och finns att läsa på den kommungemensamma Teamskanalen.
 • MBL-förhandlingar (§19 och §11) kommer att påbörjas inom kort. MBL =
  Medbestämmandelagen handlar om de anställdas rätt till inflytande på arbetsplatsen.
  MBL §19 är arbetsgivarens skyldighet till information om verksamheten och
  personalpolitiken. MBL §11 innebär att arbetsgivaren ska på eget initiativ genomföra
  förhandling med de kollektivavtalsbärande arbetstagarorganisationerna (i det här ärendet
  gäller det Vision och Kommunal) innan beslut fattas om viktigare förändring av
  verksamheten.
 • "Kundtjänst" är bara ett arbetsnamn. Det finns även förslag om invånarservice,
  kontaktcenter osv.
  Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Ella-Marit Pilto, anknytning 340 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Linda Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

Jim Lundmark, anknytning 340 06 eller e-post: jim.lundmark@mala.se 

HR-informerar

Tillbud och olycksfallsrapportering

Det är viktigt att anmäla tillbud/olycksfall så att en uppföljning kan göras. Vi tillbud förhindras
förhoppningsvis att det inte blir ett olycksfall i framtiden.

I verktyget KIA görs både anmälningar och utredningar.

Länk till KIA

Rapportering av sjukfrånvaro

Vid sjukfrånvaro är vi medarbetare skyldiga att rapportera frånvaron i självservice alternativt
på blankett. Rutiner för hur arbetsledaren meddelas kan variera mellan avdelningarna. De
avdelningsspecifika rutinerna ska följas.

Kommunchefen informerar

Nu närmar sig sommarledigheter för de flesta av oss och jag vill passa på att önska er alla
en härlig sommar.

Jag vill också passa på att tipsa om Delårsrapporten snart finns tillgänglig på kommunens
hemsida. Den kommer att publiceras efter justering av kommunfullmäktiges protokoll.

Viktigt att tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget uppmanas du nu som medarbetare på Malå
kommun att:

 • Tänka på din IT-säkerhet. Var uppmärksam på försök att kapa konton i sociala medier och
  liknande.
 • Var uppmärksam på dataintrång, nätfiske (pishing) och liknande.
 • Var uppmärksam på avvikelser, störningar och ovanliga händelser i er verksamhet.
 • Rapportera den här typen av händelser/störningar direkt till kommunchef Jim
  Lundmark, e-post: jim.lundmark@mala.se 

Kommunen har rutiner för rapportering av händelser och avvikelser vidare till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Länets krisberedskapsaktörer samverkar och följer läget noga.

Har du frågor gällande IT-säkerhet är du välkommen att höra av dig till personalen på IT.

Att tänka på inför stundande sommarledigheter

 • Den 16 juni är sista dagen för arbetsledare att attestera poster i lönesystemet.
 • Givetvis registrerar vi vår semester i självservice innan vi går på semester.
 • Hänvisa din telefon under din ledighet och om det finns en kollega som kan ta dina samtal
  under semestern lägger du ett alternativt svarsställe i växeln.
 • Viktigt att vi inte sommarstänger hela avdelningar. Någon bör finnas på plats under våra
  öppettider (måndag-fredag 9-12 och 13-15)
 • Vi är enligt lag skyldiga att läsa vår e-post dagligen. Kommer du inte att läsa din e-postunder din ledighet bör du prata ihop dig med en kollega och lägga en regel som skickardin e-post vidare till kollegan. Lägg in ett frånvaromeddelande i din e-post under din semester. Berätta om du läser din e-post under din ledighet eller om du har en kollega som gör det. Har du frågor om hur du ska hantera din e-post under din ledighet så pratar du ihop dig med din chef som tar beslut om vad vad ska göra.

Frågor som rör löner skickas till lonerlista@mala.se 

Frågor som rör telefoni och e-posthantering under semestern skickas till
linda.nystedt@mala.se 

Bokningar av lokaler och hallar samt programmering av taggar/nuddisar

Mellan den 1 juni till den 12 augusti är det turistinformationens personal som sköter resursbokningen för lokaler och hallar samt programmering och utlämning av taggar/
nuddisar.

Du når turistinformationen på anknytning 342 91.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Från och med den 1 juni är det Ulrika Grensell som handlägger färdtjänst och riksfärdtjänst.

Senast den 20 juni ska ansökan vara gjord för färdtjänst och riksfärdtjänst för veckorna
26-32.

Kontakt Ulrika Grensell, anknytning 340 36 eller e-post: ulrika.grensell@mala.se 

Vecka 33 tar Fredrik Iderström över handläggningen.

Nu gör nyhetsbrevet ett sommaruppehåll

Nu gör vi ett sommaruppehåll med nyhetsbrevet och nästa utgivning blir den 1 september.
Håll utkik i din e-post dit eventuell medarbetarinformation kommer att skickas under tiden.

Frågor och synpunkter om nyhetsbrevet kontakta:

Linda Nystedt kommunikatör, anknytning 340 27 eller e-post kommunikator@mala.se 

Foto: Aleksandra Simanovskaya, Ingrid Sjöberg, ricke.se och Leif Henningsson.

HA EN RIKTIGT FIN SOMMAR!

Senast uppdaterad den 3 juni 2022

Translate the website with Google translate.