Nyhetsbrev till medarbetare den 5 maj

Hej medarbetare Malå kommun!

Här kommer tredje utgivningen av Malå kommuns nyhetsbrev till medarbetare som
kommer att publiceras första torsdagen varje månad. Nyhetsbrevet har ersatt
informationsbladet som skickades ut 1 gång per kvartal.

Om det finns verksamheter som önskar få tillgång till bladet i pappersformat till t.ex.
fikarum hör av er till kommunikator@mala.se

LEDIGA TJÄNSTER

Kontakt med våra kommuninvånare, våra kunder, är det som på ett eller annat sätt
kännetecknar arbetet på Malå kommun. En kund kan också vara en medarbetare om
du t.ex. jobbar inom personal- och löneenheten eller på IT.

Just nu söker Malå kommun:

 • Lärare på mellanstadiet, sista ansökningsdag den 9 maj
 • Lärare grundskolan, sista ansökningsdag den 10 maj
 • Kock, sista ansökningsdag den 16 maj
 • Handläggare/telefonist, sista ansökningsdag den 16 maj
 • Vikarierande lärare på mellanstadiet, sista ansökningsdag den 17 maj
 • Grundskollärare i svenska/engelska, sista ansökningsdag den 20 maj
 • Grundskollärare i matematik/NO-ämnen, med sista ansökningsdag den 20 maj
 • Vikarierande vaktmästare, sista ansökningsdag den 23 maj
 • Vikarierande lokalvårdare, sista ansökningsdag den 23 maj

Läs mer om lediga tjänster: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/ 

Välkommen med din ansökan!

NYA MEDARBETARE

Inger Johansson, HR-strateg 100%.
E-post: inger.johansson@mala.se 
Inger börjar sin anställning den 9 maj. Välkommen Inger!

Stefan Lundgren, verksamhetsansvarig Fritid och service
E-post: stefan.lundgren@mala.se 
Stefan är anställd som socialsekreterare och börjar sin anställning som verksamhetsansvarig i juni. Verksamheten Fritid och service är en ny verksamhet.

HR INFORMERAR

Löneöversyn 2022

Löneöversynen 2022 är klar för de flesta av oss, undantag är ni som arbetar inom Hemsjukvården. Där blev avtalet med Vårdförbundet klart i slutet av mars. Bland
annat vill Försäkringskassan ha in uppgift när löneprotokollen undertecknades.

För löneöversyn 2022 gäller följande:

 • Skolledarförbundet, 2022-04-04
 • Kommunal, 2022-04-05
 • Vision, 2022-04-07
 • Lärarförbundet o LR, 2022-04-08
 • Naturvetarna, SSR, Ledarna, DIK, 2022-04-12
 • Vårdförbundet o FSA - ej klart!

Denna information finns även i självservice.

Höjda tjänstepensioner till anställda i Malå kommun

Varje år betalar Malå kommun in pengar motsvarande en viss procent av din lön till
din tjänstepension. Tjänstepensionen kommer att utgöra en viktig del av din totala
pension.

Malå kommun betalar in pengar till din tjänstepension under hela din anställningstid.
Skulle du vara frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet så fortsätter
Malå kommun ändå att betala till din tjänstepension.

Hur stor din tjänstepension blir i slutändan beror på hur länge du arbetar, vilken
inkomst du har haft, hur du har valt att placera pengarna och vilken avkastning du har
fått på kapitalet.

Ny överenskommelse om tjänstepension från den 1 januari 2023

Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har tillsammans med de fackliga
organisationerna i kommuner och regioner kommit överens om förändringar för din
tjänstepension. Den viktigaste förändringen är att Malå kommun betalar in mer
pengar till din tjänstepension, vilket kommer att ha stor betydelse för din slutliga
pension. Det moderniserade avtalet AKAP-KR, som börjar gälla den 1 januari 2023, är
också enklare att förstå och utgår helt från din inkomst.

Inbetalningarna till tjänstepensionen höjs från 4,5 procent till 6 procent, upp till en lön
motsvarande 44 375 kronor i månaden i 2022 års värde (7,5 inkomstbasbelopp). För
löner över denna gräns höjs avsättningen från 30 procent till 31,5 procent, upp till
maxgränsen motsvarande 30 inkomstbasbelopp.

Exempel: För en undersköterska med en månadslön på 27 000 kronor innebär
höjningen, försiktigt räknat omkring 800 kronor mer i pension varje månad jämfört
med tidigare. Det kan alltså bli mer än så beroende på hur värdet på dina
pensionsavsättningar utvecklas.

KOMMUNCHEFEN INFORMERAR

Vi fortsätter följa utvecklingen kring det säkerhetspolitiska läget. Delar av
krisledningsgruppen har möte varje måndag och kommunen deltar i regional
samverkan varannan vecka.

Migrationsverket har ändrat sin prognos från att det skulle komma 76.000 flyktingar
på ett halvår till 80.00 på ett helår och Malå kommun har anmält att vi kan ta emot 32
personer. Just nu färdigställs boende på Furugården för att vi ska vara redo.

EKONOMI INFORMERAR

Den 25 april fastställde kommunfullmäktige årsredovisningen för 2021. Kommunen
gjorde ett bra resultat på 11,6 miljoner kronor. Kommunkoncernens samlade resultat
blev 15,8 miljoner kronor.

De största anledningarna till resultatet var ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag. Verksamheterna hade ett samlat underskott på 6 miljoner kronor jämfört
med budget. Kommunen ökade med 10 st invånare under 2021 och var vid årsskiftet
3034 personer. (bild de senaste 5 åren, från vänster 2021)

Befolkning den 31 december 2021 var 3034 personer:

 • Befolkningsförändring under året - 10 personer
 • Antal födda under året - 32 stycken
 • Antal döda under året - 39 personer
 • Antal inflyttade under året - 134 personer
 • Antal utflyttade under året - 121 personer

BOKNING AV KOMMUNENS BILAR

Bokning av kommunens bilar görs i kalendern i Outlook (behöver läggas till för att
synas):

 1. Gå in i din kalender i Outlook.
 2. I vänstra spalten högerklickar du på "Rum" och välj "Lägg till i kalendern" och välj
  sen "Från Rumslistan".
 3. Rumslistan öppnas - sök "Bil".
 4. Välj bland de bilar som finns presenterade.
 5. Bilarnas kalendrar kommer hädanefter att finnas kvar i din kalender.
 6. Nu kan du boka din bil precis som du bokar t.ex. konferensrum.
 7. Tips! Använd månadsvisning för kalendrarna för att få en bättre överblick. Var
  aktsam och kolla så att ingen har bokat bilen över natten, då syns bokningstexten
  bara i överkant av kalendern.
 8. Vid avbokning eller ändring av bokningen i nära anslutning till lånetillfället
  meddela reception@mala.se .

Vid varje bokning ska du ange:

 • Namn
 • Telefonnummer där du kan nås under resan
 • Reseort
 • Ansvarskod
 • Verksamhetskod
 • Eventuell annan information som behövs vid fakturering

FÄRGUTSKRIFTER

Vet du om att ca 70% av alla utskrifter inom Malå kommun är färgutskrifter?

Om vi kan minska färgutskrifterna till 20% så blir det en besparing på ca 30 000 kr,
simsalabim bara så där.

Ställ dig frågan vid varje utskrift om du verkligen behöver göra den i färg? Om inte,
välj då svart/vit utskrift!

Tack!

MOTIONSKAMPANJ

Folkhälsorådet Malå kommun anordnar under maj och juni en motionskampanj som
riktar sig till alla invånare i Malå kommun.

Kravet för att delta på denna kampanj är att dagligen på valfritt sätt vara fysisk aktiv i
minst 30 minuter med måttlig intensitet som ger en ökad puls och andning, till och
från jobbet, på arbetsplatsen och/eller på fritiden.

Välkommen att motionera igång våren med oss!

Sista anmälan den 8 maj.

Följ länken för anmälan till motionskampanj

Har du frågor är du välkommen att kontakta Folkhälsoplanerare Daniel Burman, tfn:
076-115 93 79 eller e-post: daniel.burman@mala.se 

GALEJAN SIKTAR FRAMÅT

Galejan Secondhandbutik och café flyttar från Skolgatan 22 till del av Malåborg (B-
salen och cafédelen).

Flytten har aktualiserats för att bereda plats för ett expanderande näringsliv i Malå.

Galejans återbruksverksamhet blir kvar i befintliga lokaler som hyrs av Malå Energi
och Industri AB (MENI AB).

Ett samarbetsavtal tecknas med Park Malåborg. Det ger ´win-win´ och ökade
möjligheter att utveckla arbetsmarknadsverksamheten i linje med kommunens nya
uppdrag. Flytten bidrar även till Malåborg som en levande mötesplats som
fortfarande är uthyrningsbar.

Galejan är på plats på Malåborg den 1 juni. Välkommen!

Frågor hänvisas till Anna Karin Horney, enhetschef Utveckling- och arbetsmarknad,
anknytning 340 76 eller e-post: anna-karin.horney@mala.se 

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH "KUNDTJÄNST"

Den 9 maj börjar Inger Johansson, HR strateg, sin anställning på Malå kommun och
då går arbetet mot centralisering av kommunens administration och "Kundtjänst" in i
ett nytt skede där vi kommer att börja titta på vilka befattningar och personer som
kommer att bemanna upp den centraliserade administrationen och "Kundtjänst".

Workshops har snart genomförts med alla avdelningar där förhoppningar och
farhågor fångats upp.

Den nya verksamheten och kundtjänst kräver översyn av lokaler. Detta arbete pågår.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta:

Ella-Marit Pilto, e-post: ella-marit.pilto@mala.se 

Linda Nystedt, e-post: linda.nystedt@mala.se 

Jim Lundmark, e-post: jim.lundmark@mala.se 

INFÖR SOMMARENS LEDIGHETER

Vecka 25-32 är kommunhuset och växeln öppen måndag-fredag kl 09.00-15.00 (stängt
för lunch 12.00-13.00). Vecka 27-29 bemannas SAMSA växeln av personal på plats i
Sorsele och vecka 30-32 av personal på plats i i Malå.

Att dra ner på servicenivån ute i våra verksamheter under semesterperioden är
naturligt men det är viktigt att vi sätter kunden i fokus och planerar för våra ledigheter.

Att tänka på:

 • Lämna inte hela avdelningar obemannade. Kundrelaterade verksamheter bör
  bemannas med minst en person.
 • Kan någon ta dina samtal under din ledighet? Lägg då in ett alternativt svarställe
  när du lägger in semesterhänvisningen. Behöver du hjälp kontakta
  reception@mala.se .
 • E-post ska läsas varje arbetsdag vilket kan ställa till det under våra ledigheter. Om
  du inte läser din e-post bör du lägga in ett frånvaromeddelande och en regel som
  skickar din e-post vidare till en kollega som läser den under din ledighet. Ansvarig
  chef beslutar hur e-posten ska hanteras på din avdelningen.

Frågor hänvisas till Linda Nystedt, anknytning 340 27 eller e-post:
linda.nystedt@mala.se 

SKICKA IN INFORMATION/MATERIAL TILL NYHETSBREVET

Har du eller din verksamhet något som du/ni vill informera om i nyhetsbrevet. Skicka
då in det till:

Linda Nystedt, kommunikatör
E-post: kommunikator@mala.se 
Anknytning: 340 27

Utgivning första torsdagen varje månad. Nästa stoppdatum för inlämnade av
information/material är den 2 maj.

Foto: ricke.se, Aleksandra Simanovskaya, Ingrid Sjöberg och Leif Henningsson.

 

Senast uppdaterad den 5 maj 2022

Translate the website with Google translate.