Language Lättläst E-tjänster

Utvecklingsavdelning

Vid utvecklingsavdelningen har vi i uppdrag att stödja det lokala näringslivet och den allmänna utvecklingen inom Malå kommun.

Övergripande frågor som vi arbetar med är strategiska tillväxtfrågor, utveckling och tillväxt, näringsliv, nyföretagande, kommunövergripande projekt och EU-projekt, varuhemsändning, internationell verksamhet, flyktingmottagning, turism, landsbygdsutveckling, företagsrådgivning, hjälp att söka projektmedel mm.

Senast uppdaterad den 8 juli 2019

Translate the website with Google translate.