Månadsinformation - Invånare Malå kommun den 27/2 2023

NYTT AVFALLSSYSTEM

Nu har vi ett nytt system för avfallshantering i Malå kommun. När sopbilen ska tömma avfallskärlet är det viktigt att kärlet är placerat rätt och på anvisad plats.
När vi säger placerat rätt så menar vi att kärlet ska stå rakt, hjul och handtag ska vara vända bort från vägen och adresslappen som sitter på kärlet vänt mot vägen. Kärlet ska placeras fritt från träd, grenar, brevlådor och övriga hinder. Det behöver vara ett utrymme om minst en meter bakom och till sidan om kärlet.

Om kärlet är felplacerat och tömningen inte kan genomföras kommer kärlet inte att kunna tömmas. Det är alltså av största vikt att du följer anvisningen.

Skulle det vara så att ditt kärl inte blivit tömt kan du på Malå Järn och Färg köpa en etikett för extra sopsäck. Töm allt innehåll i en sopsäck, fäst etiketten som du köpt och lämna in sopsäcken till personalen på ÅVC så hjälper de dig.
På Malå kommuns hemsida har vi lagt upp en text och bildpuff så att du enkelt ska hitta information om matavfall.

SMS-TJÄNST FÖR VIKTIGA MEDDELANDEN FRÅN MALÅ KOMMUN

För att snabbt kunna nå ut med viktig information till invånare i kommunen som t.ex. vid driftsstörningar, avstängningar och annan samhällsviktig information använder Malå kommun en SMS-tjänst.
Kontaktperson för SMS-tjänst:
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Följ länken och kolla upp om ditt mobilnummer är registrerat mot tjänsten

Läs mer om SMS-tjänsten på Malå kommuns hemsida

VÄLKOMMEN TILL GALAJEN SECONDHAND

Vi har öppet:
Måndag-torsdag kl 11.30-15.30
Fredag kl 09.00-13.00
Sista lördagen varje månad kl 10.00-13.00
Följ oss på Facebook: Galejan Secondhand

EVENEMANG

 • Måndag 27/2 kl 17.30-18.30 Möt den politiska kommunledningen på Malå bibliotek. På Malå bibliotek har du möjlighet till dialog med den politiska kommunledningen på Malå kommun i form av Lennart Gustavsson (V) och Kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Abrahamsson (S).
 • Måndag 6/3 kl 10.30-15.00 Sportlov på Malå bibliotek.
 • Måndag 6/3 kl 18.00 Poesikväll på Malå bibliotek. Vi läser, lyssnar och samtalar om poesi. Ta gärna med egna och andras dikter. Alla är välkomna! Vi bjuder på fika.Samtalsledare: Erik Ohlsson. Arrangörer: Malå bibliotek, ABF Mitt i Lappland och Malåbygdens kulturförening
 • Onsdag 8/3 kl 15.00 Internationella kvinnodagen. Välkommen att fira dagen på Park Malåborg. Evenemanget finansieras med stöd av Tillväxtverket, i samarbete Malå kommun, Malå förvaltningskommun
 • Måndag 13/3 18.00-19.00  Kom och prata Manga med oss! Vi visar nya mangaböcker och vill gärna få tips på böcker att köpa in. Vi bjuder på fika!
 • Måndag 20/3 kl 17.30-18.30 Möte den politiska ledningen i Malå på Malå bibliotek.
 • Fredag – Söndag 24-26/3 Malå Vinterfestival 2023.
 • Lördag 25/3 kl 11.00 Tjamstanloppet och Tjamstan Skicross

Läs mer om evenemang på Facebook

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER — VAD FÅR MAN LÄMNA?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar. FTI är ansvariga. (Malå kommun ansvarar för tidningsinlämningen). Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.

Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet. Läs mer om öppettider för ÅVC.

Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken! Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via FTI:s hemsida

Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och för att du inte skräpar ner vid Återvinningsstationerna!

BEFOLKNINGSSTATISTIK 2022

Folkmängd i Malå vid sista december 2022 var 3033 personer. Det är 1 person färre än vid sista december 2021. Vi ligger väldigt nära folkökning, det är bra i jämförelse med de flesta kommuner i länet där vi ser tydlig folkminskning. Befolkning i Umeå och Skellefteå kommuner växer.

Antal inflyttade i kommunen ökar om vi tittar på statistiken under åren 2020–2022. Flyttningsnetto är positiv andra år i rad. Om värdet är positivt talar man om ett flyttningsöverskott, vilket innebär att fler personer har flyttat in i ett område än ut.

ÄNDRADE SOPHÄMTNINGSTURER

Med anledning av det nya insamlingssystemet för avfallshantering så kommer sophämtningsturerna att förändras från vecka 9 i Malå kommun.
OBS! Den gamla turen "Gul tur" kommer att köras även tisdag den 28 februari för att dessa hushåll inte ska få för långt mellan tömningarna i övergången mellan det gamla och nya körschema för hämtning. Detta gäller för Sunnanvik, Näsudden, Storselet, Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Brännträsk, Sandfors, Grundträsk, Näsberg, Strömfors och Brunträsk m.fl.

Udda veckor, med början veckan 9

Malå udda vecka - måndag
Malå samhälle norr om Storgatan. Ej Nyhamn och norrut.

Malå udda vecka - tisdag
Norra Malånäs, Tjärnberg, Adak, Hundberg, Björkland, Kuorbevare, Kokträsk, Lönås, Bastusel, Ljungby, Öberg, Jakobslund och Malåliden.

Malå udda vecka - onsdag
Hyreshus och industri i Malå samhälle.

Malå udda vecka - torsdag
Malå samhälle söder om Storgatan.

Malå udda vecka - fredag
Ytterberg, Fårträsk, Svedjan, Släppträsk, Svanvik, Aspliden, Björkås, Rökå, Bergås, Brännberg, Nåda, Lövberg och Rentjärn.

Jämna veckor, med början vecka 10

Malå jämn vecka - onsdag
Industri i Malå samhälle

Malå jämn vecka - torsdag
Sunnanvik, Näsudden, Storselet, Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Brännträsk, Sandfors, Grundträsk, Näsberg, Strömfors, Brunträsk och Nyhamn.

Malå jämn vecka - fredag
Holmsjö, Brännäs, Malå-Vännäs, Bergnäs, Hemnäs, Löparliden och Södra Malånäs.

OBS! Byarna är inte alltid listade i kronologisk ordning på turen. Alla kärl ska vara utställda senast kl 05.00 på hämtningsdagen.

 • Ställ avfallskärlen på anvisad plats.
 • Tänk på att inte ställa avfallskärlen för nära brevlådor, träd eller bilar.
 • Locket på avfallskärlet måste gå att stänga för annars finns det en risk att armen som hämtar upp sopkärlet inte kan hålla det tätt och då kan avfall ramla ut i fel fack.
 • Kom ihåg att ställa ner matavfallspåsen från fryshyllan på dagen för hämtning.

FÖRETAGARE I MALÅ KOMMUN - RAPPORTERA FARLIGT AVFALL

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Företag är enligt lag skyldiga att rapportera farligt avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.
Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Följ länken och läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER

Läs mer om lediga tjänster

FÅ EN BÄTTRE KVÄLL OCH EN BÄTTRE MORGONDAG

Drick inte så mycket att du blir full. Drick vatten före, under och efter festen. Sluta dricka före midnatt.

Appen Måttfull hjälper dig att hålla koll på din konsumtion. Du kan ladda ner Måttfull från App Store och Google Play. Drick mindre och må bättre. Din hälsa förbättras på både kort och lång sikt.

 • Visste du att det är en myt att hjärtat skyddas av ett glas vin om dagen?
 • Visste du att högt blodtryck ofta förbättras snabbt om du vid minskat alkoholintag?
 • Visste du att bara för att alkoholen lämnat kroppen är du inte helt återställd. Behöver man vara skärpt bör man vänta längre. Exempel har personers förmåga att köar bil visat sig vara nedsatt med hela 20% dagen efter man blåser noll.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi lever i en osäker tid med krig i vår närhet, stigande priser på drivmedel, el, livsmedel, ja när nog allt blir dyrare och till det en hotande lågkonjunktur. Förutom det så blir det allt mer tydligt att vi står inför ett klimathot.

Allt detta påverkar på ett eller annat sätt oss alla och verksamheten i kommunen. Kommunens ekonomi kommer att vara hårt prövad. Det är bra att vi under ett antal år lyckats spara lite pengar som ger oss en viss möjlighet att klara av ekonomiska utmaningar. Vi ser behov av investeringar samtidigt som vi ska klara att ge Malå kommuns invånare god service.

Jag hoppas att det kommande året innebär att vi tillsammans trots allt kan göra Malå kommun till en ännu bättre kommun att leva och verka i.

Vi ska utveckla de kommunala basverksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessutom hoppas jag att kommunens service till invånarna generellt ska utvecklas ännu mer. Öppenhet och dialog ska vara ledord! Även om vi som människor tycker olika så är det respekten för varandra och allas lika värde som gör ett gemensamt arbete möjligt. Men en sak är säker när det gäller framtiden och det är det att den kan vi påverka, historien kan vi bara lära oss av. Just det att vi kan påverka framtiden både som individer och tillsammans gör den spännande och fullt av möjligheter. Vi är nära varandra och vi bryr oss varandra. Låt oss fortsätta med det och också visa för andra hur vi har det i Malå.
Det politiska styret de närmast fyra åren blev klart i och med kommunfullmäktiges sammanträde 5/12. Det blev en liten udda lösning som bl.a. innebär att jag fungerar som kommunstyrelsens ordförande de två första åren för att sedan följas av två år med Cecilia F Stenlund (L) i ledningen. Mikael Abrahamsson (S) fungerar som kommunstyrelsens vice ordförande under kommande mandatperiod. Förhoppningsvis kan styrning och ledning av Malå kommun bidra till en positiv utveckling för Malåborna.

Till sist: Trots lite dystra tider - Bry er om varandra, ta vara på nuet och se möjligheterna i framtiden!

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Translate the website with Google translate.