Månadsinformation invånare Malå kommun med utgivning den 27 november 2020

Månadsinformation invånare Malå Kommun
Utgivning den 27 november 2020

Coronaviruset, Covid-19   

* informationen skriven 201120

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Västerbottens län, fattat beslut om skärpta allmänna råd i Västerbottens län från och med 2020-11-10. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Läget är allvarligt och för att bromsa smittan krävs ett förändrat beteende. Beslutet gäller från och med i dag och fyra veckor framåt, till och med den 8 december. Beslutet kan förlängas.

Det här gäller för dig som bor eller vistas i Västerbottens län:
Undvik att umgås med andra
Om möjligt, träffa inte andra personer än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Det innebär att du inte ska gå eller ordna fester eller liknande sociala aktiviteter. Begränsa även dina fysiska kontakter på jobbet. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av råden.

Res inte
Undvik resor inom och utanför Västerbotten. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Besök inte allmänna platser
Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Du kan göra nödvändiga besök på exempelvis livsmedelsbutiker och apotek men tänk då på att hålla avstånd.

Gå inte på evenemang och aktiviteter
Delta inte i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det är särskilt viktigt att du undviker idrottsträningar inomhus och gemensamma omklädningsrum. Detta råd gäller inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Det här gäller för verksamheter och arbetsplatser i Västerbotten:

 • Verksamheter bör vidta åtgärder för att underlätta för alla att följa råden, exempelvis genom att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa råden, exempelvis genom att uppmana till och erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.
 • Det är förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.


Malå kommuns verksamheter ställer in eller ställer om och anpassar sina verksamheter efter restriktionerna. Det här restriktionerna gäller fram till 8 december (men beslutet kan komma att ändras).  Mer detaljerad information finns på kommunens hemsida, se: https://www.mala.se

 • Avrådan att besöka äldreboenden i Malå kommun. Obligatoriskt bärande av munskydd för både personal och besökare.
 • Fritidsgården Kosmos är stängd på kvällstid.
 • Familjerådgivningen har enbart digitala möten och telefonkontakter.
 • Kommunhuset är stängt för spontana besök – endast bokade besök tas emot.
 • Webbokning av idrottslokaler är stängd.
 • Biblioteket har begränsade öppettider.

Malåbostaden AB har ny hemsida

Välkommen att besöka Malåbostaden AB:s nya hemsida där man kan ställa sig i kö, tecknar avtal, skaffar e-faktura, gör elanmälan med mera.

Följ länken till Malåbostadens nya hemsida:
https://www.malabostaden.se/ som även nås via kommunens hemsida https://www.mala.se

Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun. Gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter.

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.

Tänk på att som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

Gator: snödjup 7 cm, 

Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,

Parkeringar: snödjup 7 cm

Fastigheter: snödjup 4-7 cm

 En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning vid Malå kommuns gator, gång-och cykelvägar och kommunfastigheter

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

Fastigheter Malåbostaden

När det har snöat är det många som vill få snöröjt framför sin ingång. Ställ cyklar och sparkar så att snöröjningsfordonet har fri väg och kan skotta området snabbare och bättre. Du sandar och skottat själv din parkeringsplats om inte utrymme finns för snöröjningsfordonet att göra det vid ordinarie sandning eller snöskottning. Vi sandar då behov finns och normalt när gång- och cykelvägar i Malå samhälle sandas.

Malå Energi & Industri AB
Sandning sker i första hand i färdvägar till lokalens entréer.

Sandmaterial
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Underlätta för snöröjaren

 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
 • Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
 • Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.
 • Skotta inte ut snö på gatan
 • Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

 

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Kontaktinformation

 • Snöröjning Malå samhälle
  Bennys, tfn: 070-626 29 74
 • Enskilda vägar inom Malå kommun.
  Svevias beredskapsansvarig, tfn: 070-582 59 74
 • Storgatan och Mörttjärnvägen
  Trafikverket, tfn: 010-476 14 58

Gatubelysning

Varje höst görs en årlig översyn av gatubelysningen i Malå kommun. Löpande fel som uppkommer under belysningssäsong prioriteras efter behov. Reparation av enstaka ljuspunkter som slocknar under snöröjningssäsongen kan komma att repareras först kommande säsong.

Felanmälan Gatubelysning

Storgatan och Mörttjärnvägen är Trafikverkets ansvar, ring: 0771-921 921.

Övriga gator och vägar i kommunen inklusive ytterområden är Malå kommuns ansvar, ring kundtjänst tfn: 0953-140 66  telefontid: måndag kl. 08.00-12.00 samt 13.00- 16.00, tisdag – fredag kl. 08.00-12.00. Du kan även göra din felanmälan via e-post: felanmalan@mala.se eller via formulär felanmälan, följ länken:  https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/bostad/felanmalan-for-mala-kommun-malabostaden-ab-och-meni-ab/

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för belysning vid sina egna områden och fastigheter och ses över av deras fastighetsskötare.

 

REK-gruppen informerar

Råd till dig som är förälder eller annan vuxen i barnets/ungdomens närhet om hur du kan stötta hen att avstå från droger som tobak, alkohol och narkotika.

En god relation är den bästa grunden man kan ge sitt barn. Prata, diskutera och lyssna så mycket som möjligt. Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det!

Var TYDLIG med att Du INTE tillåter användning av någon form av droger. Sätt tydliga gränser och hjälp tonåringen hitta argument för att säga nej till tobak, alkohol och narkotika. Det kan vara skönt att ha en förälder/vuxen att skylla på för att kunna säga nej.

Gör överenskommelser och håll dem när det gäller utetider och övernattningar mm. Var vaken när ditt barn kommer hem så du ser vilket skick han/hon är.

Håll kontakt med andra föräldrar - du är inte ensam! Var där ditt barn är, skjutsa, hämta, sväng förbi och kolla läget eller ordna så att någon annan förälder gör det.

Medverka inte själv till langning av någon typ av drog, bjud inte och köp inte ut! Forskning visar att de tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer.

Det spelar roll vad du gör och säger!

Polisen informerar

Vi har fortsatt fokus på villainbrotten och jobbar med att förbättra/anpassa vår arbetsmetodik. Under vintern brukar det lugna sig lite för att under våren ta fart igen.

Vi vill än en gång med eftertryck uppmana Malåborna att gömma allt guld noggrant eller använd fastbultade riktiga säkerhetsskåp. Att ha guldet i ett ”vapenskåp” hjälper inte, det skärs upp relativt snabbt och är det inte fastbultat går det ännu fortare. Kommer ligorna tillbaka till Malå och åker härifrån utan guld ökar chansen betydlig att de inte kommer tillbaka nästa gång.

Grannsamverkan, skydd, belysning och larm är andra viktiga faktorer som vi lyft många gånger. Modus för den senaste inbrottsvågen är att gärningsmännen först stjäl en eller ett par cyklar som se senare på natten tar sig fram med mellan husen.

Skadegörelsebrott av mycket unga ungdomar verkar fortsätta tyvärr.

Hör av er till oss med tips.

Mvh Polisen Malå

Kontaktuppgifter Polisen
Gruppchef och förundersökningsledare:
Bo Sandström

E-post: bo.sandstrom@polisen.se 
Tfn: 070-597 03 90

RING 112 Akuta ärenden/pågående brott
RING 114 14 Tipstelefon/ej brådskande ärenden
– Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14 knappval 2

 

Läs mer om gällande samverkansavtal och medborgarlöfte i Malå kommun, följ länken:

https://www.mala.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten/samverkansavtal-och-medborgarlofte/   

Tillsammans gör vi Malå kommun till en tryggare plats!

Vänligen REK-gruppen, genom Nina Grenvall, ANDTS-samordnare och skolkurator Malå kommun.

Dialog och synpunkter

Du vet väl om att du via Malå kommuns hemsida kan lämna en dialog och synpunkter via ett formulär.

Du hittar formuläret via denna länk:

https://www.mala.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/

Ny postadress till Malå kommun

På grund av ändrade avtal med Postnord har Malå kommun fått en ny postadress:

Malå kommun

Box 2

939 21 MALÅ

Malå kommuns  besöksadress är fortsatt Storgatan 13.

 

Malå kommun almanacka 2021

Den  16 december delas Malå kommuns almanacka 2021 ut i våra brevlådor. I den hittar du kommunal information om t.ex. sophämtningsdagar, lovdagar, sopsortering och mycket annat.

Kontaktperson för almanackan är:

Kommunikatör Linda Nystedt, Tfn: 0953-140 27, E-post: linda.nystedt@mala.se

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se  as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på  telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice

Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se   

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrik.strom@mala.se   

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se

Felanmälan

All felanmälan till Malå kommun, Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB (MENI AB)  görs via följande alternativ:

 • Kundtjänst för felanmälan
  Tfn: 0953-140 66
  Telefontid felanmälan: måndag kl 08:00-16:00 samt tisdag-fredag kl 08:00-12:00

Du kan också skicka in din felanmälan via:

 

E-tjänster

Via Malå kommuns hemsida når du ett antal E-tjänster. Du kan bland annat ansöka om

färdtjänst och barnomsorg samt lämna inkomstuppgifter för barnomsorg.

Följ länken för att komma till E-tjänster: https://minasidor.mala.se/

 

Följ Malå kommun på social medier ”Malå-med allt så nära”

Facebook: https://www.facebook.com/malamedalltsanara  

Instagram: https://www.instagram.com/malakommun/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVHMPy0J6ewpT1QakVkhUZg

Galejan och Teknisk avdelning informerar

FTI är ansvariga för Återvinningsstationen på Malåborg och Galejan har uppdraget att sköta städningen kring containrarna. Att tänka på:

Återvinningsmaterial som lämnas vid Återvinningsstationen ÅVS på Malåborg ska placeras i containrarna (inte utanför).

Cyklar, batterier, element m.m. ska inte lämnas på Återvinningsstationen, utan lämnas till Återvinningscentralen ÅVC.

Om containrarna är fulla ta då med materialet hem igen och återkom när containrarna är tömda. Gör gärna en felanmälan till FTI, tfn: 0200-88 03 11 eller följ länken till deras hemsida för felanmälan: https://ftiab.se/172.html

 

Intresseinventering för nattvandring i Malå samhälle

Det har kommit till kännedom att det finns ett intresse bland vuxna i Malå att organisera någon typ av nattvandring på kvällarna i Malå samhälle. Fritidsgården Kosmos erbjuder sig att organisera denna insats.
Vill du engagera dig, anmäl då ditt intresse via e-post till: maria.i.larsson@mala.se  .
Ange namn, e-post och telefonnummer.

Vi hör av oss till dig när vi fått in tillräckligt med anmälningar för att vi ska kunna bilda en grupp.

Avläsning av vattenmätare

Nu skickas fakturan ut för sista kvartalet gällande vatten och renhållning. Med fakturan medföljer även avläsningsblankett för alla som som har vattenmätare.
Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna uppgifterna till kommunen.

Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att den avgift som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senaste inlämnade avläsning.

 

Fototävling ”Mitt Malå” - vecka 49-50

Under vecka 49-50 pågår en fototävling med temat Mitt Malå för ungdomar mellan 13-17 år. Ta en bild någonstans i kommunen som visar hur det är att vara ung i Malå. Skicka ditt tävlingsbidrag via e-post till maria.i.larsson@mala.se  och märk ämnesraden med #mittmalå.

På Malå kommuns hemsida kan du läsa mer om tävlingsregler och priser, följ länken:
https://www.mala.se/nyheter/fototavling-mitt-mala-fritidsgarden-kosmos-vecka-49-50/

 

Malå kommun söker

Läs mer om lediga tjänster: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/

 • Lokalvårdare, 4 tjänster med sista ansökningsdag den 30 november 2020
 • Avdelningschef/administrativ chef 100% med sista ansökningsdag den 30 november 2020
 • Ekonomihandläggare 100% med sista ansökningsdag den 10 december 2020
 • Deltidsbrandmän Räddningstjänsten med sista ansökningsdag den 10 december 2020
 • Vikariat inom skola/förskola med sista ansökningsdag den 31 mars 2021


Miljö– och byggavdelningen informerar om användningsvillkor för musmedel

Användningsvillkoren för musmedlen skärptes förra året, med anledning av de förgiftningsfall hos katter som då rapporterades från veterinärkliniker. Sedan den 17 december 2019 får inga andra än yrkesmässiga användare med särskilda tillstånd använda produkterna. Inget anstånd meddelades för kvarvarande lager, man har alltså inte heller fått sälja ut eller använda befintliga lager av produkterna efter det datumet.

Kemikalieinspektionen misstänker att förgiftningarna kan bero på fortsatt användning av privatpersoner som har produkter kvar eller har köpt otillåtna produkter via e-handel från andra länder. Det skulle även kunna förekomma att vissa butiker har fortsatt att sälja produkterna trots förbudet. Det kan vidare inte uteslutas att förgiftningsfall har uppstått trots begränsningen till yrkesmässiga användare med tillstånd. Därför kan det också vara relevant att inspektera den bekämpning som har skett av dessa användare.

De tidigare registreringsnumren för produkterna som återkallades är 5531, 5155 och 5156. Produkterna får nu endast användas enligt de nya villkoren och produkterna ska vara märkta med nya registreringsnummer.

Mer information om villkorsändringarna från 2019 finns på vår hemsida: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/ratt--och-musmedel/musgift-med-alfakloralos  

Evenemang i Coronatider

På grund av pågående pandemi blir många evenemang inställda eller också ställs de om till digital form. Välkommen att besöka vår Facebooksida för evenemang, följ länken: https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events/?ref=page_internal


Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag har haft politiska uppdrag på olika nivåer ganska många år. Uppdragen har varit på lokal, regional, nationell och även internationell nivå. Jag har som förtroendevald varit med om akuta situationer, kriser, behov av snabba beslut m.m.  Men..........jag har aldrig varit med om den situation vi befinner i oss nu. Den pandemi i form av viruset Covid-19 som härjar kräver beslut och agerande som jag aldrig hanterat tidigare. Det enda jag vet är att vi måste hantera pandemin tillsammans.

Nu gäller det att vi alla hjälps åt och följer de regler och råd som finns. Det handlar om hur du och jag agerar. Vi måste ta ansvar och göra allt vi kan för att stoppa smittspridningen. Det som sker nu är i grunden en test på solidaritet. Klarar jag att lyfta fram de gemensamma behoven före mina egna? Konkret kan det handla om att inte besöka sina nära och kära eller avstå från att göra den där shoppingresan som jag längtat efter. Kan laget få gå före jaget?

Mänskliga möten kommer aldrig att kunna ersättas men just nu måste vi kanske acceptera att mötas genom digitala lösningar. Som förtroendevald måste jag ta tillvarata de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Här måste vi hitta bra lösningar på även på det lokala planet.

Ska man dra någon lärdom till dags dato så är det att mycket av vårt resande för att delta i olika möten, kurser och konferenser är onödigt. Många möten kan med fördel genomföras med hjälp av ny teknik. Att använda sex timmar i bil för att delta i ett tretimmarsmöte i Umeå är inte smart ur varken miljö-, säkerhets- eller effektivitetssynpunkt.

Coronaviruset är en global utmaning som även utmanar oss malåbor. Låt oss ta fram vår solidaritet och ta lärdomar av utmaningen med oss in i framtiden. Låt oss också nyttja en av våra stora exklusiva naturtillgångar, vår närhet till naturen. Att vistas i naturen är både hälsofrämjande och någorlunda Coronasäkert.

Till sist.....vill jag rikta en stort TACK till alla som jobbar i utsatta miljöer. Utan era insatser skulle mycket av det som nu behövs inom t.ex. vård och omsorg inte fungera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 27 november 2020

Translate the website with Google translate.