Månadsinformation invånare Malå kommun med utgivning den 27 oktober 2020

Information om Coronaviruset

* Informationen skriven 2020-10-12

Läget är fortsatt allvarligt och det kan snabbt uppstå smittspridning. Det är där­för viktigt att fortsätta följa råden:

 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Testa dig när du har symtom
 • Tvätta händerna ofta
 • Res kollektivt bara om du måste - gör plats för dem som inte har något annat alter­nativ
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Vid besök på äldreboenden – se nedanstående information för vad som gäller i Malå

Länets krisberedskapsaktörer arbetar tillsammans för att bromsa smittan i Västerbotten där målet är att på lång sikt skapa uthållighet i samhället.

 • Provtagning och smittspårning är ett led i arbetet att minska spridningen av covid-19
 • Ditt val gör skillnad
 • Tillsammans bromsar vi smittan!
 • Visa omtanke om varandra. Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!
 • Var källkritisk. Agera utifrån korrekt och saklig information

Insjuknar en vuxen familjemedlem I COVID-19 då ska övriga vuxna och elever på gymnasieskolan också stanna hemma. Den vuxne (som inte är sjuk) kan få smittbärar­penning – kontakta vårdcentralen om detta. Barn i förskole- och grundskoleåldern behöver inte vara hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Att tänka på om du vill besöka en närstående på vård- och omsorg i Malå:

 • Boka ditt besök innan, på det sättet blir det säkra besök för alla som bor på vårdboendet.
 • Besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök. Alla har ett gemensamt ansvar att minska risken för smittspridning.
 • Stanna hemma vid förkylningssymtom (snuva, hosta, feber, ont i halsen, lukt- smak­bortfall, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär).
 • Hosta och nys i armvecket.
 • God handhygien är viktig för att minska risken för smittspridning. Du ska tvätta händerna och använda handsprit inför, under och efter besöket.
 • Besök sker i den egna lägenheten, alla besökare undanbes starkt från att vistas i allmänna ytor med respekt för alla som bor på enheten. Om ni vill delta vid exempel­vis en måltid finns möjlighet för din närstående att äta måltiden i sin lägenhet. Om din närstående behöver hjälp vid måltidssituationen kommer personalen bistå med detta.
 • Vid besök kommer du genast hänvisas till din närståendes rum. Om ni behöver kontakt med personal eller vill lämna boendet, ring till enheten (eller larma) istället för att gå ut till allmänna utrymmen. Väntetid kan uppstå.
 • Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående och alla andra som vistas i närheten. Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personal om de gör insatser i lägenheten hos personen som du besöker.
 • Rekommendationen är max 2 personer/besök. Vid speciella situationen kan undantag göras i samråd med sjuksköterska eller enhetschef.
 • Du får hjälp med kontakt via telefon och eventuella videomöten. Det finns även möjlighet till säkra utomhusbesök.
 • Tänk på att personer över 70 år ska undvika sociala kontakter så långt som möjligt.

Dessa besöksrutiner kan komma att ändras vid lokala utbrott av Covid-19. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Vid eventuell smittspridning sker dialog med Vårdhygien som stödjer verksamheten med rekommendationer kopplat till besök.

Galejan byter lokaler

Under senare delen av hösten 2020 byter Galejan lokaler och kommer från och med den 1 januari 2020 att finnas på Skolgatan 22.

Från och med vecka 47 stängs secondhandbutiken och under november månad kommer tar Galejan inte emot möbler.

Under perioden kan man inte lämna saker på lastbryggan.

Galejans personal hälsar er välkomna till det nya Galejan!

Nya e-postadresser

I somras gjordes en politisk omorganisation där barn– och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur– och fritidsnämnden upphörde till förmån för kommunstyrelse med tre utskott —allmänna utskottet, utbildningsutskottet och sociala utskottet.

Tidigare e-postadresser till nämnder upphör och ny e-postadresser är:

Kommunstyrelsen:
kommunstyrelsen@mala.se 

Malå/Norsjö miljö– och byggnämnd fortsätter som vanligt och behåller sim e-postadress mob@mala.se 

Dagverksamheten Hand i hand

Den 2 november startas dagverksamheten igång igen efter att ha varit stängt en längre tid på grund av Coronaviruset.

Som kund kan du besöka oss halva dagar eller utifrån de behov som du har. Vi kan även besöka dig i hemmet.

Om du som anhörig behöver avlastning en stund så har vi drop in en dag i veckan.

Det är biståndshandläggaren som bedömer vem som har rätt till dagsverksamhet.

En verksamhetsdag hos oss kan innehålla bland annat minnesträning/språkträning, samtal, gymnastik/promenader, konst, pyssel, bakning med mera och under perioder jobbar vi med olika teman.

Välkommen till oss!

Kontakt:

Biståndshandläggare Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Eva Oskarsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: eva.oskarsson@mala.se 
Daglig verksamhet direkt
Tfn: 070-273 95 34

På gång i Tjamstan—Hej Malåbor!

Det har väl knappast gått någon förbi att vi under sensommaren och hösten öppnade Tjamstan för cykling. Tack vare ideella krafter och företagssamarbeten med Outdoor Malå, Ica, Bennys Gräv, Malå Järn & Färg, Malå plåt och Malå Skogstjänst har banor byggts, såväl för barn och nybörjare som för mer avancerade MTB-cyklister. Under tre lördagar höll vi också liften öppen och över 4000 åk genomfördes totalt under dessa tre helger när även många nyfikna besökare sökte sig till anläggningen. Och detta är bara början, under nästa sommar kommer vi att ytterligare utveckla Tjamstanområdet för sommaraktiviteter, fler cykelbanor och förbättrade möjligheter till vandring, löpning och friluftsliv.

Sedan den 1 september drivs Tjamstan och campingen av MENI och vi, Tobias Thomson, TTGU AB och André (Adde) Nyström, Anders Nyström i Malå AB har fått förtroendet att arbeta på MENI:s uppdrag med drift och utveckling.  Tjamstan är en pärla som kan utvecklas som besöksmål året om. Cykling, vandring, löpning, orientering och klättring på sommaren och alpint, längdskidor, pulkautflykter och skoter på vintern. Bara fantasin sätter gränserna! Vi vill se Tjamstan, berget mitt i Malå, som ett utflyktsmål för hela familjen med många säsonger på ett år.

Det är mycket praktiskt som ska ordnas vid ett övertagande,. Fastigheter, avtal, utrustning, kontaktuppgifter, hemsidor m.m. ska överföras till nya ansvariga. Just nu pågår ett intensivt arbete med detta lite trista men nödvändiga jobb. Vi håller också på att lära oss om anläggningen och driften. I dagsläget omsätter anläggningen ca 1,3 miljoner om man räknar intäkter från liftkort och camping. MENI har ett tydligt uppdrag att ha en budget i balans och sträva mot vinst. Det betyder att vi dels måste vara kostnadsmedvetna och fundera kring utgifter men också att vi måste arbeta för att få fler besökare.

En prioriterad insats för oss under hösten har varit att röja och klippa backarna. Den 22 september rensade vi med hjälp av Malå IF pisterna från tonvis med sten och efter det har vi klippt och röjt. Varför gör vi detta så noga? Dels förbättrar det våra möjligheter att ta tillvara på snön men sen vill vi också ha en anläggning som ser snygg ut året om. Just nu fortsätter vi förberedelserna för vintern genom att trimma anläggningen och förbereda för konstsnöproduktion. Vi måste också hålla kontakt med befintliga campinggäster och arbeta för att hyra ut de lediga husvagnsplatserna, i dagsläget ca 20 platser. Ett annat utvecklingsområde är att få igång servering i Laven, här hoppas vi kunna presentera goda nyheter innan jul. Förutom konkreta insatser i Tjamstan måste vi också bygga för framtiden. För att fler besökare ska kunna komma till Malå behöver vi utveckla boende- och besökspaket, hemsida, marknadsföring och aktiviteter. Allt detta måste vi göra tillsammans, Tjamstan och turism i Malå måste utvecklas i breda samarbeten. Året om.

I dagarna kommer vi ut med erbjudande om att köpa liftkort, nytt för denna säsong är möjligheten för familjer att köpa säsongskort samt möjligheten för företag att köpa företagskort. Missa inte heller möjligheten att komma och äta lunch eller middag utomhus i Tjamstan den 5 november och höra oss berätta om våra tankar om utveckling av området och hur fler besökare ska komma till Malå. 

/Adde och Tobias

Information om arbete med god och nära vård

Det svenska sjukvårdssystemet ställer nu om sitt arbetssätt i syfte att stärka och tydliggöra din ställning som patient och främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Namnet på det nya arbetssättet är ”God och nära vård” och målet är att vården ska bli mer lättillgänglig, samordnad och nära hela befolkningen. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska också få ett större fokus än tidigare. Primärvården ska vara navet i vården och samarbeta nära med både sjukhusen, tandvården, omsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården.

Nära vård innebär att den vård du ofta behöver ska finnas nära dig och utgå ifrån dina behov. Nära kan betyda geografiskt nära men det kan till exempel också handla om en fast vårdkontakt eller enkel kontakt med vården med hjälp av digitala tjänster.

Västerbotten har påbörjat omställningen till god och nära vård och arbetet är indelat i tre geografiska områden: Umeå, Skellefteå och Södra Lappland: Södra Lappland har av regeringen utsetts till modellområde, ett område där regionen, kommunerna och andra aktörer ska testa nya arbetssätt som leder till en god och nära vård. Arbetet att ställa om till god och nära vård i Malå ska vara klart inom 4 – 5 år.
Samarbetet mellan kommunerna och sjukstugorna i södra Lappland är en viktig del i omställningen och hittills har samarbetet lett till mer utvecklade välfärdstjänster till dig som medborgare. Ett exempel är samhällsrummen där personer i glesbygden bland annat kan ha digital kontakt med läkare och sjukvårdspersonal. I Malå kommun finns ett samhällsrum i Adak. På grund av pandemin är samhällsrummen inte öppna ännu men vi kommer öppna dem så snart vi kan.

En annan viktig del är utveckling av andra mobila och digitala lösningar som gör vården tillgänglig när och där den behövs. Digitala lösningar innebär att vi kan öka servicenivån och förbättra tillgänglighet, trygghet och delaktighet för dig som medborgare.

För att kunna möta framtidens utmaningar och forma den goda och nära vården behöver vi alla hjälpas åt. Ditt engagemang och dina åsikter är otroligt värdefulla för att vården verkligen ska bli den bästa möjliga. Därför vore vi tacksamma om du vill svara på några frågor om vad god och nära vård innebär för dig

Följ denna länk för att delta i enkätundersökningen om vad god och när vård innebär för dig:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesIwt_lrOGJJFh8FboYDTAttUQU0yT0FDR1dENTZJVkE5QU1NWk5GNVRZWi4u 

Delårsrapport för Malå kommun samt de kommunala bolagen
januari-augusti 2020

Kommunen
Kommunen gör ett resultat för perioden januari-augusti på 18.5 mnkr. Prognosen för helåret ser ut att bli ett överskott på ca 7.6 mnkr på resultatet. Anledningarna består av flera faktorer bland annat de miljoner i extra stadsbidrag som kommunen fått för täckning av Covid-19 (totalt 5.5 mnkr) samt sjuklönekostnare för april-juli månad (1.5 mnkr) som staten stått för under pandemin.

En annan viktig orsak är de sänkta personalkostnaderna främst inom skolan som del av resultat efter effektiviseringsåtgärderna som påbörjades under 2019. Även Äldreomsorgen har genomfört olika åtgärder som gett effekt på kostnaderna bland annat nedläggning av en avdelning på Furugården och nyttjande av personalresurser. Jämfört med samma period 2019 är kostnaderna minskade med nästan 2 mnkr för äldreomsorgen.

Prognosen från nämnderna är fortfarande negativ, med en ansamlad prognosavvikelse på –4.3 mnkr. Trots effektiviseringsåtgärder ligger kostnaderna inom äldreomsorgen på för hög nivå i förhållande till budget och det beror bland annat på hög arbetsbelastning, bemanningsproblematik och Covid-19 åtgärder som till viss del är återsökt men som det inte finns beslut på. Individ– och familjeomsorgen har högre kostnader på grund av placeringar inom missbruksvård.

Allmän avdelning prognostiserar ett underskott mot budget på 1.25 mkr. En stor del är kostnad för utredning av ny tjänstemannaorganisation samt eventuell ökade kostnader i samband med Covid-19. Avvikelser som finns i dagsläget är bland annat reparation av vattenskada på biblioteket och arbetet med översiktsplanen som belastar kommunstyrelsen. En annan kostnad som uppstår under 2020 är införande av Office 365. Detta system kommer att utveckla vår digitala kompetensen.


Malåbostaden AB
Periodens resultat blev 1.4 mkr vilket är 1.3 mkr sämre än föregående år. Det finns flera anledningar till det lägre resultatet. De främsta anledningarna är lägre hyresintäkter på lokaler (0.36 mnkr), hyresbortfall med hänsyn till branden på Ortvägen 15 (0.2 mkr), konsultkostnader (0.7 mnkr) samt att kostnader för reparationer är högre än föregående år under samma period (ca 0.3 mnkr).

Hyresbortfallet på lokaler kommer att öka under sista tertialet 2020 och 2021 på grund av uppsägningar från Malå kommun.

Bolaget har amorterat 3.46 mnkr på lånesumman under perioden.
Under perioden har bolaget projekterat och upphandlat renoveringen och återställningen från förskola till lägenheter på Furugatan 7-11 och 17.

Upphandling av nytt fastighetssystem har genomförts och bolaget har påbörjat införandet av det nya systemet.

Prognosen för året bedöms hamna på ett positivt resultat om 1.2 mnkr, men det råder stor osäkerhet kring prognosen. Anledningen är osäkerhet med försäkringsersättning för brand och vattenskador samt kostnader för att åtgärda lokaler som sagts upp.

Malå Energi– och Industri AB (MENI AB)
Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 0.125 mnkr. Resultatet är 80 tkr sämre än föregående år under samma period. Bolaget har en del vakanser i beståndet och en översyn av hyresnivåerna sker kontinuerligt.

Prognos
Resultatet på helåret bedöms hamna på 10 tkr. På grund av Coronapandemin och det faktum att MENI AB kommer att ta över driften av Tjamstanbackarna från och med 1/9 2020 är det svårt att ställa prognos. Risk finns att hyresintäkterna kan påverkas om företagen som hyr drabbas negativt av pandemin. Pandemin kan även påverka turisttillströmningen negativt.

Hotellarrendator har varnat för ett sämre resultat år 2020, på grund av många avbokningar. Hyran på hotellet består av en fast del och en omsättningshyra och troligen kommer omsättningen att bli lägre för 2020.

Felanmälan - Malå kommun, Malåbostaden AB och MENI AB

Vill du göra en felanmälan av t.ex. gatubelysning, vatten och avlopp eller vill du göra en felanmälan för din bostad som du hyr av Malåbostaden eller för lokal som du hyr av MENI AB?
Välkommen att göra din felanmälan på följande sätt:
Ring
Du når kundtjänst på tfn: 0953-140 66
E-post
felanmalan@mala.se  
Telefontid:
Måndag 08.00-12.00 samt 12.00-16.00
Tisdag-fredag 08.00-12.00

Du kan även göra din felanmälan genom att fylla i formuläret på Malå kommuns hemsida via denna länk:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/bostad/felanmalan-for-mala-kommun-malabostaden-ab-och-meni-ab/ 

Toalettvett
- sopsortera även på toaletten

Detta får man spola ner i toaletten:
Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:
Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!

Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

Ett Malå för alla - med ökat integration

Malå arbetar för en inkluderande och välkomnade kommun. Med nya handlingsplanen för integration och uppstart av vårt gemensamma arbete hälsas alla invånare välkomna till en workshop med Carlos Rojas som ledare och inspiratör.

Välkommen till Park Malåborg den 10 november kl 18.00!

Integration
Alla människor behöver ingå i sociala sammanhang, en plats där man kan känna sig både trygg, delaktig och inkluderad. En del människor har redan flera nätverk, några har inga. Även när det gäller att förbättra hälsoläget är det viktigt att stärka individernas sociala nätverk. Vi behöver därför gemensamt arbeta för att ge goda förutsättningar för nätverkande, bland annat genom att aktivt bjuda in till befintliga mötesplatser och skapa nya mötesarenor.

Kontakt vid frågor:
Ethel Cavén, Tfn: 0953-140 74, E-post: ethel.caven@mala.se  

Ny leverantör av SMS-tjänst till invånare

För att snabbt kunna informera invånare vid driftsstörningar, avstängningar och andra händelser använder Malå kommun en SMS-tjänst. Från och med den 1 oktober har Malå kommun ny leverantör av tjänsten.

I och med bytet är det viktigt att du kontrollerar om ditt mobilnummer finns registrerat så att kommunen kan skicka sms till dig vid t.ex. driftsstörning.

Följ länken till Malå kommuns hemsida för att kontrollera om ditt nummer finns registrerat eller för att registrera ditt nummer:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/sms-tjanst/ 

Inventering av värdar och mentorer

I Malå - med allt så nära skapar vi möjligheter som ska främja aktiviteter där nyanlända på ett enkelt sätt kan integreras i vårt samhälle och lära sig förstå vårt sätt att leva, använda det svenska språket, lära sig våra seder och bli en del av det stora hela. Vi gör nu en löpande inventering där vi söker dig som är intresserad av att vara aktivitetsvärd eller mentor.
Som aktivitetsvärd/mentor är du en av dem som tillsammans med oss på inflyttar- och integrationsservice tar tag i en aktivitet för att visa, leda och välkomna deltagaren.

Det kan t.ex. handla om språkfrämjande eller hälsoinriktade aktiviteter eller aktiviteter som handlar om friluftsliv, utifrån önskemål från deltagare och värdar/mentorer.

Vi inbjuder dig att vara en av dem som hjälper oss att vara en attraktiv och nyskapande kommun.

Hör gärna av dig med ditt namn, telefonnummer samt e-post till:
Integrationssamordnare Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Snöröjning, halkbekämpning och belysning

Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun. Gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter.
Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB (MENI AB) ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.
Tänk på att som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

 • Gator: snödjup 7 cm,
 • Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
 • Parkeringar: snödjup 7 cm
 • Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning vid Malå kommuns gator, gång-och cykelvägar och kommunfastigheter
Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

Fastigheter Malåbostaden
När det har snöat är det många som vill få snöröjt framför sin ingång. Ställ cyklar och sparkar så att snöröjningsfordonet har fri väg och kan skotta området snabbare och bättre. Du sandar och skottar själv din parkeringsplats om inte utrymme finns för snöröjningsfordonet att göra det vid ordinarie sandning eller snöskottning. Vi sandar då behov finns och normalt när gång- och cykelvägar i Malå samhälle sandas.

Malå Energi & Industri AB
Sandning sker i första hand i färdvägar till lokalens entréer.
Sandmaterial
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.
Underlätta för snöröjaren
Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av
tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.
Skotta inte ut snö på gatan
Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern

Kontaktinformation

 • Snöröjning Malå samhälle
  Bennys, tfn: 070-626 29 74.
 • Enskilda vägar inom Malå kommun.
  Svevias beredskapsansvarig, tfn: 070-582 59 74
 • Storgatan och Mörttjärnvägen
  Trafikverket, tfn: 010-476 14 58

Gatubelysning i Malå kommun

Varje höst genomför Malå kommun en årlig översyn av gatubelysningen i kommunen. Fel som uppkommer under belysningssäsong prioriteras efter behov. Enstaka ljuspunkter som slocknar under säsongen garanteras inte bli åtgärdade förrän vid nästa översyn.

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för belysning vid sina egna områden och fastigheter. Översyn utförs av fastighetsskötare.

Felanmälan gatubelysning, tfn: 0953-140 66
måndag kl. 08.00-16.00, tisdag – fredag kl. 08.00-12.00 eller e-post: felanmalan@mala.se 

Observera! Trafikverket ansvarar för belysning på Storgatan, Mörttjärnvägen, och delar av Rentjärn. Felanmälan görs direkt till Skanska, tfn: 010-449 10 03

 

Sammanfattning av Cykelkampanjen våren 2020

Den första maj gick startskottet för en motionskampanj i Malå där syftet först var att arbetsgivare skulle uppmuntra anställda att cykla till jobbet.
Under rådande Corona-tider kändes det dock lite osä­kert om alla skulle få åka på jobbet så fokus styrdes om till att locka till rörelse. Istället för att ställa in blev det snabbt fler som ville vara med.

De företag som deltog var Hultdins, Malå Järn och Färg, Setra, Systembolaget, Albertina Gård, Experience the Nordic, Malå plåt, Malåbostaden och Malå kommun
Utmaningen var att gå, cykla eller ägna sig åt en annan fysisk aktivitet minst 10 gånger under maj månad. Alla som rapporterade sina resultat var med i utlottning av priser som var skänkta av Frendo, Hultdins, Malå kommun och Folkhälsorådet. I juni lottades priserna ut bland 186 deltagare: en cykel, 3 cykelhjälmar och 7 presentkort till lokala företag. 186 personer deltog i cykeltrampet under maj 2020, 55 % angav att de motionerade mer under maj 2020 än de gjorde i maj 2019 och 64 % blev mer positiva till att cykla och motionera under kampanjen.

Ett axplock av de tips som kom för att peppa arbetskamrater till mer motion:

 • Motionera TILLSAMMANS
 • Hitta någon som har samma rutt som du
 • Börja i lugn takt och öka eftersom
 • Hitta din grej!
 • Sätt upp mål inom arbetslaget och gör nåt kul när de är uppnådda
 • Lyssna på en bok eller dokumentär samtidigt
 • Sätt ett mål och följ det i appen Hälsa
 • Använd stegräknare

Ett axplock av de tips som kom till arbetsgivare
och kommunen

Arbetsgivare
Aktiviteter, tävlingar, gemensamma mål
Uppmuntra till aktivitet under arbetsdagen
Motionstimme, friskvårdskort
Förmånscykel
Inomhusparkering för cyklar under vinte
Låna ut cyklar, paraply och regnställ

Kommunen
Tipspromenader
Fler cykelställ och pumpstationer
Laga gropar och tjälskott på cykelvägar
Parkering för bil och cykel närmare samhället – delpendling

Vill du ta del av alla kommentarer så maila till inger.selin@mala.se
Ett stort tack till alla er som deltog!
Kampanjen återkommer våren 2021 med förhoppning om minst lika stort deltagande!

Gruppen som deltog vid utvärderingen av cykeltrampet 200924

Ett axplock av de tips som kom till arbetsgivare och kommunen

Arbetsgivare

 • Aktiviteter, tävlingar, gemensamma mål
 • Uppmuntra till aktivitet under arbetsdagen
 • Motionstimme, friskvårdskort
 • Förmånscykel
 • Inomhusparkering för cyklar under vinte
 • Låna ut cyklar, paraply och regnställ

Kommunen

 • Tipspromenader
 • Fler cykelställ och pumpstationer
 • Laga gropar och tjälskott på cykelvägar
 • Parkering för bil och cykel närmare samhället – delpendling

Vill du ta del av alla kommentarer så maila till inger.selin@mala.se
Ett stort tack till alla er som deltog!
Kampanjen återkommer våren 2021 med förhoppning om minst lika stort deltagande!

Gruppen som deltog vid utvärderingen av Cykeltrampet 200924

Dialog och synpunkter

Du vet väl om att du via Malå kommuns hemsida kan föra en dialog med kommunen och lämna synpunkter via ett formulär.

Du hittar formuläret via denna länk:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/dialog-och-synpunkter/ 


Rapportering av farligt avfall för företag och verksamheter

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall och därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt företagsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Läs mer om detta på Malå kommuns hemsida under ”Nyheter”:
https://www.mala.se/ 


Riskkonstruktioner på takstolar

Med anledning av olyckan i form av takras på en idrottshall i Kiruna vill Haverikommissionen att miljö– och byggnämnden ska undersöka ifall att aktuell takkonstruktion med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Du som äger en byggnad med denna typ av underspända takstolar ska kontakta miljö– och byggavdelningen .

Du når miljö– och byggavdelningen via kommunens växel tfn: 0953-140 00 eller via e-post: mob@mala.se

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se
Integrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se  
Integrationssekreterare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Välkommen till Här finns jobben och möjligheterna 2020!

När: vecka 45

Årets tema är hållbarhet, det vill säga att vi vill belysa både ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv under veckan.

Plats: Park Malåborg

Håll dig uppdaterad om vad som händer under veckan på denna länk:
http://visitmala.se/har-finns-jobben/program/ 

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende Covid-19 och agerarar i enlighet med riktlinjerna. Det innebär att vi ställt om mycket jämfört med tidigare år. Många av veckans aktiviteter måste exempelvis förbokas.

Varmt välkommen, och kom ihåg: Ta hand om dig och varandra!

Galejan och Teknisk avdelning informerar

FTI är ansvariga för Återvinningsstationen på Malåborg och Galejan har uppdraget att sköta städningen kring containrarna.

Att tänka på:
Återvinningsmaterial som lämnas vid Återvinningsstationen ÅVS på Malåborg ska placeras i containrarna (inte utanför).
Cyklar, batterier, element m.m. ska inte lämnas på Återvinningsstationen, utan lämnas till Återvinningscentralen ÅVC.

Om containrarna är fulla ta då med materialet hem igen och återkom när containrarna är tömda. Gör gärna en felanmälan till FTI, tfn: 0200-88 03 11 eller följ länken till deras hemsida för felanmälan: https://ftiab.se/172.html 

Malå kommun söker

Lediga tjänster hittar du via denna länk:
https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/ 

Dags att söka LONA-bidrag för lokala naturvårdssatsningar

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 50% kan sökas och nästa ansökningsomgång, för projekt med start å 2021, ska vara Malå kommun tillhanda senast den 15 november 2020.

Läs mer på Malå kommuns hemsida:
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/lona-lokala-naturvardsbidrag/ 

Välkommen med din ansökan!

Inventering av vandringsleder

Under sommaren 2020 har kultur- och fritidsenheten inventerat vandringsleder i kommunen. Projektets syfte har varit att inventera lederna för att få en aktuell bild av ledernas status, skick och potential för att fylla funktion för rekreation och naturupplevelse. Peter Tjärnlund som utfört uppdraget har både vandrat och cyklat 216 km i 72 olika objekt. Ibland har han haft god hjälp från lokalbefolkningen som har följa med runt och visat. Fyra leder är redan idag tillgängliga och uppmarkerade.
Mer information och kartor finns på http://visitmala.se/ 

Under sensommaren/hösten har ”Vandringsdagar” av tre leder i gott skick genomförts tillsammans med engagemang från närliggande byaföreningarna Lönås Intresseförening, Rökåbygdens byaförening och Svedjans Intresseförening. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Härnäst ska projektet utvärderas och kultur- och fritidsenheten har påbörjat en ny ansökan för att möjliggöra upprustning och skyltning av prioriterade leder.

Läs mer: https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/lona-lokala-naturvardsbidrag/inventering-vandringsleder-i-mala-kommun/ 

Evenemang i Malå kommun
Följ länken:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events/?ref=page_internal 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Jag har förmånen att få besöka olika delar av kommunens verksamheter. Under hösten har jag hittills träffat personal (och barn) på Tjambo och 5-årsverksamheten vid Nilaskolan. I Malå har vi snart samlat all förskoleverksamhet (1-4 år) på ett ställe vilket ger möjlighet till effektivitet men också stora pedagogiska möjligheter. Personalens entusiasm imponerar på mig.

Inom den sociala verksamheten har jag träffat personal som leder bl.a. verksamheten inom hemtjänsten. Även där tyckte jag mig känna en stor iver att genomföra sitt uppdrag. Det blir i dessa Coronatider speciella situationer i nära nog alla verksamheter.


Förutom besök inom kommunens olika verksamheter får jag tillfällen att besöka olika delar av vårt näringsliv. I närtid har jag besökt Hultdins och Setra. Två centrala företag för Malås utveckling som har spännande framtidsplaner.
Det som händer i Tjamstanområdet tycker jag är spännande. Plötsligt skapas ett engagemang som resulterar i att både företag, föreningar och privatpersoner ställer upp ideellt. ”Stenplockarkvällarna” i Tjamstan visar att det finns en vilja att tillsammans arbeta för utveckling av hela Malå.

Ibland kan det bli ett allt för stort fokus på vad som händer i centralorten. Byarna i Malå kommun är viktiga och det engagemang som finns för den egna byn är stort och helt avgörande för byns framtid. I och med att Malå kommun är liten till ytan så utgör byarna ett reellt alternativ till boende. Det är sällan mer än 30 minuters resväg till centralorten där kanske jobbet finns. Många stadsbor skulle vara glada om de hade den restiden till arbetet.

Busstreck och ungdomligt oförstånd har alltid förekommit. Om man som vuxen funderar tillbaka på sin ungdomstid så nog hittar de flesta saker som man kanske inte i dagsläget är stolt över. Men.....våra barn och ungdomar behöver en vuxenvärld som verkligen bryr sig. Det är nära nog en skyldighet att som vuxen regera och agera när man ser något som är olagligt eller farligt. Att bry sig är att visa omtanke!

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart GustavssonSenast uppdaterad den 27 oktober 2020

Translate the website with Google translate.