Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 22 december 2020

Skärpta nationella föreskrifter för Covid-19

* informationen skriven 201214

Skärpta nationella föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer gäller från och med måndagen den 14 december angående Covid-19.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av Covid-19:

 • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar. (En mindre krets är ett fåtal personer, men det går inte att säga en exakt siffra. Vilka och hur många som ingår i kretsen kan variera utifrån varje individs livs¬situation. För någon kan det vara några nära vänner, för någon annan den närmaste familjen.)
 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv om du blir sjuk.
 • Stanna hemma vid symptom och tvätta händerna ofta.
 • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt.
 • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Fira julens högtider under smitt säkra former.
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt.

  Besök Folkhälsomyndighetens hemsida för mer information:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/jul-och-andra-hogtider/ 

Personligt ansvar
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder — För att undvika spridning av covid-19

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och
  den regionala smittskyddsläkaren.

Tjamstan har öppnat och håller öppet under julledigheten

Vi som arbetar i Tjamstan tycker att det känns roligt att kunna erbjuda en mötesplats och aktiviteter som passar bra i dessa Corona-tider. Kom till Tjamstan och åk skidor, pulka, grilla etc.! Vi håller öppet liftarna under julledigheten, för mer information se vår hemsida och sociala medier.

Efter "tjuvöppningen" den 5-6 december har vi nu från den 12 december öppnat på riktigt och vi öppnar liftar och nedfarter allt eftersom vi säkrat snötillgången.

För att alla ska kunna besöka oss på ett säkert sätt under vintern har vi genomfört ett antal anpassningar, vi ber er besökare att respektera dessa. Anpassning av servering, försäljning, värmestugor, toaletter och servicebyggnader kommer att ske. Åtgärder kommer att genomföras utifrån rådande riktlinjer i regionen och landet.

 • I början av säsongen finns ingen servering eller fikaförsäljning.
 • Alla liftkort måste köpas i förväg. Dessa kommer sedan att hängas upp på anslagstavlan utanför LAVEN eller så kommer personalen ut med dessa. På grund av rådande situation med Covid-19 hålls receptionen/skiduthyrningen stängd för försäljning och tar emot så få och glesa besök som möjligt.
 • Utifrån situationen med Covid-19 kan du i början av säsongen inte erbjudas uthyrning av utrustning under backens öppna tider. Vill du hyra utrustning måste du boka tid under vardagar.
 • Liftköer och fållor för dessa anpassas.

  /Tobias, Johnny och Adde

Snöröjning och halkbekämpning

Tekniska avdelningen ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen inom Malå kommun. Gator/vägar, gång- och cykelstigar, parkeringar och fastigheter.

Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor här skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter.

Tänk på att som trafikant har man alltid skyldighet att anpassa farten efter rådande vägförhållanden.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

 • Gator: snödjup 7 cm,
 • Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
 • Parkeringar: snödjup 7 cm
 • Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning vid Malå kommuns gator, gång-och cykelvägar och kommunfastigheter
Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

Fastigheter Malåbostaden

När det har snöat är det många som vill få snöröjt framför sin ingång. Ställ cyklar och sparkar så att snöröjningsfordonet har fri väg och kan skotta området snabbare och bättre. Du sandar och skottat själv din parkeringsplats om inte utrymme finns för snöröjningsfordonet att göra det vid ordinarie sandning eller snöskottning. Vi sandar då behov finns och normalt när gång- och cykelvägar i Malå samhälle sandas.

Malå Energi & Industri AB

Sandning sker i första hand i färdvägar till lokalens entréer.

Sandmaterial

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Underlätta för snöröjaren

 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
 • Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
 • Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.
 • Skotta inte ut snö på gatan
 • Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Information om gatubelysning

Varje höst görs en årlig översyn av gatubelysningen i Malå kommun. Löpande fel som uppkommer under belysningssäsong prioriteras efter behov. Reparation av enstaka ljuspunkter som slocknar under snöröjningssäsongen kan komma att repareras först kommande säsong.
Felanmälan Gatubelysning

 • Storgatan och Mörttjärnvägen är Trafikverkets ansvar, ring: 0771-921 921.
 • Övriga gator och vägar i kommunen inklusive ytterområden är Malå kommuns ansvar, ring kundtjänst tfn: 0953-140 66 telefontid: måndag kl. 08.00-12.00 samt 13.00- 16.00, tisdag – fredag kl. 08.00-12.00. Du kan även göra din felanmälan via e-post: felanmalan@mala.se eller via formulär felanmälan, följ länken: https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/bostad/felanmalan-for-mala-kommun-malabostaden-ab-och-meni-ab/
 • Malåbostaden AB och Malå Energi- och Industri AB ansvarar för belysning vid sina egna områden och fastigheter och ses över av deras fastighetsskötare.

Evenemang i Coronatider

På grund av pågående pandemi blir många evenemang inställda eller också ställs de om till digital form. Välkommen att besöka vår Facebooksida för evenemang.

Följ länken:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events/?ref=page_internal 

Malå kommun söker

Läs mer om lediga tjänster: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/ 

 

Återvinningsstationer — ÅVS (t.ex. på Malåborgsparkeringen). Vad får man lämna?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. FTI (Förpacknings -och tidningsinsamlingen) är ansvariga.
Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.
Läs mer om öppettider för ÅVC:
https://www.mala.se/bygg-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/atervinningscentral-avc/ 

Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken! Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via deras hemsida: https://ftiab.se/172.html 

Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och för att du inte skräpar ner vid Återvinningsstationerna!

Ändrade öppettider på återvinningsstationen (ÅVC) och information om sophämtning 2021

Återvinningscentralen öppettider:
Onsdag den 23/12 kl 07.00-15.00
Julafton den 24/12 stängt
Juldagen den 25/12 stängt
Onsdag den 30/12 kl 07.00-15.00
Nyårsafton den 31/12 stängt
Nyårsdagen den 1/1 stängt

Sophämtning 2021

Sophämtning sker ojämna veckor under 2021 med början vecka 1. Trettondagen, onsdag den 6 januari är det däremot ingen sophämtning utan den röda turen får hämtning torsdag 7 januari istället.

Sortera julen rätt

 • Julpapper och wellpapp läggs bland pappersförpackningar.
 • Presentsnören läggs i soppåsen.
 • Julkort läggs i soppåsen.
 • Sillburken lämnas bland glasförpackningar och metallocket bland metallförpackningar.
 • Värmeljus och marschaller läggs i behållaren för metall på återvinningscentralen. Den lilla vekeshållaren i värmeljuset ska tas bort från aluminiumkoppen. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.
 • Trasiga elljus, från till exempel adventsljusstaken, lämnas till exempel till den bemannade Återvinningscentralen.
 • Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen. Förpackningen som de låg i sorteras efter de material den består av.
 • Granen – kontakta din hyresvärd, bostadsrättsförening eller kommun för information om var den lämnas.

Källa: Förpacknings-och tidningssinsamlingen

Information från Malå kulturskola och Malå bibliotek

Vi lämnar alldeles strax ett annorlunda 2020 bakom oss, en massa erfarenheter och nya lösningar rikare! Inför 2021 väntar fortsatt utvecklingsarbete inom kulturens verksamhetsområden inom Malå kommun, nedan nämns några:

 • Malå kulturskola kommer 2021 att kliva in i ett nationellt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, kallat Kulturskola och psykisk hälsa. Syftet är att ge fler unga bättre uppväxtvillkor genom att förebygga psykisk ohälsa samt ge bättre stöd till unga med psykisk ohälsa. Ambitionen är att kulturskolan ska bli en aktör att räkna med i arbetet för psykisk hälsa. I projektet kommer nya arbetssätt och metoder prövas och implementeras, exempelvis ”Kulturskola på recept”, en metod som bygger på att elevhälsan i dialog med kulturskolan kan erbjuda verksamhet för att förbättra den unges situation. Utgångspunkten i projektet är att kulturskolorna förnyar och utvecklar sin roll.
 • Inom ramen för det beviljade bidraget Stärkta bibliotek kommer Malå bibliotek under 2021 fortsätta utveckla programutbudet med kreativt innehåll samt förnya biblioteksrummet ytterligare med nya hyllor och exponeringsytor.


Tips!

Rek-gruppen informerar

Efter ett fantastiskt initiativ från civilsamhället har en grupp ”Nattvandrare/vuxna i Malå” bildats för att skapa en tryggare utevistelse för barn och unga i Malå kommun. Ambitionen är att arbeta förebyggande för en tryggare utevistelse för barn och unga genom mer vuxennärvaro ute på samhället. Gruppen organiseras genom en sms-grupp för att verka vid högrisktillfällen då vi historiskt vet att barn brukar göra sin alkoholdebut, men även vid behov (Sms-gruppen ska ge en mer flexibel vuxennärvaro jämfört med tidigare schemaläggningsmetodik).
Vill du vara med i gruppen eller veta mer?
 
Anmäl intresse till Maria Larsson, Fritidsgården Kosmos
Tfn: 0953-140 57.
E-post: maria.i.larsson@mala.se  

Läs mer om gällande samverkansavtal och medborgarlöfte i Malå kommun: https://www.mala.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten/samverkansavtal-och-medborgarlofte/  

Tillsammans gör vi Malå kommun till en tryggare plats!

Vänligen REK-gruppen, genom ANDT Samordnare Malå kommun Nina Grenvall

Polisen informerar

Polisen i Malå kan glädjande meddela att fler kollegor kommer stationeras i Malå. Det innebär att tre poliser kommer att jobba i Malå från januari och framåt. Detta kommer att utöka vår service, särskilt under onsdagar då receptionen är öppen mellan kl. 09:00-15:00.
Vi har under senare tid upplevt att flertalet medborgare i Malå inte anser att det inte finns skäl att larma till polisen då ”polisen oftast är många mil bort”. Många verkar dessutom tro att det inte jobbar stationära poliser i Malå. Vi jobbar 4–5 dagar i veckan, vardagar, kvällar och helger och vill få information om något brottsligt händer i Malå.

Mvh Polisen Malå genom Thomas Jonsson

Kontaktuppgifter Polisen

 • Gruppchef och förundersökningsledare
  Bo Sandström
  Tfn: 070-597 03 90
  E-post: bo.sandstrom@polisen.se
 • Närpolis
  Thomas Jonsson
  Tfn: 072-453 52 95
  E-post: thomas.jonsson@polisen.se
 • RING 112 Akuta ärenden/pågående brott
 • RING 114 14 Tipstelefon/ej brådskande ärenden – Tips kan lämnas dygnet runt, knappval 2 Anmäl brott via internet – polisens hemsida www.polisen.se

Autogiro och E-faktura

Du vet väl om att du kan få dina fakturor från Malå kommun via autogiro eller e-faktura?
Genom att välja autogiro eller e-faktura så bidrar du till bättre miljö samt effektiviserar arbetet för personalen som hanterar fakturor på Malå kommun.

Avläsning av vattenmätare

Alla som har en vattenmätare i sin bostad har för en tid sedan fått en avläsningsblankett hemskickad i postlådan (kom tillsammans med faktura). Det är varje fastighetsägares ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna uppgifterna till kommunen.
Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att den avgift som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senaste inlämnade avläsning.

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå?
First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Tomtar på hembygdsgården, full fart i Tjamstanbackarna, lagom med snö, skoterutflykt till entré Malå, skidtur i skogen, färska älgspår inpå knuten........ja vi har allt nära. Våra möjligheter i Malå att så här i Coronatider ha en meningsfull fritid är stora. Låt oss ta till vara det unika vi har med en natur som alltid är nära.

Dagens Nyheter hade söndag den 6/12 fokuserat på klimatet. Greta Thunberg var inbjuden som ”redaktör”. Mycket läsvärt och kanske också lite skrämmande. En nära nog enig forskarvärld menar att de klimatförändringar vi ser nu beror på mänsklig påverkan. Som alltid finns naturligtvis några ”förnekare” men de blir allt färre. Det flesta av oss inser att det är allvar och förändringar krävs om vi ska kunna ge våra barn och barnbarn en dräglig framtid.

Vi har stora utmaningar där det gäller att agera på ett annat sätt. Vi måste hitta andra sätt att hantera saker som resande, konsumtion och hur vi hanterar naturens resurser. Vår möjlighet att i Malå leva ett rikt liv samtidigt som vi är klimatsmarta är trots allt stora. Det finns plats för fler att bo och verka i Malå. Nya Malåbor är hjärtligt välkomna!

Vi har helger att se fram emot. Helger som oftast betyder umgänge med nära och kära. I år blir det annorlunda. I grunden är det en fråga om solidaritet och allas vårt ansvar att följa de
regler som nu finns. Det är ett ansvar för hela samhället men också ett ansvar på dig och mig som individer.
Trots allt.......vi lever i en rik del av världen med många möjligheter. De helger som stundar kommer att vara ”eljest” men vi i Malå kan trots den situation som råder i och med pandemin se fram mot helger som ger värme och glädje. Det går också att nyttja tekniken för att digitala middagar och digitalt julklappsöppnande. Inget kan ersätta den mänskliga närheten men i år får vi vara påhittiga.
Jag önska alla malåbor riktigt trevliga helger!
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  


 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 21 december 2020

Translate the website with Google translate.