Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 22 december 2021

INFORMATION OM COVID-19

Uppdaterad information med gällande restriktioner hittar du här.

LÄSÅRSTIDER

 • Sista dag innan jullov - 22 december
 • Skolstart vårtermin 2022 - 12 januari
 • Sportlov vecka 10 - 7-11 mars
 • Påsklov vecka 16 - 19-22 april
 • Lovdag - 27 maj
 • Skolavslutning - 15 juni

DIGITAL FÖRÄLDRASKAPSBEKRÄFTELSE

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Följ länken och läs mer om tjänsten

SAMMANFATTNING FRÅN MEDBORGARDIALOG OM FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG

Vid medborgardialog om framtidens äldreomsorg på Hotell Tjamstan den 4 november framkom en rad förbättringsområden kopplat till äldreomsorgen i Malå.

De mest återkommande synpunkterna var kopplade till:

 • Kontakt, bemötande och återkoppling till anhöriga brister i vissa lägen.
 • För få aktiviteter för de äldre inom omsorgen.
 • Bristande kunskap i det svenska språket förekommer bland personalen.
 • Bättre mat, förståelse för matkultur hos personalen.
 • Brister i omvårdnad, ej personcentrerad omvårdnad.

Sammanfattning av medborgardialog

BEFOLKNINGSMÄNGD MALÅ KOMMUN

Malås befolkningsmängd är 3043 personer (30 september 2021) och vi har mellan den 1 januari till den 30 september 2021 ökat befolkningsmängden med 19 personer.

Ta del av statistiken i sin helhet

REGISTRERING AV LIVSMEDELSVERKSAMHET

Vilka regler gäller om jag som privatperson önskar tillaga mat eller baka bröd, kakor, tårtor etc. i mitt egna kök hemma som jag sedan säljer till exempelvis en granne eller annan privatperson?
Är det lagligt och vilka regler måste tillämpas för att göra detta?

Svar: Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning. Reglerna gäller även de som tillhandahåller livsmedel utan kostnad. Livsmedelsverksamheter som bedrivs kontinuerligt och organiserat ska registreras. En anmälan om registrering görs hos kommunens Miljö- och byggavdelning som är kontrollmyndighet. Anmälan om registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten startar.

Läs mer registrering av livsmedelsverksamhet

Kontakta Miljö- och byggavdelningen om du är osäker på om din livsmedelsverksamhet behöver registreras eller ej.

Tfn: 0953-140 00 växel
E-post: mob@mala.se 

NYA REGLER KRING ANMÄLNINGSPLIKT FÖR YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET

Socialstyrelsen har gjort en översyn av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Detta innebär att om behandlingen kan skada huden så att infektioner kan få fäste omfattas behandlingen av § 38.

Det nya regelverket började gälla den 1 juli 2021. En anmälan skulle ha varit Miljö- och byggnämnden tillhanda 1 september 2021.

Exempel på verksamheter som omfattas av de nya reglerna:

 • Barberare (rakning med rakkniv)
 • Öronhåltagning med steril engångskasett
 • Nagelsalonger (pedikyr, manikyr, m.m)
 • Fler verksamheter kan tillkomma.

Läs mer om anmälningsplikt

Kontakta Miljö- och byggavdelningen om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas eller ej.

Tfn: 0953-140 00 växel
E-post: mob@mala.se 

FOTOTÄVLING ”VECKANS MALÅBILD”

Malå kommun vill tillsammans med dig skapa ett flöde av fina Malåbilder på kommunens Instagramkonto och hälsar dig välkommen att delta i fototävlingen "Veckans Malåbild".

Regler:

 • Varje deltagare skickar in max 1 bild per vecka.
 • Bilden är tagen den vecka som tävlingen gäller för.
 • Ange fotografens för- och efternamn.
 • Bilderna får innehålla människor men inte visa ansikten.
 • Bilden ska vara tagen i Malå kommun.
 • Ange var bilden är tagen och vad den visar, t.ex. Sommarkväll i Solviken.

Vill du delta?

Skicka då in ditt bidrag till e-postadressen: kommunikator@mala.se 
Märk med "Veckans Malåbild" och veckonummer.

Publicering

Varje måndag går vi igenom inkomna tävlingsbidrag från föregående vecka, väljer ut en vinnare och publicerar vinnande bidrag med fotografens namn på kommunens Instagramkonto.

OBS! Juluppehåll

Vecka 50 är sista veckan för fototävlingen 2021. Vi kör igång med fototävlingen igen vecka 1 och publicerar vinnare måndag den 10 januari.
Välkommen att skicka in ditt bidrag!

NYA LEVERANTÖRER AV INTERNET

Malå kommun har tecknat avtal med två nya leverantörer av internet på Malå kommuns fibernät MalaMan. Leverantörerna är VK Media och 84grams.

Det kommer att dröja några veckor innan avtal kan tecknas av privatpersoner eftersom det är en del tekniskt arbete som måste genomföras för att leveranserna ska komma igång. När allt är klart kommer Malå kommun att gå ut med information.

AC-Net har gjort en ny modell för anslutning av leverantörer som nu gör det mycket enklare för små kommuner i inlandet att få fler leverantörer av olika tjänster, så vi hoppas kunna erbjuda ytterligare tjänster längre fram på fibernätet.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun

Välkommen med din ansökan!

GATOR OCH VÄGAR—VINTERSÄSONG 2021/2022

Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen i Malå kommun.
Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun.

Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter!

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

 • Gator: snödjup 7 cm,
 • Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
 • Parkeringar: snödjup 7 cm
 • Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

För kontakt direkt med anlitade entreprenörer, se kontaktinformation längst ner i denna information om Snöröjning.

Underlätta för snöröjaren

Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Läs mer om varför du som fastighetsägare inte ska skotta ut snö på gatan

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Anlitade entreprenörer

Malå samhälle
Bennys

Enskilda vägar
Svevias beredskapsansvarig

Storgatan och Mörttjärnvägen
Trafikverket

Frågor och synpunkter hänvisas till :

Malå kommun
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63

VATTENAVLÄSNING

Malå kommun har skickar ut en blankett för vattenavläsning. Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna in uppgifterna till kommunen. Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att avgiften som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senast inlämnade avläsning.

Du kan lämna in din avläsning på följande sätt:

 • Scanna in och skicka till e-post: ekonomi@mala.se
 • Lämna in din avläsning i låst postlåda utanför kommunhusets entré.
 • Skicka in din avläsning med post.

SORTERA JULEN RÄT

 • Julpapper och wellpapp läggs bland pappersförpackningar.
 • Presentsnören läggs i soppåsen.
 • Julkort läggs i soppåsen.
 • Sillburken lämnas bland glasförpackningar och metallocket bland metallförpackningar.
 • Värmeljus och marschaller läggs i behållaren för metall på återvinningscentralen. Den lilla vekeshållaren i värmeljuset ska tas bort från aluminiumkoppen. Annars sorteras den automatiskt som stål och aluminiumet brinner upp i stålbadet.
 • Trasiga elljus, från till exempel adventsljusstaken, lämnas till exempel till den bemannade Återvinningscentralen.
 • Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen. Förpackningen som de låg i sorteras efter de material den består av.

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

ONÖDIGA KOSTNADER PÅ GRUND AV PUMPSTOPP

Pumpstoppen beror på att det spolas ner material/föremål som inte får spolas ner i toaletten. Det kan vara allt från våtservetter till plasthandskar. Under år 2021 har kostnaden för reparationer på grund av pumpstopp hittills kostat totalt 105 065 kr. Till detta ska också läggas kostanden för arbetstimmar som personal lägger på att åtgärda akuta problem som uppstår.´

Detta får man spola ner i toaletten:

 • Allt som kommer från kroppen - avföring och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

 

 • Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
 • Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

FELANMÄLAN

Vill du göra en felanmälan till Malå kommun, Malåbostaden AB eller Malå Energi och Industri AB?
Du kan göra din felanmälan på följande sätt:

Telefontider: måndag 08.00-12.00 och 13.00-16.00, tisdag-fredag 08.00-12.00

EVENEMANGSTIPS

 • Lördag 8/1 kl 11.00 Malmfältsloppet
 • Tisdag 11/1 kl 19.00-20.30 Isdans på Ishallen ”Threshold med Le Patin Libre”. Förbokning krävs. Boka plats tel 0953-14120 Malå bibliotek. Maxantal: 100 personer. Pris: 50 kr för vuxen som betalas vid entrén. Barn upp till 18 år gratis.
 • Onsdag 12/1 kl 9.30-12.00, 13.30-16.30, 17.00-18.30 Blodbussen på Torget Malå
 • Torsdag 13/1 kl 8.30-12.00 Blodbussen på Torget Malå

Läs mer om evenemang i Malå kommun

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Det stundar helger. Tyvärr verkar det som om pandemin är inte är riktigt över och därför får vi fortsatt vara försiktiga och följa de råd och anvisningar som våra myndigheter ger. Men förhoppningsvis får vi möjlighet att träffa nära och kära. Eftersom vi har en underbar natur inpå knutarna så kan vi få tid till skidåkning, promenader, snögrottsbyggande, m.m. Blir det för kallt finns alltid läsning, sällskapsspel eller bara vanliga mänskliga samtal att fylla dagen med. Vi lever trots allt i en del av världen där vi har det ganska tryggt. Vi är nära varandra och vi bryr oss varandra. Låt oss fortsätta med det och också visa för andra hur vi har det i Malå.

Så här i slutet av året kan det vara på sin plats att titt på vad som har hänt under det gångna året. Vad är det man minns, ja allt från nya barn, fisketurer, möten med människor till positiva beslut om investeringar både från Setra och Boliden. Utvecklingen av Tjamstanområdet, framgångsrika företag, lyckade arrangemang är andra exempel på händelser som jag tar med mig in i framtiden. Jag kommer också att minnas de insatser som kommunens personal gjort under ytterligare ett pandemiår.

Framtiden då, ja den kan vi påverka, historien kan vi bara lära oss av. Just det att vi kan påverka framtiden både som individer och tillsammans gör den spännande och fullt av möjligheter. Jag hoppas att det kommande året innebär att vi tillsammans kan göra Malå kommun till en ännu bättre kommun att leva och verka i. Vi ska utveckla de kommunala basverksamheterna inom förskola, skola och äldreomsorg. Dessutom hoppas jag att kommunens service till invånarna generellt ska utvecklas ännu mer. Öppenhet och dialog ska vara ledord! Även om vi som människor tycker olika så är det respekten för varandra och allas lika värde som gör ett gemensamt arbete möjligt.

Jag vill nu önska er trevliga helger! Till er som arbetar under helgerna och högtiderna för att vi andra ska få service, vård och omsorg vill jag rikta en speciell tanke.

Till sist: Bry er om varandra, ta vara på nuet och se möjligheterna i framtiden!
/Lennart Gustavsson Kommunstyrelsen ordförande


 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 22 december 2021

Translate the website with Google translate.