Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 25 februari 2022

INFORMATION OM COVID-19 

Vi har fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Malå kommun.
Den 9 februari togs de flesta restriktionerna bort. 

Detta gäller:

 • Fortsatt gäller skyddsplikt, det vill säga att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
 • Återgång från att jobba hemifrån till arbetsplatserna bör ske successivt.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.
 • Testning av allmänheten upphör, det vill säga att egenprovtagningen stänger för allmänheten.
 • Egentestning sker endast för sjukvårds- och omsorgspersonal.
 • Testning sker på medicinsk indikation och av hälso- och sjukvård och omsorgspersonal samt brukare.
Målet är att skydda de mest sårbara inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen genom testning, fortsatt smittspårning och riskreducerande åtgärder.

SMS-TJÄNST FÖR VIKTIGA MEDDELANDEN FRÅN MALÅ KOMMUN 

För att snabbt kunna nå ut med viktig information till invånare i kommunen som t.ex. vid driftsstörningar, avstängningar och annan samhällsviktig information använder Malå kommun en SMS-tjänst.
Kontaktperson för SMS-tjänst:
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19

ELEVHÄLSAN PÅ NILASKOLAN INFORMERAR

Vet du att det finns en ny kontaktväg för barn och unga i Västerbotten som mår psykiskt dåligt: 
Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa i Västerbotten.
Tfn: 1177, knappval 2
Telefontider: måndag-fredag kl 08.00-17.00
Hit ska du som vårdnadshavare eller närstående till barn i åldern 6-17 år ringa när ett barn mår psykiskt dåligt. Det gäller också för dig som är barn eller ung och själv vill ta kontakt med vården.
Det kan handla om att barnet besväras av, eller att det finns misstankar om oro, ångest, jobbiga tankar, trauman, självskadebeteende, ADHD, ADD eller Autism.

Digital utbildning för dig som behöver stöd i ditt föräldraskap

En nyhet från kontaktcentret för barn och unga psykisk hälsa Västerbotten är digitala föräldrautbildningar!
Behöver du stöd i ditt föräldraskap? Till exempel hur du kan skapa rutiner för ditt barn eller hur du kan stötta ett barn som är oroligt eller har lindrig ångest.  Då kan du som är förälder till ett barn mellan 6 och 12 år anmäla dig till en digital utbildning i grupp.
På 1177.se/digital-foraldrautbildning kan du läsa mer om de digitala föräldrautbildningarna och hur du anmäler dig.
Du som vill delta i en föräldrautbildning kan anmäla ditt intresse genom att ringa kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten. Där gör vårdpersonalen en bedömning för att se om utbildningen är något som passar dig och ditt barns behov.
Telefon: 1177, knappval 2.
Telefontider: måndag–fredag 8–17
Om barnet redan har en pågående kontakt med en behandlare på sin hälsocentral eller sjukstuga ska du i stället kontakta den behandlaren som kan hjälpa dig vidare.

UTBILDNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR

Sportlov och lovskola

Under vecka 10 (7-11 mars) är det sportlov. Samma vecka erbjuder Nilaskolan lovskola för elever i årskurs 6-9 och IA som riskerar att inte nå kunskapskraven. Lovskolan erbjuder undervisning i kärnämnena (svenska, matte, engelska) och/eller de ämnen som eleven behöver komplettera med. Vilka ämnen det blir avgörs av elevens behov och erbjudandet skickas ut från mentor. 

Planeringsdag för förskola och fritidshem

Måndag 7/3 har förskola och fritidshem stängt för planering och verksamhetsuppföljning. 
Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnomsorg själv, och du meddelar rektor senast 1/3, så finns det möjlighet att verksamheten tillgodoser detta. 

Arcademics cup

Årskurs 5 har deltagit i Arcademics cup som är en internationell multiplikationstävling. I år deltog över 10 000 elever runt om i världen och Nilaskolans årskurs 5 lyckades komma på tionde plats i kategorin ”Big Group Points leaderboard” och vann därmed ett Pizzaparty! Extra imponerande är att tävlingen ägde rum 10am-10pm, vilket är mellan 16.00-04.00 svensk tid, Fantastiskt bra jobbat! 

EVENEMANG

 • 26/2 kl 11.00  Tjamstanloppet och kl 18.00  Tjamstan Skicross
 • 28/2 kl 17.00-18.00  Kommunledningen på Malå bibliotek
 • 2/3 kl 13.30-15.00  Skaparbibblan i samarbete med ABF Malå. För årskurs 3 – 6.
  Nålfilttovning. Anmälan krävs till biblioteket@mala.se  eller tfn: 0953-141 20.

Sportlovet i Malå:

 • Måndag 7/3 kl 12.00-16.00. Drifting med Epatraktor på Malåån. Kostnad: 100 kr/förare. Anmäl med namn och telefonnummer via sms till 070-221 32 79. AM-kort, trafikförsäkring och godkännande av vårdnadshavare krävs. På plats finns Lars Wåhlberg, SM-vinnare i rallycross på is. Arrangör: Fritidsgården Kosmos.
 • Onsdag 8/3 kl 09.30-12.30  Badresa till Kristineberg för årskurs 4. Anmäl med namn och telefonnummer via sms till 070-221 32 79.
 • Torsdag 10/3 kl 12.00-16.00 och fredag 11/3 kl 09.00-13.00 Filmkurs på Kulturskolan i Malå. För åldrar 9-16 år. Kostnadsfritt och all teknisk utrustning tillhandahålls av Film i Västerbotten. Anmäl dig till mattias.svahn@mala.se . Föräldrar är välkomna att besöka kursen och se de färdiga filmerna.
 • Fredag 11/3 kl 13.00-15.00. Vill du lära dig rita manga? Workshop i teckning på Malå bibliotek. För åldrar 9-16 år. Ledare: Jens Ögren. Max antal: 15 personer. Anmäl dig till biblioteket på telefon 0953-141 20 eller biblioteket@mala.se Lördag 19/3 Nådastöten
Läs mer om evenemang:

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se  as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på  telefon/Contact us by the phone or e-mail:
Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER

Välkommen till biblioteket i Malå!
Måndag-fredag kl 10.30-15.00
Måndag kl 16.00-19.00

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER — VAD FÅR MAN LÄMNA?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar. FTI är ansvariga. (Malå kommun ansvarar för tidningsinlämningen).

Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.
Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken!  Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via FTI:S hemsida
Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och för att du inte skräpar ner vid Återvinningsstationerna!

KOMMUNLEDNINGEN PÅ BIBLIOTEKET

1 gång per månad är du välkommen att möte kommunledningen på biblioteket där du kan ställa frågor, förmedla synpunkter och föra en dialog.
Nästa möte är den 28 februari kl 17.00-18.00.

Hoppas att vi ses! Välkommen!

FÖRETAGARE I MALÅ KOMMUN - RAPPORTERA FARLIGT AVFALL 

Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Företag är enligt lag skyldiga att rapportera farligt avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.
Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER

TJAMSTAN—HOTELL, UTFÖRSÅKNING OCH MYCKET MER

Tjamstan vårt fina berg mitt i Malå. Ett berg och ett område för äventyr, idrott och friluftsliv året om. MTB, vandring och löpning sommartid och alpint, skoter och längdåkning vintertid.  Tjamstaområdet består av hotell, camping och Tjamstanbackarna.
Har du frågor som rör hotellet, campingen eller backen. 
Tveka inte att höra av dig till oss!
Tfn:  0953- 417 00 eller 070-508 76 17

RESAN MOT KUNDTJÄNST OCH CENTRALISERAD ADMINISTRATION FORTSÄTTER

Malå kommun står i begrepp att se över den samlade administrationen, detta är ett led i att centralisera administrationen utifrån kundnyttan till ett och samma ställe. Syftet är att effektivisera och tillgängliggöra kontakten med kommunen. Vi tar sikte på en kundtjänst dit du som invånare kan vända dig i olika slags ärenden.


Arbetet fortlöper! Om allt går enligt plan så är kundtjänst och centraliserad administration igång hösten 2022. Information om var processen är kommer regelbundet att uppdateras.

Frågor/funderingar kontakta:
Ella-Marit Pilto administrativ chef, tfn: 0953-141 15, e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt kommunikatör, tfn: 0953-140 27 , e-post: linda.nystedt@mala.se 

FÖRÄNDRADE AVGÅNGS– OCH ANKOMSTTIDER PÅ LINJE 252, TUR 02

Från och med måndagen den 28 februari ändras avgångs– och ankomsttiderna för linje 252, tur 02: Björksele—Kristineberg—Malå.
Avgångstiden tidigareläggs för att skolelever ska ha möjlighet att hinna till skolan till skolans start kl 08.10.

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ur ett rättviseperspektiv måste de som bor på landsbygden ges möjligheter att nyttja bilen eftersom alternativ saknas. En landsbygdspolitik värd namnet bygger på kunskap om hur verkligheten ser ut för de människor som valt att leva och verka där.
Pendlingsresor, skjutsa barn till aktiviteter, ta sig till affären och besöka sjukstugan är några exempel på när bilen behövs då avstånden är långa och alternativ som kollektivtrafik saknas.
Några konkreta förslag för att minska klimatpåverkan, men ändå ta hänsyn landsbygdens villkor:
 • Staten ska kompensera de som drabbas hårdast av prishöjning av bensin och diesel (förslag som lagts fram av Vänsterpartiet till finansutskottet under januari 2022)
 • Påskynda utbyggnaden av ladd infrastruktur utanför städerna.
 • Utveckla smarta kollektiva transportlösningar, till exempel efterfrågestyrd trafik.
 • Säkerställ drivmedelsförsörjning i hela landet.
 • Investera i biogas.
 • Gör en översyn av reseavdragen ur ett glesbygdsperspektiv.
 • Subvention för att byta drivmedel.
 • Öka miljöbonusen för byte av fordon från fossila bränslen till el.
 • För att begränsa fossilberoendet och den globala uppvärmningen krävs att kol, olja och naturgasanvändning minskar i en allt snabbare takt. Den nödvändiga omställningen måste ske på ett sätt som tar hänsyn till att vårt land och våra regioner ser olika ut.
 • Under arbetet med att fasa ut fossila drivmedel ska de speciella förutsättningar som finns på landsbygden tas med. På landsbygden behövs fortfarande bilen! Den behövs eftersom kollektivtrafiken inte är och inte kommer att bli fullt utbyggd. Även om bilsamhället i sin helhet för med sig många miljöproblem, är bilen helt central för landsbygden. 
Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande
Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.