Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 25 maj 2023

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER PÅ MALÅ KOMMUN

Projektet med att centralisera kommunens administration och öppna ett Kontaktcenter med en väg in för den externa och interna kunden fortskrider.

Syfte och mål

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration med Kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.

Centraliserad administration med Kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail, chat, sociala medier samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = Kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten.

Ombyggnation

Just nu bygger vi om i foajén i kommunhuset. Detta för att skapa förutsättningar för ett bra och säkert kundbemötande samt god arbetsmiljö för de medarbetare som bemannar centraliserad administration och Kontaktcenter. Under tiden som vi bygger om kommer vi inte att ha en fysisk reception. Information om hur du kommer i kontakt med receptionist i kommunhuset kommer att finnas tillgänglig i foajén. Boka ditt möte med tjänsteperson innan du kommer. Du är varmt välkommen till oss!

Tidsplan

Målet är, om allt går som det ska med byggnationer och annat, att öppna upp portarna för Kontaktcenter i oktober eller november.

Frågor hänvisas till

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

NORRBOTTENS FLYGFLOTTILJ INFORMERAR

ARTICK CHALLANGE EXERCISE 2023

Under perioden den 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder:

Luleå Kallax Airport (Norrbottens flygflottiljs huvudbas), Luleå, Sverige.
Örland flygbas, Norge
Rovaniemi och Pirkkala i Finland.

Flygtider den 29 maj – 9 juni

Flygning genomförs vardagar (även den 5 och 6 juni). Inga övningspass lördag och söndag men eventuellt kan flyg ombasera på helgen innan övningen startar, alternativt helgen efter sista övningsveckan. Varje dag under övningen genomförs två flygpass kopplat till ACE. Flygning utanför övningen kan även ske mellan flygpassen.
09.00-11.00 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).
13.30-16.30 (start från 15 min innan och landning upp till 30 min efter med enstaka enheter).

På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 23 i Sverige, Finland och Norge – huvuddelen av detta flygområde är i Sverige. Se bifogad bild för ungefärligt flygövningsområde.

Flygplanen är utrustade med så kallade motmedel i form av facklor som kan upplevas som kort flammande ljus som släpps i luften. Lågflygning och överljudsflygning planeras också i övningsområdet. Vid överljudsflygning bildas en tryckvåg framför planet och när denna når marken kan det uppfattas som en kraftig smäll. Ibland hörs det mindre och ibland hörs det mer. Det som är avgörande för hur mycket som hörs är bland annat väder- och vindförhållanden.

Överljudsflygning är en del av vår ordinarie flygverksamhet och genomförs både över land och över hav. När det gäller överljudsflygning finns vissa regler vi ska förhålla oss till med hänsyn till de på marken. En av dessa är att överljud inte får ske under 10 000 meter (ca 33 000 fot) över land (till havs kan vi flyga lägre).

Svenska och utländska luftvärnsförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde i Norrbotten och Västerbotten. Under övningen kommer dessa att vara rörliga och byta platser.

Även Kanada deltar med tankerflygplan. Förutom stridsflygplan bidrar länderna även med tankerflygplan och flygplan för elektronisk krigföring. Nato deltar också med luftburet stridslednings- och luftbevakningsflyg, så kallad AWACS.
Mer information finns på www.forsvarsmakten.se/ace23 
Inom kort kommer vi även att publicera ”frågor och svar” på sidan.

Frågor eller synpunkter på övningen hänvisas till:

Vakthavande befäl via växeln på tfn: 0920-23 40 00

MALÅ HÄLSOCENTRAL I SAMARBETE MED MALÅ KOMMUN FOLKHÄLOSRÅDET TIPSAR OM HÄLSODIGITALEN

Region Västerbotten fortsätter att utveckla vägar in till vården. Via den digitala e-tjänsten 1177 direkt Västerbotten, kan invånare chatta med vårdpersonal alla dagar i veckan och boka videomöten direkt i mobilen. Ofta räcker det med egenvårdsråd från chattbotten men om behov finns kan patienten chatta med en sjuksköterska. Om patienten behöver en fysisk undersökning eller provtagning får denna hjälp vidare till sin hälsocentral.
Akuta ärenden med fara för liv hänvisas till 112. Är ärendet inte akut hänvisas ni till 1177. 1177 kan ni som medborgare ringa vid vilken tidpunkt som helst på dygnet. Om ärendet bedöms av behov av sjukvård på orten så hjälper 1177 till att ordna detta.

Följ länken får att ta del av E-tjänsten

Läs mer om Hälsodigitalen

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blanketten för ägarbyte

TRÄFF FÖR FÖRÄLDRAR TILL TONÅRINGAR

Har du en tonåring som du känner oro för? Känner du ett behov av att samverka med andra tonårsföräldrar?


Måndag den 12 juni kl 17.00 hälsas du välkommen till Öppenvårdens lokal på Furugården (Fyren)!


Vi berättar kort om innehållet i boken ”Älskade förbannade tonåring”, bjuder på fika och ger er föräldrar möjlighet att prata ihop er. Vad har ni för tankar kring skolavslutning och sommarlovet? Vilka regler har ni för hemgång, alkohol, tobak och hantering av pengar? Är det andra saker ni har ett behov om att prata och samverka om?
Varmt välkomna!

För kontakt:

Cecilia Festin Stenlund, tfn: 0953-140 43 eller e-post: cecilia.f.stenlund@mala.se 
Karin Broberg, tfn: 070-327 40 80 eller e-post: karin.broberg@mala.se 

ETIKETTER FÖR EXTRA SOPSÄCKAR

Etiketter för att fästa på extra sopsäckar finns att köpa på Malå Järn & Färg. Extra sopsäckar lämnas in av privatperson på Återvinningscentralen (ÅVC). De hämtas inte längre upp av sopbilen.

AVFALLSKÄRL FÖR FRITIDSBOENDEN

Under 2023 kan du som har ett fritidsboende fortsatt ha kvar ditt gröna avfallskärl för hämtning av hushållsavfall. Du kan även välja att få ett nytt tvåfackskärl utkört om så önskas.

Vill du beställa ett nytt tvåfackskärl är du välkommen att höra av dig till Emma Marklund, tfn: 0953-140 19 eller via e-post: emma.marklund@mala.se 


Inför 2024 kommer gemensamma insamlingsplatser att finnas utplacerade tillgängliga för fritidsboenden. Information om detta kommer längre fram.

MILJÖ– OCH BYGG INFORMERAR - TILLFÄLLIGA TELEFONTIDER INFÖRS

Vi närmar oss sommaren vilket innebär högtryck för ansökningar om bygglov. För att byggnadsinspektörerna ska hinna med att behandla alla ansökningar införs tillfälliga telefontider fram till den 1 augusti, måndag-fredag kl 08.00-12.00.


Vill du komma i kontakt med byggnadsinspektör efter telefontidens slut nås vi enklast via e-post:


Erik Lundberg, tfn: 0953-140 50 eller e-post: erik.lundberg@mala.se 
Youssef Khaldi, tfn: 0953—141 73 eller e-post: youssef.khaldi@mala.se 

Läs mer om bygglov

LEDIGA TJÄNSTER - ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun 

EVENEMANG

 • Måndag 29/5 kl 17.30-18.30
  Möt den politiska kommunledningen på Malå bibliotek.
 • Onsdag 31/5 kl 17.00-21.00
  Workshop: Lettering. Lokal: Nilaskolan i sal C7. Anmälan senast 28/5 till biblioteket 0953-14120 eller biblioteket@mala.se
 • Torsdag 1/6 kl 07.45-18.30
  Inbjudan till resa till Storforsen och Rabarberiet. Inbjudan avser medlemmar i Malå PRO, SKPF avd 107 och SPF Malå. Anmälningstiden har gått ut men kontakta tfn: 070-630 67 63 eller 076-816 61 46 vid frågor om lediga platser.
 • Tisdag 6/6 kl 13.00  Nationaldagsfirande på Hembygdsområdet.
 • Lördag 17/6 kl 10.00-15.00  Kniv-Elisdagen på Hembygdsområdet med hantverk i älg- och renhorn, underhållning, bildspel med mera.
 • Lördag 17/6 kl 11.00
  Adak adventure.
  Anmälan: https://adaksk.se/anmalan/
 • Fredag 23/6 kl 11.00-14.00  Midsommarfirande på Hembygdsområdet. Vi hjälps alla åt att förgylla dagen.

Läs mer om evenemang

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

UTPLACERING AV BLOMLÅDA PÅ LOKALGATA

Syftet med utplacering av blomlådor på lokalgator är att möjliggöra för boende att medverka till en lugnare trafikmiljö på gatan. Ansök senast den 31 maj.

Läs mer om riktlinjer för utplacering av blomlåda på lokalgata

Följ länken till blankett för ansökan av utplacering av blomlåda på lokalgata

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

”Glesbygden mår bäst av lagom mycket folk” konstaterar SVT:s Västerbottensnytt i ett reportage där bl.a. befolkningsminskningen i Västerbottens inland beskrivs. Jag ställer mig frågan hur analysen bakom ett sådant konstaterande ser ut. Är utvecklingen en naturlag eller kan det bero på en förd politik? Jag menar att under lång tid har oberoende av regeringar avsaknaden av en regionalpolitik värd namnet varit karakteristisk. Det koloniala synsättet på glesbygd fortsätter trots de massiva satsningarna i Norrland. Nu senast är det tydligt i den så kallade incitamentsutredningen omkring vindkraft som publicerades 27/4. Vi har under lång tid exporterat malm, skog, energi och människor. Nu när vi ska exportera ”snålblåsten” i form av vindkraft föreslås ett regelverk som i princip utvecklar det koloniala tänkandet.

”I Norrland hava vi ett Indien inom våra gränser – bara vi rätt förstå att utnyttja det” sa rikskanslern Axel Oxentstierna på 1600-talet. Norrlands rikedomar av skog, vattenkraft, energiproduktion och malm har spelat en avgörande del för att bygga upp det moderna Sveriges rikedom. Men attityden fortsätter att ofta ha spår av Oxenstiernas kolonialism och rikedomarna har ofta hamnat hos andra längre söderut.

Någon gång och någonstans måste en diskussion kunna föras om hur rikedomarna fördelas. Många landsbygdskommuner har en kommunalskatt som ibland är 5 kronor högre än ett antal storstadskommuner som valt att t.ex. inte tillåta vindkraft.

Glesbygden mår inte bästa av lagom mycket folk. Glesbygden mår bäst av rättvisa och avsaknad av kolonialism. Men då måste det finnas politik och politiker som tar striden. Hos oss i lands- och glesbygd finns framtiden.


Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 25 maj 2023

Translate the website with Google translate.