Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 25 mars

INFORMATION OM DET SÄKERHETSPOLITISKA LÄGET

Malå kommun bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Malå kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och följer utvecklingen noga.

På Malå kommuns hemsida kan du ta del av uppdaterad information och länkar.

Läs mer om det säkerhetspolitiska läget.

MALÅ KOMMUN INBJUDER TILL INFORMATION OM FRG — FRIVILLIG RESURSGRUPP

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Händelser som kan påverka viktiga samhällsfunktioner och som gör att förstärkningsbehovet är stort.

Då behövs FRG, beredd att aktiveras för att hjälpa och avlasta kommunen. Personer i FRG utbildas och tränas för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver stärkas.

Är du intresserad av att veta mer?
Kanske vill du ingå i en FRG?

När: den 4 april kl 18.00
Plats: Konferensrum Jupiter på Malå kommun
Inbjudna till möte: FRG instruktör från Civilförsvaret

Anmälan senaste den 29 mars till: evelina.gustavsson@mala.se 

Välkommen hälsar Evelina Gustavsson, beredskapssamordnare och Linda Nystedt, kriskommunikatör Malå kommun!

SKATTEREDUKTION FÖR GRÖN TEKNIK

Skattereduktion för grön teknik ges för:

 1. Installation av nätanslutning för solcellssystem med 15% av kostnaden för arbete och material.
 2. Installation av system för lagring av egenproducerad energi ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
 3. Installation av laddningspunkt till elfordon ges med 50% av kostnaden för arbete och material.

För med information kontakta Malå kommuns energi– och klimatrådgivare Jamal Mouneimne,
e-post:jamal.mouneimne@lycksele.se 

FOLKHÄLSOPLANERARE 50% PÅ MALÅ KOMMUN

Daniel Burman kommer jobba som folkhälsoplanerare på deltid i Malå kommun från och med den  1mars 2022.  Daniel kommer från Storuman och kommer fortsättningsvis att jobba som projektmedarbetare i SIKT 2.0 och Folkhälsosamordnare på Storumans kommun på deltid.Jobbet som Folkhälsoplanerare innebär att jobba med det folkhälsopolitiska program som tagits fram i syfte att stärka och främja hälsan bland invånare.

Folkhälsoplanerarens funktion är att i ett strategiskt perspektiv koordinera, stödja och samverka med kommunala verksamheter samt externa aktörer på nationell, regional och lokal nivå så som statliga myndigheter,  Regionen, Länsstyrelsen, föreningar och det lokala civilsamhället och näringslivet.

Läs mer om hur arbetet är kopplat mot de verksamhetsmål som är satta av folkhälsorådet i Malå kommun samt utifrån de nationella folkhälsomålen.

Vi står inför stora framtida hälsoutmaningar på alla nivåer i samhället så detta arbete är en utmaning.

Det kommer att kräva ett långsiktigt och tålmodigt arbete som endast kommer att lyckas om hela samhällen är engagerat och samverkar för att på sikt stärka folkhälsan i Malå kommun, säger Daniel Burman.

FÖRÄLDRAGRUPP OM BARN OCH FÖRÄLDRASKAP

Gruppträffar om föräldraskap för föräldrar till barn i åldern 3-12 år.

Fyra träffar på temat:

 • Visa kärlek
  Värme och uppmuntran i relationen mellan föräldrar och barn.
 • Vara med
  Att ha gemensamma aktiviteter i familjen samt barnstyrd lek (BUSA).
 • Visa vägen
  Att som förälder behålla lugnet även i konfliktsituationer.
 • Välja Strider
  Att minska förmaningar och tillsägelser.

Anmälan: 
E-post: cecilia.f.stenlund@mala.se  eller tfn: 0953-140 43 senast 29/4 - 22

Start: måndag 22/5 kl 18:00 på Malå Kommunhus.

Träffarna är kostnadsfria och sker på svenska.

Gruppledare:
Cecilia Festin Stenlund, - familjebehandlare
                          och Karin Bjuhr,- boendehandledare

NYA SOPTUNNOR

Planering för nytt insamlingssystem med utsortering av matavfall pågår. Nya sopkärl anpassade för detta kommer att ställas ut under senvåren/sommaren. Ytterligare information om detta kommer när processen med bytet är igång.

NYA FÖRESKRIFTER OCH NY TAXA—TEKNISK AVDELNING

Nya föreskrifter samt ny taxa kommer att tas fram under 2022 för att hantera förändringar som sker med bland annat utsortering av matavfall samt förändringar i det kommunala ansvaret.

PROCESSEN RENINGSVERKET

Processen har kommit igång och personalen lär sig allt eftersom hur anläggningen ska driftas på bästa sätt samt optimera processen utifrån ställda lagkrav

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.
Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.
Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blanketten för ägarbyte

VAD FÅR MAN SPOLA NER I TOALETTEN?

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter. 

EVENEMANG

 • Måndag 28/3 17.00-18.00 
  Kommunledningen på Malå bibliotek. Välkommen till biblioteket för att samtala och ställa frågor till kommunledningen.

  Du kan följa sändningen hemifrån via denna länk: https://youtube.com/channel/UCaNKt7bMbcUEw_eOIXQYwaA

 • Tisdag 29/3 kl 18.00 
  Rasbiologisk forskning. Digital föreläsning: ”Att ge mig mitt perspektiv” med konstnären Katarina Pirak Sikku. Anmälan och information: www.medborgarskolan.se (sökord sapmi)

 • Måndag 4/4 kl 18.00 
  Rasbiologisk forskning. Digital föreläsning: ”Rasforskare i det nordliga rummet” med Curt Persson, Fil dr historia LTU. Anmälan och information: www.medborgarskolan.se (sökord sapmi)
 • Långfredag 15/4 kl 12.00-14.00 
  Påsk- och Skotercafé i Malå Vännäs. Hamburgare, kaffe och fika finns att köpa vid grillkojan på Fnöskberget och nere vid byalokalen. Möjligt att betala med Swish.

 • Fredag 22/4 kl 13.00-15.00  
  Workshop i mangateckning på Malå bibliotek. Anmälan till biblioteket@mala.se eller 0953-14120. 15 platser. Den här workshopen är i stället för den som blev inställd 11/3.

Läs mer om evenemang

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se

SORTERINGSGUIDE

Tycker du det är svårt att sortera rätt?

På Malå kommuns hemsida finns nu en sorteringsguide för att underlätta vid sortering.

NY POLISCHEF I MALÅ OCH NORSJÖ

Bo Sandström, gruppchef för polisen i Malå och Norsjö har gått i pension. Nu hälsar vi Pär Lindberg välkommen som ny gruppchef till Malå och Norsjö.

Poliserna Tomas och Oskar är de som jobbar i Malå kommun och polisstationen är öppen onsdagar kl 09.00-15.00 för besök. Vill du komma i kontakt med Pär Lindberg så når du honom på tfn: 072-528 51 30.

KOMMUNLEDNINGEN PÅ BIBLIOTEKET

1 gång per månad är du välkommen att möte kommunledningen på biblioteket där du kan ställa frågor, förmedla synpunkter och föra en dialog.
Nästa möte är den 28 mars kl 17.00-18.00. Hoppas att vi ses! Välkommen!

LEDIGA TJÄNSTER

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun

RESAN MOT KUNDTJÄNST OCH CENTRALISERAD ADMINISTRATION FORTSÄTTER

Malå kommun står i begrepp att se över den samlade administrationen, detta är ett led i aTT centralisera administrationen utifrån kundnyttan till ett och samma ställe. Syftet är att effektivisera och tillgängliggöra kontakten med kommunen. Vi tar sikte på en kundtjänst dit du som invånare kan vända dig i olika slags ärenden.
Arbetet fortlöper! Om allt går enligt plan så är kundtjänst och centraliserad administration igång hösten 2022. Information om var processen är kommer regelbundet att uppdateras.

Frågor/funderingar kontakta:
Ella-Marit Pilto administrativ chef, tfn: 0953-141 15, e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt kommunikatör, tfn: 0953-140 27 , e-post: linda.nystedt@mala.se 

DAGS ATT SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Nu är det dags att söka:

Ansök senast den 31 mars.

DAGS FÖR NOMINERING AV LEDAR– OCH KULTURSTIPENDIUM

Malå kommun delar årligen ut ledarstipendium och kulturstipendium. Nu är det dag att nominera årets stipendiater! Nomineringen ska var gjord senast den 20 april.

Ledarstipendium

Nomineras av förening/invånare. Förslag lämnas in på ledarkandidat som uppvisat goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun under det senaste året.

Kulturstipendium

Nomineras av förening/invånare. Förslag lämnas in på kulturkandidat för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun under det senaste året.

Nominering av stipendier

Alla nomineringar ska vara skriftliga och inlämnade via vanlig post eller e-post på särskild blankett. Uppge alltid kontaktuppgifter till dig som lämnar in en nominering. Om ingen nominering på ledar- eller kulturstipendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela ledar– och kulturstipendierna.

Läs mer om stipendier

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Världen är galen! Det som sker i Europa är ett stort vansinne. Varje land, varje folk har rätt att bestämma över sig själva. Inget land har rätt att våldföra sig på ett annat. Om folkrätten och demokratin är hotad, är också vi hotade. Därför är det vår plikt att komma till undsättning när vi nu ser ett brutalt anfallskrig mitt i Europas hjärta.

Vi ser nu stora flyktingströmmar och ska genast öppna upp våra samhällen för att ta emot de flyktingarna som behöver hjälp. Vi kanske också får offra en del av vår egen bekvämlighet för att visa på äkta solidaritet.
När man försöker isolera Ryssland genom olika sanktioner så kan det innebära att t.ex. våra energipriser stiger. Det kan vi kanske få tåla och se som ett sätt att visa medkänsla för krigets offer.

Nu handlar det om att vi i Malå ska göra allt vi kan för att bereda plats för människor som tvingats fly sina hem. Vi måste kunna erbjuda drägliga villkor och jag är övertygad om att vi kan nyttja hela Sveriges resurser för att därmed slippa tältläger och liknande.

Det är kanske så att vi i många norrländska kommuner har stora resurser att ställa upp med. Samtidigt får vi inte glömma människor som flytt undan kriget i andra delar av världen. Jag har en stark tro på att vi malåbor gör allt vad vi kan för att i konkret handling visa på solidaritet med människor som tvingats fly krigets elände. Vi måste på olika sätt se till att vi samordnar insatserna för att få största möjliga effektivitet.

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.