Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 26 februari 2021

INFORMATION OM CORONAVIRUSET COVID-19

Följ länken för uppdaterad information om Covid-19

SMITTSKYDDSÅTGÄRDER PÅ SERVERINGSSTÄLLEN

I och med den fortsatta spridningen av Covid-19 är det viktigt att fortsätta hålla avstånd. För serveringsställen, alltså restauranger, caféer och liknande fortsätter ”Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen” att gälla. Det innebär bland annat att: 
Besökare ska hålla minst 1 meter mellan sällskap.
Antal besökare i ett och samma sällskap får uppgå till högst 4 personer.
När besökare rör sig i lokalen för att exempelvis hämta mat och dryck eller liknande ska det ske utan att trängsel uppstår och med minst 1 meters avstånd från besökare som sitter ned.
För mer information eller uppdaterad information besök folkhälsomyndighetens hemsida, följ länken:

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER

— Vad får man lämna?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. FTI (Förpacknings -och tidningsinsamlingen) är ansvariga.
Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet. 
Läs mer om öppettider för ÅVC: 
Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken!  Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via deras hemsida: https://ftiab.se/172.html    
Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och för att du inte skräpar ner vid Återvinningsstationerna

SMS-TJÄNST TILL INVÅNARE

För att snabbt kunna informera invånare vid driftsstörningar, avstängningar och andra händelser använder Malå kommun en SMS-tjänst. Vi skickar ut sms via en karta så det är viktigt att ditt nummer finns registrerat på din adress. Kontrollerar om ditt mobilnummer finns registrerat så att kommunen kan skicka sms till dig vid t.ex. driftsstörning.
Följ länken till Malå kommuns hemsida för att kontrollera om ditt nummer finns registrerat eller för att registrera ditt nummer: 

PLOCKANALYS AV SOPOR I MALÅ KOMMUN ÅR 2020

Flerfamiljshus

Antal hushåll 511 och hämtintervall 2

Villahushåll

Antal hushåll 622 och hämtintervall 2
 
Denna mätning är gjord på sopor/avfall som vi invånare i Malå kommun slänger i vår soptunna. Det avfall som inte hör hemma i soptunnan generar en stor kostnad för kommunen och den kostnaden kommer i slutändan tillbaka till oss som invånare med höjda avgifter för sophantering. 
Tänk även på att när du köper förpackningar så har förpackningsindustrin bakat in kostnaden för kommande hantering i priset som du betalar för produkten. Om du väljer att inte sortera så kommer du med andra ord få betala för hanteringen två gånger.

Vad kostar det?

Avfallskostnader per ton
Förbränningskostnad 760 kr
Transport av avfallet 269 kr
Total kostnad/ton 1029 kr

Hushållssopor År  2020
Avfallet och förbränningsskatt 735 550 kr
Transportkostnad 280 500 kr
Total kostnad 2020 1 016 050 kr

Hämtning med sopbil tillkommer.

Ta del av plockanalys 2020 i sin helhet

Är du intresserad att ta del av plockanalyserna i sin helhet följer du länken till Malå kommuns hemsida:
Har du inte möjlighet att ta del av den via hemsidan är du välkommen att kontakta Teknisk avdelning, handläggare Emma Marklund, tfn: 0953-140 20 eller via e-post: emma.marklund@mala.se  

ÄNDRAT SOPHANTERINGSSYSTEM

Malå kommun har fattat beslut om ändrat sophanteringssystem som kommer att träda i kraft under senare delen 2022. 
Det nya systemet innebär att matavfall kommer att separeras från övriga sopor och avgiften kommer att baseras på vikt. 
Mer information om detta kommer att ges under 2022. 

SORTERINGSGUIDE

För att göra det enklare för dig som invånare eller företagare att sortera dina/era sopor håller vi på att skapa en sorteringsguide från A-Ö på vår hemsida. Den beräknas bli färdigställd under mars månad. 
Du hittar den på kommunens hemsida, följ länken: 

FÖRETAGARE I MALÅ KOMMUN - NY LAG DÄR MAN SOM FÖRETAGARE ÄR SKYLDIG ATT RAPPORTERA FARLIGT AVFALL

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft den 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker, uppdateras sällan och tillsynsmyndigheter har svårt att följa flödet av farligt avfall.

Dessutom behöver Sverige uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet, som bland annat innebär att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register.

Följ länken och läs mer på Naturvårdsverkets hemsida:

FÖRÄLDRASTÖD I CORONATIDER

Är du förälder och önskar stöd och vägledning kring utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer?
Våra fysiska ABC-träffar (föräldragrupper) har paus, men du är välkommen att kontakta oss för öppen rådgivning.
Boka tid per telefon eller mail. När vi fått in din bokning så ordnar vi tre träffar digitalt eller per telefon.
 • Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
 • Träffarna är kostnadsfria.
 • Behöver du tolk, ordnar vi det.
Tveka inte att höra av dig till oss. Du är inte ensam!
Kontakta: 
Familjebehandlare 
Cecilia Festin Stenlund, Tfn: 0953-140 43

EVENEMANG I MALÅ

 • Den 3-4/3 Blodbussen på Torget
  Öppettider och information: https://www.facebook.com/malamedalltsanara   
 • Den 8-9/3 kl 13.00-15.00 Roblox
  Föranmälan krävs. Anmäl till e-post:biblioteket@mala.se eller tfn: 0953-14120.
  Arrangör: Malå bibliotek och Malå kulturskola
 • Den 17/3 kl 18.30-20.00  Bokcirkel digitalt
  Anmälan till e-post: katrin.jonsson@mala.se   
  Arrangör: Malå bibliotek och Mörttjärn byaförening
  Den 28/3 kl 10.00-13.00  SkoterLitt-O 2021, Skoterorientering i Springliden
  Arrangör: Malå bibliotek och Springlidens byaförening.
 • Den 29/3 k7.00-18.00  Kommunledning digitalt

Följ sändningen här: https://www.facebook.com/malabibliotek/live/     
Arrangör: Malå bibliotek 

På vår Facebooksida kan du läsa mer om evenemang i kommunen.
Följ länken: 

Vi fortsätter med vår verksamhet inom ramen för Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Observera att beslut kan ändras med kort varsel utifrån den information som kommer från Folkhälsomyndigheten. 

UTBILDNINGSKONTORET PÅ NILASKOLAN INFORMERAR

Sportlovet och lovskola v. 10

Under vecka 10 är det sportlov. Under sportlovet erbjuder Nilaskolan lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram. Lovskolan är en fantastisk möjlighet där eleven får individuellt stöd av lärare och olika resurspersoner. Erbjudande om lovskola skickas till vårdnadshavare i form av en blankett som ska skrivas under och skickas tillbaka till skolan.

Vårens utvecklingssamtal

Vårens utvecklingssamtal är planerade mellan vecka 9 – 12 och kommer huvudsakligen ske digitalt. Mer information om upplägg och tidsbokning kommer via SchoolSoft. 

Planeringsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem håller stängt 8/3 för planering och verksamhetsuppföljning. Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna barnomsorg tar du kontakt med ansvarig rektor. 

Kontakta rektor förskola
Maria Larsson
Tfn: 0953-141 09
E-post: maria.larsson@mala.se    
Kontakta rektor fritidshem
Ann-Chatrine Lundmark
Tfn: 0953-141 07
E-post: ann-chatrine.lundmark@mala.se 

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Välkommen med din ansökan!

VARNING FÖR FALSKA SAMTAL

Det förekommer för närvarande falska samtal från personer som uppger sig ringa från SOS Alarm. De säger att de vill sälja tjänster, återbetala pengar eller liknande och efterfrågar kontouppgifter och BankID. 
Observera att dessa personer inte agerar på uppdrag av SOS Alarm.
Läs mer på SOS Alarms hemsida, följ länken:

ABONNEMANG SOM KRÄVER NYARE TYPEN AV CPE-DOSA

Leverantören A3 (tjänsteleverantör av bredband) levererar numera högre hastigheter än 100 Mbit/s på Malå kommuns fibernät. 

Malå kommun har meddelat A3 om på vilka adresser i kommunen som har utrustning som klarar av hastigheten. Tyvärr har inte A3 brytt sig om informationen utan fortsätter sälja sådana abonnemang till alla adresser, inklusive de som inte klarar av det.
 
För att du som kund ska kunna teckna ett abonnemang med högre hastighet än 100 Mbit/s krävs det att du har den nyare typen av CPE (dosan på väggen där fibern kommer in). På den gamla typen av CPE står det ”Fiber2home” och på den nya står det ”RAYYCORE. 

Vill du byta till den nya typen av CPE är du välkommen att kontakta IT-enheten på Malå kommun. Den nya typen av CPE medger också att man kan teckna ett TV-abonnemang hos ”sappa.se”.

Du når oss via kommunens växel på tfn: 0953-140 00

TJAMSTAN - VÄLKOMMEN TILL VÅRT FINA BERG!

Vi har öppet:
 • vecka 7
  tisdag och fredag 18.00-20.00
  lördag och söndag 10.00-16.00
 • Vecka 8-9
  tisdag, fredag, lördag, söndag 10.00-16.00
  tisdag och fredag 18.00-20.00
 • Vecka 10
  alla dagar 10.00-16.00
  tisdag och fredag 18.00-20.00
 • Vecka 11-12
  tisdag, fredag, lördag, söndag 10.00-16.00
  tisdag och fredag 18.00-20.00
 • Vecka 13
  torsdag-söndag 10.00-16.00
  tisdag och fredag 18.00-20.00
 • Vecka 14
  alla dagar 10.00-16.00
  tisdag och fredag 18.00-20.00
Besök oss på vår nya hemsida: https://www.tjamstanbackarna.se/  

Följ oss på sociala medier:
Tjamstanbackarna i Malå

Du kan nå oss på tfn: 0953-142 89 eller via e-post: info@tjamstanbackarna.se  

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se  as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på  telefon/Contact us by the phone or e-mail:
Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
Integrationssamordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se    
Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74

DIALOG OCH SYNPUNKTER

Varje enskild invånare i vår fina kommun är oerhört viktig och för politiker och alla medarbetare inom Malå kommun är dialogen med dig som kommuninvånare viktig och värdefull.
På Malå kommuns hemsida har vi skapat ett formulär där du på ett lätt och smidigt sätt kan komma i kontakt med oss för synpunkter, dialog, klagomål, beröm eller annat.
Följ länken för att hitta formuläret på kommunens hemsida: 

Har du inte möjlighet att kontakta oss via formuläret kommunens hemsida så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med oss via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Malå kommun kan lämna in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Läs mer om detta på kommunens hemsida, följ länken:

FELANMÄLAN

All felanmälan till Malå kommun, Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB (MENI AB)  görs via följande alternativ:

Kundtjänst för felanmälan
Tfn: 0953-140 66
Telefontid felanmälan
Måndag kl 08:00-16:00 
Tisdag-fredag kl 08:00-12:00
Du kan också skicka in din felanmälan via:
Felanmälan via formulär, följ länken:
För akut felanmälan efter växelns stängning:
Tfn: 0910-370 35

Malåbostadens kunder kan göra sin felanmälan via "mina sidor" på Malåbostadens hemsida.
Följ länken: https://www.malabostaden.se/ 

E-TJÄNSTER

Via Malå kommuns hemsida når du ett antal E-tjänster. Du kan bland annat ansöka om färdtjänst och barnomsorg samt lämna inkomstuppgifter för barnomsorg.
Följ länken för att komma till E-tjänster:
https://minasidor.mala.se/ 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Demokratin ska främjas, förankras och försvaras!
Den svenska demokratin fyller 100 år 2021 vilket uppmärksammas i hela landet. Man får väl säga att den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Demokratin kan dock aldrig tas för given. Det finns utmaningar vilket visar sig i bland annat att vissa människor upplever ett utanförskap och varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. Vi ser också ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet. 
Det finns också mer synliga antidemokratiska aktörer som använder olika metoder för att skrämma till tystnad. Sociala medier har också skapat nya former för debatt och används för att sprida information och nyheter. Det ställer större och större krav på oss som medborgare att kunna se vad som är sant och vad som inte är sant. Rykten, påhittade nyheter förvandlas fort till sanningar. Att ta rätt på fakta blir allt viktigare i en tid som vår. 
Demokratin måste vinnas varje dag brukar man säga och det som tagit årtionden att bygga upp kan raseras väldigt fort. Vi ser det tydligt i vår omvärld. Demokratin kan inte heller förvandlas till något som hos oss händer vart fjärde år i samband med valen. Demokrati måste finnas i vardagen och vara ett förhållningssätt. I vår tid när jaget ibland har blivit viktigare än laget måste man komma ihåg att demokrati innebär att man inte alla gånger får som man vill och att man får acceptera att andras förslag vinner. 
Efter hundra år av demokrati har vi fortfarande ett ansvar att försvara och utveckla demokratin. Demokratin är inte något som endast finns i det politiska rummet, demokratin ska finnas med i hela samhället. Engagemanget i olika föreningar, civila organisationer är viktiga delar i ett demokratiskt samhälle. Det kan ske på olika sätt, i idrottsföreningar, i kulturarbete, i kyrkan, i byaföreningar i politik m.m. 
Vi malåbor är i grunden engagerade människor. Låt oss fortsätta med det, för vår egen, för våra medmänniskors och inte minst för demokratins skull.
Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson
 

 

Senast uppdaterad den 26 februari 2021

Translate the website with Google translate.