Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 26 mars

Skärpta föreskrifter i Västerbotten

Informationen skriven 18 mars 2021

De skärpta rekommendationerna gäller
fram till den 18 april.

För alla i Västerbottens län gäller följande rekommendationer:

 • Umgås med få människor.
  Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets bör ni hålla fysiskt avstånd.
  Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
  Du kan umgås med de personer som du normalt träffar.
 • Undvik platser där det är risk för trängsel.
  Handla ensam och på tider när det är
  få andra personer i butiken.
  Du bör vistas i butiken så kort tid
  som möjligt.
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta
  som du kan.
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och
  träffa så få personer som möjligt.
  Stanna hemma om du har symtom,
  även om symtomen är lindriga.
 • Gör inga onödiga resor.
  Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
  Se till att du kan ta dig hem på ett
  säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektiv-trafiken.
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångs-munskydd i
  kollektiv-trafiken.
  Det gäller alla tider på dygnet.
 • Använd engångs-munskydd inomhus.
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Tänk på att ändå hålla avstånd i alla situationer där det går.
  I förskola och grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de situationer då
  vuxna inte kan hålla avstånd.
 • Stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar.
  Alla barn i ett hushåll ska stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon
  väntar på provsvar för covid-19.
  Det gäller barn från förskola till gymnasiet.
 • Gymnasieskolor i kommuner med hög smittspridning rekommenderas att
  bedriva fjärr- eller distansundervisning Högst 20 procent av undervisningen ska vara på plats på skolan.
 • Jobbar du någonstans där det bedöms pågå ett större utbrott så rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.

Håll dig uppdaterad via kommunen och Folkhälsomyndigheten:
https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronaviruset/coronaviruset-covid-19

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19 

Det här gäller för serverings-ställen

Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd på serverings-ställen, alltså restauranger, caféer
och liknande.
Lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serverings-ställen fortsätter att gälla.
Det innebär bland annat att:

 • Antal besökare i ett och samma sällskap får vara högst 4 personer.
 • Besökare ska hålla minst 1 meter
  mellan sällskap.
 • När besökare rör sig i lokalen för att exempelvis hämta mat och dryck ska det ske utan trängsel och
  med minst 1 meters avstånd från
  besökare som sitter ned.

Utöver bestämmelserna ovan har det
den 1 mars 2021 tillkommit skärpta regler,
bland annat:

 • Serverings-ställen som är en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare per sällskap till 1 person.
  Det här gäller inte barn och
  andra personer i behov av stöd.
 • Serverings-ställen som har en egen ingång och där besökare inte kan gå mellan handelsplatsen och serverings-stället omfattas inte av dessa bestämmelser.
 • På sådana serverings-ställen gäller att
  antal besökare i ett och samma sällskap får vara högst 4 personer.

Dessa skärpta regler gäller till och med 11 april. Det kan beslutas om förlängning.

Ska du besöka ett vårdboende i Malå kommun?

Personer som bor på ett vård- och omsorgsboende befinner sig i riskgrupp.
Vi uppmanar därför att alla följer rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi hjälper gärna till med kontakt via
telefon eller videomöte.
Det finns också möjlighet till
säkra besök utomhus.

Observera att besök ska bokas med personalen.

På vårdboenden i Malå kommun
rekommenderar vi max 2 besökare
på samma gång.
Vid speciella situationer kan undantag göras i samråd med sjuksköterska eller enhetschef.

Om du vill besöka en närstående:

 • Stanna hemma vid förkylnings-symtom.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Besvara hälsofrågorna i separat dokument inför varje besök.
 • Boka ditt besök i förväg.
 • Tvätta händerna och använd handsprit inför, under och efter besöket.
 • Besöket sker i den egna lägenheten – besökare ska inte vistas i
  allmänna utrymmen.
 • Om ni vill äta tillsammans så finns möjlighet för din närstående att göra det
  i lägenheten. Om din närstående behöver hjälp vid måltiden så kommer
  personalen hjälpa till med detta.
 • Vid besöket kommer du genast hänvisas till din närståendes lägenhet.
  Ring till enheten eller larma om ni behöver kontakt med personalen eller
  vill lämna boendet.
  Gå inte ut till allmänna utrymmen.
  Väntetid kan uppstå.
 • Avståndet rekommenderas alltid vara minst två meter till din närstående.
  Kom ihåg att du som besökare även ska hålla avstånd till personalen och alla andra som vistas i närheten.

Om din närstående blivit vaccinerad
En person som bor i vård- och omsorgsboende och är färdig-vaccinerad mot Covid-19 kan
2 veckor efter den andra dosen
ta emot symtomfria besökare.
Inget munskydd eller avstånd krävs inne i
den boendes lägenhet.

Tvätta händerna och använd handsprit inför,
under och efter besöket.
Hosta och nys i armvecket.

Håll avstånd och använd munskydd på väg till och från lägenheten samt i allmänna utrymmen.

Dessa rutiner kan komma att ändras.
Vid misstänkt smitta eller bekräftad smitta isoleras enheten och information sätts upp
på dörren.

Varning för svaga isar i Västerbotten

Isarna är väldigt svaga för årstiden.

Räddningstjänsterna, Polisen,
Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta isar och vattendrag.

Om du ändå väljer att vistas på is, tänk då på att:

 • ha sällskap, kunskap och
  säkerhets-utrustning
 • hålla dig till skoterlederna.

Biblioteket informerar

Nya bokhyllor har köpts in.

Fritidsgården Kosmos informerar

Under våren kommer det ske förändringar på fritidsgården Kosmos.

Galejan kommer att driva skolfiket under förmiddagarna.
Det gör att fritidsledarna kan arbeta helt med uppsökande och förebyggande verksamhet
under raster.
Det sker i samarbete med elevhälsan och lärare.

Vår förhoppning är att skolan ska bli en ännu tryggare och utvecklande miljö att vistas i.

Tack Åsa!
Vi vill tacka Åsa Söderlund, som i över 40 år arbetat i Malå kommun och utvecklat både
unga individer och verksamheten Kosmos.
Tack!

Har du frågor som rör fritidsgården Kosmos, kontakta:

Enhetschef Maria Larsson
Telefon: 0953-140 57
E-post: maria.i.larsson@mala.se 

Föräldrastöd i corona-tider

Våra föräldragrupper har paus, men du kan fortfarande kontakta oss för rådgivning.

Boka tid per telefon eller mail.
När vi fått in din bokning så ordnar vi
tre träffar digitalt eller per telefon.

 • Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.
 • Träffarna är gratis.
 • Behöver du tolk så ordnar vi det.

Tveka inte att höra av dig till oss.
Du är inte ensam!

Kontakt
Familjebehandlare
Cecilia Festin Stenlund,
Telefon: 0953-140 43
E-post: cecilia.festin-stenlund@mala.se 

Information från kommunstyrelsen

Mötet hölls den 23 februari.
Det här är några av punkterna från mötet:

 • Utredning av arbetsmiljön i kommunhuset redovisades och godkändes.
 • Ansökan om 400 000 kronor
  till Malå kommuns ridhus beviljades.
 • Information om utredning av antalet äldreboenden i Malå kommun.
  I dagsläget har kommunen fyra äldreboenden.
  Kommunen måste se över hur man kan effektivisera och hitta besparingar.
  En arbetsgrupp har bildats för att titta på hur framtida äldreboenden ska organiseras.

Hela protokollet från mötet finns på
Malå kommuns hemsida:
https://www.mala.se/media/psigjvyq/210223.pdf 

Information från kommunfullmäktige

Mötet hölls den 15 mars.
Det här är några av punkterna från mötet:

 • Förslag till nya riktlinjer och avgifter inom förskola och fritidshem fastställdes.
  De nya riktlinjerna och avgifterna
  börjar gälla från och med den 1 maj.
 • Avsikts-förklaring för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten godkändes.
 • Medborgarförslag om sandning av
  gång- och cykelvägar överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Hela protokollet från mötet finns på
Malå kommuns hemsida:
https://www.mala.se/media/xx2nsnlm/protokoll-kf-2021-03-15.pdf 

Information från Tjamstanbackarna

Tjamstan kommer att hållas öppen under vintersäsongen.
Vi gör anpassningar för att ditt besök hos
oss ska vara smittsäkert.

Anpassningar i Tjamstanbackarna:

 • Ingen servering eller fika-försäljning
 • Alla värmestugor är låsta
 • Anpassning av liftkorts-försäljning och uthyrning.
 • Liftköer och fållor för dessa anpassas
 • Extra städ genomförs.

Öppettider:

Vecka 11 och 12
Tisdag, fredag, lördag och söndag
från klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag kväll
från klockan 18:00 till 20:00.

Vecka 13
Torsdag, fredag, lördag och söndag
från klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag kväll
från klockan 18:00 till 20:00.

Vecka 14
Alla dagar från klockan 10:00 till 16:00.
Tisdag och fredag kväll
från klockan 18:00 till 20:00.

Mer om Tjamstanbackarna:
www.tjamstanbackarna.se
Kontakta oss:
Telefon: 0953-142 89
E-post: info@tjamstanbackarna.se 

Meni AB söker fastighetsansvarig vaktmästare och hotellansvarig

Läs mer om tjänsterna:
Hotellansvarig:
https://mala.varbi.com/se/what:job/jobID:390427/iframeEmbedded:0/where:4 

Fastighetsansvarig vaktmästare:
https://mala.varbi.com/se/what:job/jobID:390438/iframeEmbedded:0/where:4 

Är du den vi söker?

Läs mer om lediga tjänster: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss 

Välkommen med din ansökan!

Dags att söka föreningsbidrag

Sista ansökningsdag för ansökan om föreningsbidragen:
aktivitetsstöd, lokalbidrag och
anläggningsbidrag är 31 mars.

Extra ansökningsomgång för
LONA-bidrag är öppen till 12 april.

Bidrag kan sökas av föreningar för naturvårdsatsningar och aktiviteter kopplat till Friluftslivets år 2021.

Läs mer om Friluftslivets år 2021:
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar 

Avgifter för vatten och avlopp samt renhållning

Vatten och avlopp

Malå kommun har vattenmätare i
de flesta fastigheter.
Fastighetsägaren ska läsa av vattenmätaren
en gång per år och
lämna in uppgifterna till kommunen.
Lämnas inte avläsning varje år kan
avgiften du ska betala bli fel.

Höjd avgift för vatten och avlopp
Kommunen har skyldighet att finansiera sina kostnader för vatten och avlopp med avgifter.
Minskade intäkter och ökade kostnader samtidigt som reningsverket måste byggas om innebär att avgiften måste höjas för att klara ökade kostnader.

En höjning av avgifterna med 3 % år 2021 innebär att årskostnaden för en villa med 150 kubikmeter förbrukning får en höjning med 245 kronor per år.

Höjd avgift för renhållning

Renhållnings-avgiften består av två delar:
en grundavgift och en hämtningsavgift.
Grundavgiften är obligatorisk för samtliga fastigheter som är bebyggda.
Hämtningsavgiften tas ut av alla som har ett sopkärl och kostnaden beror på hur stort sopkärl du har.

Kommunen har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen med avgifter.
I november togs ett beslut av kommunfullmäktige om att höja taxan för renhållningen med 5 %. Höjningen gäller från 1 januari 2021 och berör grundavgifter och insamling av hushållsavfall.
För en villaägare med ett 120 liters sopkärl innebär det en höjning med 128 kronor per år.

Evenemangstips

Vi fortsätter med vår verksamhet inom ramen för Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Observera att beslut kan ändras med kort varsel utifrån den information som kommer från Folkhälsomyndigheten.
På vår Facebooksida kan du läsa mer om
evenemang i kommunen:
www.facebook.com/malamedalltsanara 

Vad får man spola ner i toaletten?

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen, kiss, bajs och
andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är
gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man inte spola ner i toaletten:

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps,
bindor tandtråd eller annat skräp.
Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte
heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som
till exempel hushållspapper och våtservetter.

Ägarbyte

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun ska du meddela det till kommunen.
I hus med kommunalt vatten ska
vattenmätaren avläsas vid försäljning.
Det är för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och köparen får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.
Vid köp har du också möjlighet att välja vilken storlek du vill ha på sopkärlet.

Fyll i en ägarbytes-blankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi de rätta uppgifterna för att fakturera.
https://www.mala.se/media/rwkp2ruw/%C3%A4garbytesblankett-ny.pdf

Är du ny i Malå

Välkommen!

Vi på inflyttar- och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, att starta eget, fritid,
skola och annan samhälls-service.
Information för dig som är nyinflyttad
finns också på Malå kommuns hemsida.

Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Inflyttar-/medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Telefon: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrations-samordnare
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Integrations-assistent
Ethel Cavén
Telefon: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Polisen och kommunen gör en gemensam informations-insats

Under vecka 11 och framåt kommer
Polisen och Malå kommun att göra en
informations-satsning kring villainbrott.
Anledningen är ökningen av inbrott och
den inbrottsvåg som drabbade Malå under år 2020.

Man kommer bland annat att knacka dörr i
vissa områden i samhället.

Vid frågor kontakta:
Gruppchef och förundersökningsledare:
Bo Sandström
E-post: bo.sandstrom@polisen.se 
Telefon: 070-597 03 90.

Kommunstyrelsens ordförande
har ordet

Malå ska vara tryggt!

Hösten 2020 drabbades flera Malåbor av
inbrott i sina hem.
Förutom förlorade ägodelar och förstörelse innebär ett inbrott mycket mer.
Det innebär en kränkning av personlig integritet,
det handlar om att objudna gäster tagit
sig in i ens hem.
Polisen är ganska säker på att inbrotten är
planerade och organiserade.
Polisen tror också att risken att
de återkommer är stor.

Därför planerar polisen tillsammans med
Malå kommun en del insatser för att
bättre kunna förhindra att det som hände
hösten 2020 ska upprepas.
En insats som redan har påbörjats är att
knacka dörr och samtala om vad man kan
göra tillsammans för att öka tryggheten.
Det handlar i grunden om att bry sig om varandra.
Längre fram planeras andra insatser där grunden är att vi tillsammans agerar.
”Tillsammans” betyder här polisen, kommunen, organisationer och kommunens invånare.

Ett samhälle där jag som individ känner mig trygg och litar på min omgivning är en
av grunderna för ett gott liv.
Man ska kunna promenera eller springa en kväll utan behöva känna olust.
Man ska veta att barnen behandlas väl och respekteras.
Man ska veta att våra äldre ska
känna sig sedda och trygga.
Man ska veta att ens grannar tittar till mitt hus eller min lägenhet när jag är bortrest.

Trygghet handlar också om att veta att när det händer något så finns en omgivning som bryr sig. Det handlar också om att våga vara delaktig.

Ett otryggt samhälle där tilliten mellan människorna saknas har svårt att utvecklas.
Vi behöver kanske lite mer av de tankar om det goda folkhemmet som statsminister Per-Albin Hansson (s) framförde för nästan hundra år sedan.
Han såg samhället som det gemensamma hemmet och uttryckte sig på följande sätt:
”I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet”.

Ett tryggt Malå skapas tillsammans med
många andra aktörer men viktigast är vi som
bor och verkar inom kommunen.


Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Translate the website with Google translate.