Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 26 november

INFORMATION OM COVID-19

Alla är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. Det är vårt beteende och våra rutiner som påverkar smittspridningen.

Läs mer om Covid-19

Nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndighet att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Detta gäller oavsett om man är vaccinerad eller ej.

Läs mer mer om vad som gäller från den 22 november

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 bör ta extra hänsyn till personer i riskgrupper och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

Vaccination

Planerar du att vaccinera dig mot covid-19, följ nedanstående länk för att hitta ledig vaccinationstider:

Läs mer om hur du bokar vaccinationstid.

VI TAR SIKTE PÅ KUNDTJÄNST MED CENTRALISERAD ADMINISTRATION

Malå kommun står i begrepp att se över den samlade administrationen, detta är ett led i att centralisera administrationen utifrån kundnyttan till ett och samma ställe. Syftet är att effektivisera och tillgängliggöra kontakten med kommunen. Vi tar sikte på en kundtjänst dit du som invånare kan vända dig i olika slags ärenden.

Vi är enbart i ett startskede där vi har påbörjat att inventera verksamheternas administration. Detta ska utredas och organiseras noggrant. Arbetet kommer fortlöpa och information om var processen är kommer regelbundet att uppdateras.
Frågor/funderingar kontakta:
Ella-Marit Pilto administrativ chef, tfn: 0953-141 15, e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt kommunikatör, tfn: 0953-140 27 , e-post: linda.nystedt@mala.se 

FOTOTÄVLING ”VECKANS MALÅBILD”

Malå kommun vill tillsammans med dig skapa ett flöde av fina Malåbilder på kommunens Instagramkonto och hälsar dig välkommen att delta i fototävlingen "Veckans Malåbild".

Regler:

 • Varje deltagare skickar in max 1 bild per vecka.
 • Bilden är tagen den vecka som tävlingen gäller för.
 • Ange fotografens för- och efternamn.
 • Bilderna får innehålla människor men inte visa ansikten.
 • Bilden ska vara tagen i Malå kommun.
 • Ange var bilden är tagen och vad den visar, t.ex. Sommarkväll i Solviken.

Vill du delta?

 • Skicka då in ditt bidrag till e-postadressen: kommunikator@mala.se 
 • Märk med "Veckans Malåbild" och veckonummer.

Publicering

Varje måndag går vi igenom inkomna tävlingsbidrag från föregående vecka, väljer ut en vinnare och publicerar vinnande bidrag med fotografens namn på kommunens Instagramkonto.
Välkommen att skicka in ditt bidrag!

SAMTALSGRUPP DEMENS

Malå kommun vill erbjuda anhöriga till personer med demens att i mindre grupp samtala kring vardagen med en demenssjuk.
För mer information och intresseanmälan, kontakta:
Anhörigstödjare Paula Frank
Tfn: 0953-142 62
E-post: paula.frank@mala.se 

Tips på anhörigutbildning: https://www.demenscentrum.se/ 

MALÅ KOMMUN TAR ÖVER ANSVARET AV TIDNINGSINLÄMNINGEN

Från och med den 1 januari 2022 övertar Malå kommun ansvaret för tidningsinlämningen. Som invånare kommer du inte att märka någon skillnad och inlämningen sker på samma platser som tidigare.

HÅLL UTKIK—SNART KOMMER DEN! MALÅ KOMMUNS ALMANACKA 2022

Den 13 december delas Malå kommuns almanacka ut i våra brevlådor. I almanackan kan du hitta information om t.ex. snöröjning, sopsortering, lovdagar, evenemang, öppettider och dessutom ta del av en massa fina bilder från vår fina kommun.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun

GATOR OCH VÄGAR—VINTERSÄSONG 2021/2022

Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen i Malå kommun.

Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun.

Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter!

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

 • Gator: snödjup 7 cm,
 • Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
 • Parkeringar: snödjup 7 cm
 • Fastigheter: snödjup 4-7 cm

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.

På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

För kontakt direkt med anlitade entreprenörer, se kontaktinformation längst ner i denna information om Snöröjning.

Underlätta för snöröjaren

Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.

Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.

Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Läs mer om varför du som fastighetsägare inte ska skotta ut snö på gatan

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Anlitade entreprenörer

 • Malå samhälle
  Bennys
 • Enskilda vägar
  Svevias beredskapsansvarig
 • Storgatan och Mörttjärnvägen
  Trafikverket

Frågor och synpunkter hänvisas till :
Malå kommun
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63

VATTENAVLÄSNING

Malå kommun skickar nu ut en blankett för vattenavläsning. Blanketten skickas tillsammans med faktura för VA/renhållning. Det är fastighetsägarens ansvar att läsa av vattenmätaren en gång per år och lämna in uppgifterna till kommunen. Om avläsningen inte lämnas in årligen är risken stor att avgiften som faktureras ut blir felaktig eftersom den beräknas på senast inlämnade avläsning.

Du kan lämna in din avläsning på följande sätt:

 • Scanna in och skicka till e-post: ekonomi@mala.se
 • Lämna in din avläsning i låst postlåda utanför kommunhusets entré.
 • Skicka in din avläsning med post.

FTI:S ÅTERVINNINGSSTATIONER — VAD FÅR MAN LÄMNA?

Återvinningsstationerna runt om i kommunen är till för att lämna förpackningar av glas, plast, metall, papper och tidningar. Stationerna har byggts upp av producenterna, det vill säga de som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller tidningspapper. FTI (Förpacknings -och tidningsinsamlingen) är ansvariga.

Insamlingen bekostas genom en återvinningsavgift som man lagt på priset på alla förpackningar. Alltså det är vi konsumenter , du och jag, som betalar för detta.
Inga hushållssopor får lämnas på Återvinningsstationen. Inte heller miljöfarligt avfall och övriga grovsopor, då de inte ingår i producenternas ansvar och system. Dessa ska lämnas på Återvinningscentralen (ÅVC) i Malå som finns på Industrivägen 5, Östra Industriområdet.

Läs mer om öppettider för ÅVC

Vi måste alla börja hjälpas åt att hålla rent och snyggt på Återvinningsstationerna. Lämna dina förpackningar och tidningar i rätt behållare. Lägg ingenting på marken! Om containern är full anmäl om tömning till FTI:s kundtjänst tfn: 0200-880 311 eller via FTI:s hemsida.

Tack för att du bidrar till att förpackningar återvinns och tack för att du inte skräpar ner vid återvinningsstationerna.

VÄLKOMMEN TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN—ÅVC

Ordinarie öppettider för dig som privatperson:

Måndag och torsdag kl 12.00-18.00
Fredag kl 07.00-12.00
Ordinarie öppettider för dig som företagare:
Tisdagar  07.30-15.30.
Ordinarie öppettider gäller helgfria dagar.

Återvinningscentralen hittar du på Industrivägen 5, Östra industriområdet.

Följande får du lämna på Återvinningscentralen på avsedd plats:

 • Farligt avfall (tydligt uppmärkt) exempelvis batterier, kemikalier, målarfärg, lim o lack, el avfall som lysrör och glödlampor.
 • Vitvaror, kyl/frys
 • El-retur som spisar, tvättmaskiner, tv- och datautrustning.
 • Deponirest som byggisolering, gips, planglas, linoleummattor, porslin, keramik, tegel med mera.
 • Brännbart avfall till exempel: kläder, skor, möbler, madrasser, textilier, redskap och leksaker av plast.
 • Rent träavfall fritt från färg och ovidkommande avfall som stål/metall, plast, betong med mera.
 • Metallskrot till exempel möbler av metall, cyklar, skottkärror, spadar, snöskyfflar och fälgar utan däck.

Fönsterkarmar med glasrutor som personalen får separera debiteras enligt taxa. Små mängder deponirest, brännbart avfall och rent träavfall får utan avgift lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen i Malå då det ingår i hushållens grundavgift. Med små mängder menas maximalt 2 m3. Större mängd debiteras enligt taxa. Osorterade säckar och lådor får inte lämnas.

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Kamal Blyborg
Tfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se 

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

EVENEMANGSTIPS

 • Den 27/11 kl 09.30-19.00 Skyltlördag i Malå .
  Den 27/11 kl 10.00-15.00  Julmarknad på Park Malåborg.
  Den 27/11 kl 18.00  JP Nyströms i Malå kyrka. Biljettpris 150 kr, barn under 16 år fri entré.
 • Den 29/11 kl 18.00  Alla tiders Malå på Malå bibliotek: Demokrati 100 år.
 • Den 1/12 Julworkshop med Helena Lyth på Malå bibliotek kl 14.00 för barn från 7 år och för vuxna kl 18.00
 • Den 14/12 kl 18.00  Författarafton med Mats Jonsson på Malå bibliotek. Aktuell med boken ”När vi var samer”.
 • Den 14/12 kl 18.00  Julföreställning på Forum: Strandteatern och den magiska kistan.  

Läs mer om evenemang i Malå kommun.

ONÖDIGA KOSTNADER PÅ GRUND AV PUMPSTOPP

Pumpstoppen beror på att det spolas ner material/föremål som inte får spolas ner i toaletten. Det kan vara allt från våtservetter till plasthandskar. Under år 2021 har kostnaden för reparationer på grund av pumpstopp hittills kostat totalt 105 065 kr. Till detta ska också läggas kostanden för arbetstimmar som personal lägger på att åtgärda akuta problem som uppstår.

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - avföring och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

FELANMÄLAN

Vill du göra en felanmälan till Malå kommun, Malåbostaden AB eller Malå Energi och Industri AB

Du kan göra din felanmälan på följande sätt:

Via formulär

Via e-post
felanmalan@mala.se 

Via telefon
0953-14066

Telefontider: måndag 08.00-12.00 och 13.00-16.00, tisdag-fredag 08.00-12.00

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Under lång tid har vi varit tvungna att minska vårt sociala umgänge. Det gäller såväl vanligt mänskligt umgänge som fysiska möten och arrangemang. Vi som är verksamma som förtroendevalda har lärt oss en hel del. Många möten kommer även i framtiden att genomföras som digitala möten. Ett två timmars fysiskt möte i Umeå innebär fem till sex timmars bilåkande. Säkerheten, miljön, ekonomin och effektiviteten är vinnarna när vi utvecklar digitala möten.

Men, vi vet också att mänskliga möten är helt nödvändiga. Även om vi fortfarande ska vara försiktiga och följa de råd som finns så har nu möjligheter öppnats att genomföra olika former av arrangemang.

I närtid har en Malå Barnmässa genomförts med mycket stort genomslag och vem hade trott att man den 10 oktober skulle kunna ha ett utomhusarrangemang i strålande väder. ”Barnmässan” visar att vi i Malå genom samverkan och samarbete kan genomföra mycket. Under vecka 45 genomfördes mässan ”Här finns jobben”. En mängd olika programpunkter fanns. Själv var jag mycket fascinerad av våra ungdomars kreativitet och uppfinningsrikedom. Att få se den modell av Malå samhälle som årskurs 2 skapat och ta del av ekonomiska tips från årskurs 3 utgjorde några av höjdpunkterna. Till det ska också läggas att jag hade äran att delta i juryn som skulle bedöma de uppfinningar och innovationer som årskurs 5 arbetat med. En svår men mycket spännande uppgift. Även här visar vi i Malå vad samarbete kan ge för resultat. En stor eloge till de insatser som gjordes av kommunens personal men också ett stort tack till alla övriga som gjorde arrangemanget möjligt. Ni som besökte mässan ska också ha ett stort tac

Den medborgardialog om ”Framtidens äldreomsorg” som genomfördes den 4/11 lockade väldigt många. Resultatet bearbetas och återkoppling ska ske så fort som möjligt. Det är hoppingivande att så många människor engagerar sig i samtal och dialoger om framtidsfrågor. Äldreomsorgen är definitivt en framtidsfråga.

Förutom de aktiviteter som jag nämnt vill jag avslutningsvis peka på de insatser som görs av det så kallade civila samhället. Det kan vara i byaföreningen, i idrottsföreningen eller inom olika former av kulturverksamhet. Ett annat exempel är de människor som varje lördag samlas på torget för att visa solidaritet med våra afganska vänner. Tack vara insatser som dessa kan vårt samhälle bli varmare. Kan vi dessutom än mer samverka mellan det offentliga, det privata och det civila samhället kan vårt Malå bli ännu trevligare att bo, leva och verka i!

/Lennart Gustavsson Kommunstyrelsen ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.