Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27/1 2022

INFORMATION OM COVID-19

Vi har nu en kraftig ökad smittspridning i Malå kommun! Dina val gör skillnad! Tillsammans hjälps vi åt att bromsa smittspridningen! Alla har ett personligt ansvar att följa allmänna råd och rekommendationer. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

 • Stanna hemma och testa dig om du får symptom på luftvägsinfektion. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad. Du som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år behöver i regel inte testa dig för covid-19. Om någon i ditt hushåll får covid-19 behöver även du stanna hemma. Stanna hemma om du har symtom, även om provsvaret visar att du inte har covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  Läs mer om gällande restriktioner på Malå kommuns hemsida:
  https://www.mala.se/kommun-och-politik/covid-19-coronaviruset/coronaviruset-covid-19/
  Läs mer om hur länge du bör stanna hemma:
  https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-nar-ska-jag-stanna-hemma/
  Läs mer om nya tillfälliga restriktioner vid provtagning i Västerbotten (OBS! information från 220114):
  https://www.regionvasterbotten.se/rekordhog-smitta-och-nya-tillfalliga-rekommendationer-kring-provtagning
  Vaccination—läs mer om vaccination mot covid-19 och hur du bokar tid för vaccination:
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/
  Boka tid för din vaccination:
  https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-vaccination-mot-covid-19-vasterbotten/
  Läs mer 1177.se:
  https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/aktuellt-om-coronavirus-i-vasterbotten/Läs mer på krisinformation.se:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
Läs mer på folkhalosmyndigheten.se:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

DAGS ATT SÖKA FÖRENINGSBIDRAG
Malå kommun vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av aktiviteter i hela kommunen.
Kulturbidrag
Kulturbidrag kan sökas i syfte att möjliggöra ett rikt kulturellt utbud inom Malå kommun. Bidraget syftar till att stödja förening i utveckling av egna verksamheten. Bidraget kan även utgå som stöd till enskilda händelser, riktade insatser eller arrangemang.
Utvecklingsbidrag
Syftar till att stödja föreningar i drift och utveckling i den kulturella verksamheten. Utvecklingsbidrag beviljas föreningar med säte i Malå kommun och bedriver etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet med hög kvalitet och av stor betydelse för invånarna i Malå.
Sista inlämningsdag för ansökan om kultur- utvecklingsbidrag är den 31/1 2022.
Läs mer på Malå kommuns hemsida, se:
https://www.mala.se/kultur-och-fritid/foreningsbidrag/kulturbidrag/

NU FINNS DET TRE LEVERENTÖRER AV INTERNET OCH EN LEVERANTÖR AV TV PÅ MALÅ KOMMUNS FIBERNÄT MalaMan
Bredband2 – Internet, läs mer: https://www.bredband2.com/
VK-Media – Internet, läs mer: https://bredband.vkmedia.se/
84 Grams – Internet, läs mer: https://www.84grams.se/
Sappa – TV, läs mer: https://sappa.se/
Läs mer om anslutningskrav för Sappa:
https://www.mala.se/media/cyufffhx/sappa-anslutningskrav.pdf
REGISTRERING AV LIVSMEDELSVERKSAMHET
Vilka regler gäller om jag som privatperson önskar tillaga mat eller baka bröd, kakor, tårtor etc. i mitt egna kök hemma som jag sedan säljer till exempelvis en granne eller annan privatperson?
Är det lagligt och vilka regler måste tillämpas för att göra detta?
Svar: Det är tillåtet att bedriva livsmedelsverksamhet i hemmet. De hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa gäller även när man tillagar mat hemma för försäljning. Reglerna gäller även de som tillhandahåller livsmedel utan kostnad. Livsmedelsverksamheter som bedrivs kontinuerligt och organiserat ska registreras. En anmälan om registrering görs hos kommunens Miljö- och byggavdelning som är kontrollmyndighet. Anmälan om registrering ska göras senast två veckor innan verksamheten startar.
Läs mer:
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/starta-foretag/registrera-foretag
Kontakta Miljö- och byggavdelningen om du är osäker på om din livsmedelsverksamhet behöver registreras eller ej.
Malå kommun växel, tfn: 0953-140 00
E-post: mob@mala.se

NYA REGLER KRING ANMÄLNINGSPLIKT FÖR YRKESMÄSSIG HYGIENISK VERKSAMHET
Socialstyrelsen har gjort en översyn av 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, som reglerar bestämmelser om anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk verksamhet. Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta. Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Detta innebär att om behandlingen kan skada huden så att infektioner kan få fäste omfattas behandlingen av § 38.
Det nya regelverket började gälla den 1 juli 2021. En anmälan skulle ha varit Miljö- och byggnämnden tillhanda 1 september 2021.
Exempel på verksamheter som omfattas av de nya reglerna:
Barberare (rakning med rakkniv)
Öronhåltagning med steril engångs kassett
Nagelsalonger (pedikyr, manikyr, m.m.)
Fler verksamheter kan tillkomma.
Mer info finns här:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/halsoskydd-och-estetiska-behandlingar/yrkesmassig-hygienisk-verksamhet/anmalningspliktig-verksamhet/
Kontakta Miljö- och byggavdelningen om du är osäker på om din verksamhet behöver anmälas eller ej. Telefonnummer 0953-140 00 (vxl) eller via e-post: mob@mala.se

MALÅ KOMMUN TAR ÖVER ANSVARET AV TIDNINGSINLÄMNINGEN
Från och med den 1 januari 2022 har Malå kommun tagit över ansvaret för tidningsinlämningen. Som invånare kommer du inte att märka någon skillnad och inlämningen sker på samma platser som tidigare.

 


GALEJAN SECONDHAND INFORMERAR
På grund av pandemin har Galejan Secondhand ändrade öppettider.
Galejans öppettider är:
• måndag-fredag kl 12.00-16.00
• sista lördagen varje månad kl 10.00-13.00 (nyhet från januari månad)
I butiken får det vistas max 8 personer och för att kunna hålla koll på antalet vill vi att du ringer på ringklockan vid entrédörren när du besöker oss och inväntar personal.
Vill du lämna in varor till oss för försäljning ber vi dig att du ringer oss innan så att vi vet att du kommer. Du når oss på tfn: 0953-140 42.
Tack! Tillsammans hjälps vi åt att bromsa smittspridningen!

EVENEMANG
Måndag 31/1 kl 17.00-18.00 Kommunledningen på Malå bibliotek. Endast digitalt, se: https://www.facebook.com/malabibliotek/live_videos/
Onsdag 9/2 kl 13.30-15.00 Skaparbibblan på Malå bibliotek: Pärlplattor. Anmäl dig till biblioteket 0953-14120 eller e-post biblioteket@mala.se . 10 platser.
Onsdag 16/2 kl 13.30-15.00 Skaparbibblan på Malå bibliotek: Decoupage. Anmäl dig till biblioteket 0953-14120 eller e-post biblioteket@mala.se . 10 platser.
Onsdag 23/2 kl 13.30-15.00 Skaparbibblan på Malå bibliotek: Textilmålning. Anmäl dig till biblioteket 0953-14120 eller e-post biblioteket@mala.se . 10 platser.
Lördag 26/2 kl 11.00 Tjamstanloppet.
Lördag 26/2 kl 18.00 Tjamstan Skicross.
Måndag 28/2 kl 17.00-18.00 Kommunledningen på Malå bibliotek. Endast digitalt, se: https://www.facebook.com/malabibliotek/live_videos/
Onsdag 2/3 kl 13.30-15.00 Skaparbibblan på Malå bibliotek: Nålfilttovning i ull. Anmäl dig till biblioteket 0953-14120 eller e-post biblioteket@mala.se 10 platser.

I och med att vi har en ökad smittspridning och att det snabbt kan ske ändringar i vilka evenemang som genomförs och inte, hänvisar vi dig till Malå kommuns evenemangskalander där du alltid hittar uppdaterad information, läs mer:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara/events

ÄR DU NY I MALÅ?
Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:
Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se
Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se

GATOR OCH VÄGAR—VINTERSÄSONG 2021/2022
Malå kommun ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen i Malå kommun.
Malåbostaden AB och Malå Energi– och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med ett visst samarbete med Malå kommun.
Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningarna för en problemfri och härlig vinter!
Startkriterier snöröjning Malå samhälle
Gator: snödjup 7 cm,
Gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm,
Parkeringar: snödjup 7 cm
Fastigheter: snödjup 4-7 cm
En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.
Halkbekämpning
Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.
För kontakt direkt med anlitade entreprenörer, se kontaktinformation längst ner i denna information om Snöröjning.
Underlätta för snöröjaren
Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Placera brevlåda och sopkärl vid tomtgränsen.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.
Skotta inte ut snö på gatan
Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.
För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Läs mer om varför du som fastighetsägare inte ska skotta ut snö på gatan:
https://www.mala.se/media/opalmkap/dubbel.pdf
Läs mer om fastighetsägarens ansvar:
https://www.mala.se/media/rmknvgmo/fastighets%C3%A4gare.pdf
Skador vid snöröjning
Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.
Anlitade entreprenörer
Malå samhälle
Bennys
Enskilda vägar
Svevias beredskapsansvarig
Storgatan och Mörttjärnvägen
Trafikverket
Frågor och synpunkter hänvisas till:
Malå kommun
Per Bertilsson
Tfn: 0953-140 63

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER
Läs mer om lediga tjänster: https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Välkommen med din ansökan!

PÅMINNELSE OM AVLÄSNING AV VATTENMÄTARE
Vi vill påminna alla som inte har skickat in avläsningen på vattenmätaren att göra det. Det är viktigt för att rätt debitering ska ske till alla fastighetsägare.
Malå kommun har vattenmätare i de flesta fastigheter. Det är fastighetsägaren som gör en avläsning en
gång per år och lämnar uppgifterna till kommunen. Lämnas inte avläsning varje år kan det bli missvisande förbrukning då den beräknas på senaste inlämnade avläsning och avgiften blir därmed också fel.
Ej avläst vatten mätare (varje år) kan det få till följd att man betalar för mycket för att man har en för hög beräknad förbrukning eller att beräkningen är för liten vilket innebär att man betalar för lite. Dessa fel rättas till när vi får in avläsning och man får justering på nästa faktura.
Lämna avläsningen via e-post till: ekonomi@mala.se eller lämna avläsningsblanketten i postlådan utanför kommunhusets entré. Du kan också skicka in din avläsning med post.
Ett sätt att hålla koll på förbrukningen är att kolla med fakturan som kommer varje kvartal. Där finns en beräknad förbrukning till sista datum i kvartalet som fakturan avser. Stämmer inte det kan man höra av sig till oss.
LEDARSTIPENDIUM OCH KULTURSTIPENDIUM
Malå kommun delar årligen ut ett ledarstipendium och ett kulturstipendium. Stipendierna omfattar 5 000 kronor vardera. Förslag på stipendiater ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20 april.
Ledarstipendium
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på ledarkandidat som uppvisat goda ledargärningar inom ungdomsverksamhet i Malå kommun under det senaste året.
Kulturstipendium
Nomineras av förening/medborgare. Förslag lämnas in på kulturkandidat för att hedra goda insatser inom kulturområdet i Malå kommun under det senaste året.
Nominering av stipendium
Alla nomineringar ska vara skriftliga och inlämnade via vanlig post eller e-post på särskild blankett. Uppge alltid kontaktuppgifter till dig som lämnar in en nominering. Om ingen nominering på ledar- och/eller kulturstipendiat inkommit inom nomineringsperiodens slut, så har ledamöterna i allmänna utskottet rätt att utse och tilldela ledar-/kulturstipendierna.
Se blankett för stipendium:
https://www.mala.se/media/trnbuxb2/blankett-10-nominering-av-stipendiater.pdf
TJAMSTAN—HOTELL, UTFÖRSÅKNING OCH MYCKET MER
Tjamstan vårt fina berg mitt i Malå. Ett berg och ett område för äventyr, idrott och friluftsliv året om. MTB, vandring och löpning sommartid och alpint, skoter och längdåkning vintertid. Tjamstaområdet består av hotell, camping och tjamstanbackarna.

Läs mer om Tjamstan, se: https://tjamstan.se/

Har du frågor som rör hotellet, campingen eller backen.
Tveka inte att höra av dig till oss!
Tfn: 0953- 417 00 eller 070-508 76 17
E-post: info@malahotell.se

NYTT ÅR—RESAN MOT KUNDTJÄNST OCH CENTRALISERAD ADMINSITRATION FORTSÄTTER
Malå kommun står i begrepp att se över den samlade administrationen, detta är ett led i att centralisera administrationen utifrån kundnyttan till ett och samma ställe. Syftet är att effektivisera och tillgängliggöra kontakten med kommunen. Vi tar sikte på en kundtjänst dit du som invånare kan vända dig i olika slags ärenden.
Arbetet fortlöper och information om var processen är kommer regelbundet att uppdateras.
Frågor/funderingar kontakta:
Ella-Marit Pilto administrativ chef, tfn: 0953-141 15, e-post: ella-marit.pilto@mala.se
Linda Nystedt kommunikatör, tfn: 0953-140 27 , e-post: linda.nystedt@mala.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER
Facebook:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara
Instagram:
https://www.instagram.com/malakommun/
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCVHMPy0J6ewpT1QakVkhUZg

E-TJÄNSTER
Via Malå kommuns hemsida når du ett antal E-tjänster. Du kan bland annat ansöka om
färdtjänst och barnomsorg samt lämna inkomstuppgifter för barnomsorg.
Följ länken för att komma till E-tjänster: https://minasidor.mala.se/

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET
Kan man vända trenden att vi blir färre och färre på landsbygden? Jag tror det men vi måste fundera hur vi kan visa på det goda livet utanför staden.
När vi ska arbeta för att fler ska bli malåbor måste vi fundera på vilka budskap vi förmedlar. Varför ska man flytta till Malå om man nu skulle vilja lämna en stadsmiljö? Det finns många andra kommuner som vill bli fler. Var finns det unika med Malå? Vem kan lättast se möjligheterna i Malå?
Några av mina tankar:
Vår boendemiljö slår det mesta både vad gäller kvalité och pris. Vi kan visa upp exklusiva boenden i både tätorten och byarna. Om vi dessutom kunde påverka lagstiftning så att det blev lättare för unga familjer att förvärva jord- och skogsbruksfastigheter skulle nya möjligheter öppnas.
Nå de som en gång varit malåbor. De vet oftast vad vi pratar om när vi nämner begrepp som livskvalité och trygghet. I Malå kommun finns det idag jobb och en möjlighet att bli sedd som person. Det finns också en trend som innebär att man bor (mantalsskriver sig) i orter på landsbygden och har ett fritidsboende i staden. Idag ser vi också tack vare teknikutvecklingen helt nya sätt att arbeta växa fram. Kanske några idéer som Malå kan utveckla.
Vi känner och bryr oss om varandra. I ett samhälle som tenderar att bli kallare är vårt engagemang en motvikt. Vårt civila samhälle med bl.a. byaföreningar, kulturliv, idrottsföreningar, kyrkor, kort sagt det ideella engagemanget gör samhället varmt och sammanhållet. Ett skäl gott som något för att välja ett boende utanför staden.
Vi har ett unikt näringsliv. I Malå har vi ett näringsliv som består av såväl stora som små företag. Det finns flera företag som har världen som sin marknad samtidigt som många har det lokala i fokus. Företagsamhet finns i Malå och vi behöver ännu fler företagsamma såväl inom näringsliv som inom offentlig verksamhet.
Vi som bor här kan tala om för andra vilka förutsättningar till gott liv vi har här i Malå. Vi kan också skaffa oss ambassadörer. Erbjud släkt, vänner och människor i era nätverk att bli Malåambassadörer.
Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.