Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 april 2023

”IBLAND ÄR ETT NEJ DET FINASTE DU KAN GE”

Valborg är en högtid då det finns barn och ungdomar som kommer att dricka alkohol, kanske för första gången.  Därför riktar vi tre uppmaningar till föräldrar till tonåringar:

 1. Langa inte.
 2. Bjud inte på alkohol.
 3. Prata med ditt barn.

Att prata med sitt barn om alkohol kan kännas svårt. För att göra det lättare finns IQ:s Tonårsparlören med tips, fakta och argument.

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram foldrar på andra språk riktade till tonårsföräldrar på engelska, arabiska, kurdiska, persiska-farsi, somaliska, spanska, tigrinja och turkiska. Du kan ladda hemma dessa foldrar på Länsstyrelsen hemsida under rubriken ”Om alkohol, narkotika, doping och tobak för dig som är ny i Sverige”.

Ladda hem folder på olika språk

Varför är alkohol farligt för unga?

Att det inte är bra att dricka mycket alkohol vet nog alla. Men varför det är farligare för unga att dricka är inte lika känt. I tonårsparlören kan du läsa några av de största riskerna med alkohol i tonåren och får goda argument för din ungdom att avstå.
"Eftersom hjärnan inte är fullt utvecklad förrän i 25-årsåldern, är ungdomars hjärnor extra känsliga för alkoholens och drogernas skadliga effekter." / Lotfi Khemiri, läkare och beroendeforskare, Karolinska Institutet.

Alkohol ökar risken för att råka illa ut:

Med alkohol ökar risken för alla sorters olyckor. I nästan sex av tio misshandelsfall finns alkohol med i bilden. Det betyder att antingen den som slår eller den som blir slagen (eller båda) är berusad.

I undersökningar svarar tonåringar att de bland annat hamnat i bråk med sina kompisar, haft sex som de ångrat och blivit filmade eller fotade i pinsamma eller kränkande situationer när de varit berusade.

Läs mer om ungdomar och alkohol

SOMMARSLÄCKNING AV GATUBELYSNING

Nu är det ljusare tider och sommaren närmar sig med stormsteg. Den 10 maj släcker Malå kommun gatubelysningen som tänds igen till hösten.

VÅGA TIPSA!

Mäns våld mot kvinnor är vanligt, men ofta vet vi inte när och var det sker.
Du kan hjälpa till genom att tipsa oss om du känner oro för någon närstående eller granne. Alla tips är värdefulla och du kan vara anonym.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att förhindra att fler dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld och hot i sina hem.

Kontakta polisen

 • Ring alltid 112 i akut situation.
 • Vid icke akuta ärenden ring polisen på 114 14 eller besök närmaste polisstation.
 • Tips kan även lämnas på polisen.se
 • På polisen.se/komtilloss kan du läsa mer om hur du gör en polisanmälan och vilket stöd du kan få.

Andra som du kan kontakta:

 • Socialtjänsten i din kommun som ger stöd till både barn och vuxna. Du når socialtjänsten i Malå via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.
 • Kvinnofridslinjen, tfn: 020-50 50 50
 • BRIS (Barnens rätt i samhället), tfn: 116 111
 • Centrum för våld, Skellefteå:
  - för dig som varit utsatt för våld, tfn: 020-61 60 60
  - För dig som utövar våld, tfn: 020-73 55 55 eller till e-post: centrumforvald@skelleftea.se 

INFORMATION TILL VÅRDNADSHAVARE FÖR ELEV I MALÅ KOMMUN

I Malå kommun ser vi en ökad användning av E-cigaretter och nikotinsnus bland barn och ungdomar som får dessa produkter samt andra tobaksprodukter via kompisar, föräldrar eller annan vuxen. Indikationer finns på att användning av E-cigaretter, nikotinsnus och tobaksprodukter förekommer så långt ner som på mellanstadiet.
Vi vill uppmana alla vårdshavare till samtal med era barn och ungdomar kring bruket av tobaks- och nikotinprodukter.

Läs mer på Umo.se/tobak,alkohol & droger finns mer information och hälsoeffekter angående e-cigaretter, nikotinsnus, tobaksprodukter och alkohol

Få ytterligare information på Länsstyrelsen hemsida om hälsoeffekter på andra språk

Följ länken om du vill du ha hjälp att sluta röka/snusa

MALÅ HÄLSOCENTRAL I SAMARBETE MED MALÅ KOMMUN FOLKHÄLOSRÅDET TIPSAR OM HÄLSODIGITALEN

Region Västerbotten fortsätter att utveckla vägar in till vården. Via den digitala e-tjänsten 1177 direkt Västerbotten, kan invånare chatta med vårdpersonal alla dagar i veckan och boka videomöten direkt i mobilen. Ofta räcker det med egenvårdsråd från chattbotten men om behov finns kan patienten chatta med en sjuksköterska. Om patienten behöver en fysisk undersökning eller provtagning får denna hjälp vidare till sin hälsocentral.


Akuta ärenden med fara för liv hänvisas till 112. Är ärendet inte akut hänvisas ni till 1177. 1177 kan ni som medborgare ringa vid vilken tidpunkt som helst på dygnet. Om ärendet bedöms av behov av sjukvård på orten så hjälper 1177 till att ordna detta.

Följ länken får att ta del av e-tjänsten för hälsodititalen

Läs mer om Hälsodigitalen

NYTT SAMVERKANSAVTAL

Malå kommun och Lokalpolisområde Skellefteå har tecknat ett nytt samverkansavtal samt nytt medborgarlöfte för 2023. Underlaget för medborgarlöftet baseras bland annat på Polisens brottsstatiskt, den årliga trygghetsundersökningen, ANDT-enkäten i skolan och medborgardialoger som "Det goda samtalet"
Tack för er medverkan för ett tryggare Malå!


Läs mer om samverkansavtal och medborgarlöften på Malå kommuns hemsida

Kontakt:
Daniel Burman—Folkhälsosamordnare, e-post: daniel.burman@mala.se
Ewa Öström Öberg—Kommunpolis Malå, e-post: ewa.ostrom@polisen.se 

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

VAD FÅR MAN SPOLA NER I TOALETTEN?

Detta får man spola ner i toaletten:

Allt som kommer från kroppen - kiss, bajs och andra kroppsvätskor samt toalettpapper som är gjort för att spolas ner i toaletten.

Detta får man INTE spola ner i toaletten:

Hushållspapper och våtservetter (löses ej upp av vatten), bomullstopps, bindor, tandtråd eller annat skräp. Dessa produkter orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk vilket gör att ledningar svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Det kostar dessutom mycket pengar för kommunen att åtgärda dessa onödiga stopp!
Farligt avfall som lösningsmedel, nagellack, aceton och andra kemikalier ska inte heller spolas ner i toaletten.

Tips:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där du kan slänga förbränningsbara sopor som t.ex. hushållspapper och våtservetter.

SAMISK FÖRVALTNINGSKOMMUN INFORMERAR:
VÅRVINTER (GIJREDAELVIE), FLYTTNING (JUHTEME) AV RENAR FÖRBI MALÅ SAMHÄLLE

Runt om i länet har det under en tid pågått aktivitet för att flytta renarna till vår och sommarbete. Under helgen vecka 16 passerade Malå sameby med renflytten förbi Malå samhälle. Därför kan det under en tid vara mycket renar på väg väst om Malå mot Malånäs och norr om Malå mot Sjulnäs.


Tack för visad hänsyn!

LEDIGA TJÄNSTER — ÄR DU DEN VI SÖKER

Läs mer om lediga tjänster

EVENEMANG

 • Lördag 29/4 kl 19.00-20.50 Teater på Forum: Ödeläggaren. Köp biljetter direkt via Tickster: https://secure.tickster.com/7k0eng16xv60wf1
 • 2-7/5 Landsbygdsveckan. Malå bibliotek utgör lokal hubb under bibliotekets ordinarie öppettider tisdag – fredag kl 10.30-15.00.
 • Torsdag 4/5 kl 18.00-19.30 Kulturforum – Konst. Lokal: Kommunhuset, Jupiter. Ingen föranmälan krävs för deltagare som ansluter till mötet 17.45-17.59, men om du kommer senare så behöver du anmäla detta då dörren låses kl 18.00. Ring Maria Larsson, Malå kommun 0953-140 57.
 • Onsdag 10/5 kl 9.00-12.00, 13.30-16.30, 17.00-19.00 Blodbussen på Torget.
  Ta med legitimation.
 • Lördag 13-14/5 kl 10.00 Dance Camp i Malå på Forum. Anmälan görs på:
  https://mimisdansstudio.se/anm-lan.html
 • Måndag 15/5 kl 18.00 Dialogforum i Malå-Vännäs byalokal.
 • Lördag 20/5 kl 10.00 Spelmansstämma på Hotell Tjamstan. Hotellet serverar fika, lunch och middag.
 • Måndag 22/5 kl 18.00 Kulturforum - Författarskap, skrivande och litteratur på Malå bibliotek.
 • Tisdag 23/5 kl 18.00 Alla tiders Malå i Karolinelunds byalokal. Föreläsning om arkeologihundar. Fikaförsäljning.
 • Måndag 29/5 kl 17.30-18.30 Möt den politiska kommunledningen i Malå på Malå bibliotek.


Läs mer om evenemang i Malåbygden

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 


Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 


Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

UTPLACERING AV BLOMLÅDA PÅ LOKALGATA

Syftet med utplacering av blomlådor på lokalgator är att möjliggöra för boende att medverka till en lugnare trafikmiljö på gatan. Ansök senast den 31 maj.

Läs mer om riktlinjer för utplacering av blomlåda på lokalgata

Följ länken till blankett för ansökan placering av blomlåda på lokalgata

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Våra barn och ungdomar är vår viktigaste tillgång! Framtiden tillhör de yngre och skola/utbildning är en viktig faktor för ett gott vuxenliv. Men i dagens samhälle kan inte vi lägga allt ansvar på skolan och de som arbetar där. Att ge våra barn och ungdomar en bra framtid är ett uppdrag som är hela samhällets. Vuxenvärlden har ett kollektivt ansvar att inte svika. Visst kan det vara lättare att låta bli att bry sig men ansvaret finns där lika fullt. Som vuxen/förälder/vårdnadshavare har jag ett stort ansvar att stötta skolan i dess arbete samtidigt som skolan har ett ansvar att kommunicera med vuxenvärlden.


Vi måste också uppmuntra våra barn och ungdomar att drömma. Samhällets framtid handlar mycket om att människor vågar drömma, vågar ha idéer, vågar vara nyfikna. Just nu pratar vi mycket om krig, klimathot och lågkonjunktur något som kan innebära bilder av en mörk framtid. Men vilka är det som kommer att hitta lösningar på klimathoten, arbeta för fred och hitta botemedel för nya farsoter och måla upp ljusa framtidsbilder om inte våra barn och unga. Kom ihåg att vi vuxna inte ärvt jorden utan lånat den av barnen.


I Malå känner vi varandra. Låt oss ta vara på det och göra vårt Malå varmare och bättre. Vi ska bry oss om, vi ska se människorna, vi ska vara ett samhälle där alla har en chans att drömma. Vi vuxna har alla ett ansvar att vara förebilder för och vägleda våra barn och unga. Ett av det bästa sätten att vara en förebild är att bry sig. Samhället byggs och består av vi alla tillsammans...... inte ett antal jag.

 

Senast uppdaterad den 27 april 2023

Translate the website with Google translate.