Månadsinformation invånare Malå kommun - Utgivning den 27 maj 2020

Information om Coronaviruset

Håll i, håll ut!
Tack för att du undviker fester, kalas och andra folksamlingar, för att du fortsätter undvika resor som inte är nödvändiga och för att du kommer ihåg att hålla avståndet både inomhus och utomhus. Det är viktigt att hålla i och hålla ut. Kom ihåg att vi har allmän smittspridning i samhället och det innebär att du riskerar att utsättas för smitta oavsett var du befinner dig i länet. Tillsammans bromsar vi smittspridningen!

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. 
  Följ länken: Symptom på covid-19 och vad du ska göra om du blir sjuk hos Vårdguiden 1177.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  Följ länken: Fler hygienråd hos Folkhälsomyndigheten.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.
  Följ länken: Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor inom Sverige.
  Följ länken: Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till andra länder
 • Besök inte äldreboenden och sjukhus – det är besöksförbud.
 • Undvik sociala kontakter om du är över 70 år
  Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Om du är över 70 år uppmanas du därför att:
 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator.
 • Promenera gärna utomhus.
 • Be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. Hälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan. Följ länken: Hälsomyndigheten

  Var källkritisk
 • Det är viktigt att du agerar utifrån korrekt och saklig information.
 • Var källkritisk och sprid inte falsk information.
 • Sök information på myndigheternas webbplatser i första hand!

  Notera att det är mycket hög belastning på både sjukvårdsrådgivningen 1177 och informationsnumret 113 13 vilket gör att väntetiden är lång. Sök därför i första hand information på myndigheternas webbplatser

Hemkörning av livsmedel till riskgrupper

Tillhör du riskgrupperna för Coronaviruset (Covid -19) bör du i största möjliga utsträckning undvika större folksamlingar. Utifrån de rekommendationerna bör du om du kan, undvika att handla livsmedel i affären själv.

I Malå kommun tillhandahåller butikerna Handlar´n i Adak, ICA och COOP (i samverkan med Tidlösa Design, Skor & Sport samt Kattis bod) hemkörning av livsmedel till riskgrupper för Coronaviruset.

På Malå kommuns hemsida kan du läsa mer om detta, se: www.mala.se

Du kan även ta kontakt med respektive butik för att ta reda på vad som gäller:

 • Handlar`n i Adak
  Tfn: 0953- 74 16 10
 • ICA Supermarket i Malå
  Tfn: 0953-106 63
 • Coop i Malå
  Tfn: 0953-346 60

Hemtjänst
Är du i behov av hemtjänst är du välkommen att kontakta biståndshandläggare Ulrika Grensell på Malå kommun.

Kontaktuppgifter
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Ansökan om Riksfärdtjänst sommaren 2020

Är du i behov av Riksfärdtjänst i sommar?

Ansökan för Riksfärdtjänst som gäller mellan vecka 28-33 ska vara kommunen tillhanda senast den 5 juni.

Läs mer om Riksfärdtjänst.

Omsorgsavdelningen informerar

Omsorgsavdelningen, främst äldreomsorgen jobbar intensivt med att begränsa smittspridning och upprätthålla en god kvalité på våra verksamheter. Vi har något högre sjuktal under pandemin än för samma period föregående år. Detta beror på att riktlinjerna för när personal ska vara hemma vid förkylningssymptom blivit mer strikta.

I övrigt planeras det inför semesterperioderna.

Nämnden har sitt sista sammanträde 2020-05-20 innan den nya politiska organisationen med utskott under kommunstyrelsen träder i kraft 2020-07-01. 

Vill du testa en elcykel i sommar?

Är du en person som ofta använder bilen till jobbet, affären och fritidsaktiviteterna? Malå kommun erbjuder nu möjligheten att testa en elcykel under perioden 1 juni-
15 augusti. Den person som bäst uppfyller kriterierna kommer att få låna cykeln.

Som ett led i Malå kommuns miljöarbete har en elcykel köpts in via ett projekt och det är nu den cykeln som du har möjlighet att få testa under 2 veckor. Genom att cykla istället för att ta bilen bidrar du till minskad klimatpåverkan, får gratis motion och friskluft samtidigt som dina drivmedelskostnader minskar, säger Jamal Mouneimne, energi– och klimatrådgivare. Jamal hoppas på stort intresse och säger att om flera har liknade förutsättningar så får det bli lotten som avgör. Cykelhjälm ingår i lånet.

Anmäl ditt intresse senast den 31 maj via e-post: jamal.mouneimne@lycksele.se  
Ange hur ofta du kör bil, samt hur långt du har till jobbet, affären och fritidsaktivetet. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Energi– och klimatrådgivaren tipsar

När du handlar är det viktigt att handla varor som är miljömärkta. En vara som är miljömärkt innebär att varan är fri från rester av vissa kemikalier.

Eftersom det finns olika miljömärkningar som ställer olika höra krav är det bra att ta reda på vad märkningarna står för.

På Naturskyddsföreningens hemsida kan du läsa mer om vad märkningarna står för.

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar 


Inventering av värdar och mentorer

I Malå - med allt så nära skapar vi möjligheter som ska främja aktiviteter där nyanlända på ett enkelt sätt kan integreras i vårt samhälle och lära sig förstå vårt sätt att leva, använda det svenska språket, lära sig våra seder och bli en del av det stora hela. Vi gör nu en löpande inventering där vi söker dig som är intresserad av att vara aktivitetsvärd eller mentor.
Som aktivitetsvärd/mentor är du en dem som tillsammans med oss på inflyttar- och integrationsservice tar tag i en aktivitet för att visa, leda och välkomna deltagaren. Det kan t.ex. handla om språkfrämjande eller hälsoinriktade aktiviteter eller aktiviteter som handlar om friluftsliv, utifrån önskemål från deltagare och värdar/mentorer.

Vi inbjuder dig att vara en av dem som hjälper oss att vara en attraktiv och nyskapande kommun.

Hör gärna av dig med ditt namn, telefonnummer samt e-post till Integrationssamordnare
Kamal Blyborg, tfn: 0953-140 46,
e-post: kamal.blyborg@mala.se 

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se  as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på  telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra SimanovskayaTfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Kamal BlyborgTfn: 0953-140 46
E-post: kamal.blyborg@mala.se  

Integrationsassistent
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se

Galejan och Teknisk avdelning informerar

FTI är ansvariga för Återvinningsstationen på Malåborg och Galejan har uppdraget att sköta städningen kring containrarna.

Att tänka på:

 • Återvinningsmaterial som lämnas vid Återvinningsstationen ÅVS på Malåborg ska placeras i containrarna (inte utanför).
 • Cyklar, batterier, element m.m. ska inte lämnas på Återvinningsstationen, utan lämnas till Återvinningscentralen ÅVC.

Om containrarna är fulla ta då med materialet hem igen och återkom när containrarna är tömda. Gör gärna en felanmälan till FTI, tfn: 0200-88 03 11 eller följ länken till deras hemsida för felanmälan: https://ftiab.se/172.html

Malå kommun söker:


Följ länken och läs mer om lediga tjänster på Malå kommun

 

Regionen planerar för stängning av akutmottagningen på Malå sjukstuga veckorna 22-34


När informationen om förändring av verksamheten vid Malå sjukstuga den 13 maj nådde den politiska kommunledningen inbjöd Malå kommun företrädare för Region Västerbotten till en träff den 14 maj kl 10.00. Förhinder förelåg och en tid för ett telefonmöte bokades den 15 maj kl 10.00. Vid telefonmötet deltog representanter från Region Västerbotten. Från Malå kommun deltog John Ohlsson (omsorgschef), Jim Lundmark (kommunchef), Siv Stenberg (ordförande i omsorgsnämnden), Mikael Abrahamsson (KS vice ordförande) samt Lennart Gustavsson (KS ordförande).

Under mötet ifrågasatte Malå kommun Regionens planer att stänga akutmottagningen vid Malå sjukstuga veckorna 22-34. Malå kommun förmedlade åsikten att Malå sjukstuga ska förbli en sjukstuga där akutmottagning finns. En stängning av akutplatser innebär att Malå sjukstuga blir en hälsocentral, något som Malå kommun inte accepterar.

Malå kommun anser också att Regionen måste hitta nya sätt för rekrytering, eftersom rekryteringsproblem anges som huvudorsak till stängning. Från kommunens sida är vi medvetna om att det är svårt att rekrytera till hälso– och sjukvården men kommunen menar att det insatser som gjorts för att säkra personalförsörjningen är otillräckliga. Malå kommun förutsätter att rekryteringsbehoven till Malå sjukstuga skyndsamt prioriteras.

I kommunen har vi nu er situation med oroliga invånare där protestlistor cirkulerar, personal som inte känner sig delaktiga och ett allmänt sjunkande förtroende för Regionens verksamhet i Malå.

Malå kommun har via ett brev som skickats till 3 regionråd i majoritet framfört dessa åsikter! Något måste göras nu! Från Malå kommun deltar vi gärna.

Barn- och utbildningsavdelningen informerar

Information skolavslutning
10 juni är det skolavslutning och på grund av pågående pandemi så kommer den här dagen att se annorlunda ut jämfört med tidigare. Upplägg kommer att gå ut via SchoolSoft och kommunens hemsida. Bussarna går 11.20. Den 19 augusti börjar vi om igen efter sommarlovet.  

Inkomstuppgift för förskola och fritidshem
I Malå kommun ska alla vårdnadshavare som har barn i förskola och/eller på fritidshem lämna inkomstuppgift senast den 30 april varje år. Tyvärr saknar vi många inkomstuppgifter och ber er därför att snarast skicka in. Om ingen inkomstuppgift lämnas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxa. Uppgifterna skickas in via e-tjänst eller blankett som ni hittar på kommunens hemsida.

Anmälan om fritidsplats
Nu är det dags att söka fritidsplats inför hösten! Du söker plats genom att lämna in blanketterna Anmälan om skolbarnomsorg och Anmälan om inkomstuppgift som du hittar på kommunens hemsida.

Uppsägning av fritidsplats
Du som vårdnadshavare säger upp platsen genom att lämna in blanketten Uppsägning av skolbarnomsorg som du hittar på kommunens hemsida. Uppsägningstiden är 2 månader fr.o.m. att uppsägningen är Barn- och utbildningskontoret tillhanda. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Fritidsavgiften debiteras hela månader.

Inackorderingstillägg
Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till din hemkommun. Blankett finns på barn- och utbildningskontoret eller för utskrift på kommunens hemsida. Ny ansökan måste göras för varje läsår.

Tjambo
Nu närmar det sig!
De första avdelningarna på nya förskolan får börja flytta in vecka 24. Bilderna här nedan ger en första förhandstitt på hur avdelningarna kommer att se ut. Avdelningen på bilderna är från den avdelning som ska heta Järven (det samiska namnet på den avdelningen är Geäŧkkie)

När bygget är klart kommer det att finnas 3 studios.

Information från Malå Energi– och Industri AB

Malå Energi– och Industri AB söker Arbetsledare/Drifsledare för säsong 2020/2021 som kan sälja sina tjänster som egen företagare.
Arbetet består av arbetsledning för driften av Tjamstabackarna och Malå camping. Du kommer att jobba direkt under VD för Meni AB som är ägare av anläggningen.

Den vi söker ska vara en god ledare som tar väl hand om personalen/arbetsmiljön och jobbar med trivsel och utveckling av lagandan.

Arbetet drivs i vissa delar av säsongen dygnet runt, när snötillverkningen pågår. Under högsäsong är backen öppen under helger och ett par kvällar i veckan. Planering och lösningar av problem som uppstår med väder och driftstörningar är ett ständigt pågående arbete.

Campingen består av 190 platser för husvagnar, de flesta är säsongplatser. Området har tre servicehus och några andra fasta anläggningar. Som värd är det viktigt med tillgänglighet för att lösa små och stora problem. I arbetet ingår fastighetsskötsel och underhållsansvar på anläggningen.

Arbetet som arbetsledare/driftledare är ett krävande arbete. Den vi söker kommer att få ett utvecklande och roligt jobb, där varje dag kommer att bli väldigt varierande.

Meni AB har som ambition och krav från ägaren Malå Kommun att utveckla anläggningen mot att bli ett besöksmål för ett bredare upptagningsområde. Vi ska även bredda utbudet till barmarksaktiviteter, för att utnyttja anläggningen bättre. Vi planerar också att tillverka och lagra snö över sommarhalvåret för att kunna anlägga skidspår tidigt på hösten.

Start av tjänsten från 2020-09-01. Skicka offert med ersättningsförslag och CV till Meni AB, Storgatan 13, 939 31 Malå CO/ Johnny Önnerlöv, ansökningen ska vara oss tillhanda senast 2020-06-30

Anbud utrangerad stuga
Malå Energi- och Industri AB infodrar härmed anbud på en stuga för avflyttning.
Stugan säljes i befintligt skick och den ska vara avflyttad senast två veckor efter att anbudet är antaget.
Stugan är tillfälligt uppställd i norra backen av Tjamstan, vid liftstationen. Fri prövningsrätt förbehålls.

Lämna anbudet skriftligt till:
Malå Energi och- Industri
Storgatan 13
939 31 MALÅ

Vid frågor kontakta Johnny Önnerlöv.
Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan. 
Anbud senast 2020-05-29.
Anbudsöppning sker den 2020-06-01, kl. 13:00.

Evenemang i Malå kommun

Följ länken och läs mer på visitmala.se


Kommunstyrelsens ordförande informerar

Mycket av det som händer och sker kretsar kring den globala kris som Coronapandemin har lett till. Krisen drabbar hela världen och Malå är en del av världen. Alla verksamheter inom vår kommun påverkas på ett eller annat sätt. Skola, omsorg, näringsliv, handel, kultur, kyrka, idrott m.m. får varje dag möta och hantera konsekvenser av Coronaviruset.

Låt mig först och främst säga att det jobb som utförs av kommunens personal är imponerande. På samma sätt ser vi hur det civila samhället ställer upp när det behövs. Många företag har att i vardagen hantera situationer som knappt någon kunde tänka sig för några månader sedan.
Samtidigt som allt detta sker måste vi titta framåt. Det finns en framtid och en verklighet efter den kris som nu drabbar oss alla på ett eller annat sätt. Min förhoppning är att vi på olika sätt kan dra nytta av vår litenhet. Vi känner varandra, vi hjälper gärna varandra och vi vill skapa förutsättningar för att Malå kommun ska vara ett bra ställe att leva och verka i.
Vad händer då just nu i kommunen?
En ny politisk organisation startar 1/7. Syftet är bl.a. att få en organisation som på ett bättre sätt ser till den övergripande kommunnyttan.
Samtidigt på går ett arbete för att anpassa tjänstepersonsorganisationen till det nya. Här är syftet bl.a. att skapa en tydlighet i ansvar och befogenhet.
Kommunen arbetar också med att ta fram en budget för nästa år. Det är i dagsläget svårt, inte bara beroende på begränsade resurser utan också på den stora osäkerhet som finns. Från staten har man tillskjutit 22,5 miljarder till kommunsektorn. Utav de pengarna så får Malå kommun preliminärt 4,6 miljoner.
Malå kommun har också att hantera beslut som fattas av andra. Det finns t.ex. tecken på att kommunerna får ta över ansvaret för tidningsinsamling, något som tidigare har varit tidningarnas uppgift = kostnad för skattebetalarna. Regler om insamlingen av matavfall leder troligen till behov av nyinvesteringar.
Kommunen arbetar vidare med att utveckla samarbeten med andra kommuner och med Region Västerbotten. Här handlar det om att kunna prioritera vilken samverkan som gynnar oss bäst. Ibland kan det vara samarbeten mellan inlandskommuner och ibland får vi rikta oss mot kusten.
En konsekvens av krisen är det förändrade sättet att genomföra möten på. Plötsligt är det naturligt att använda modern teknik och slippa åka långa sträckor för ibland korta möten. Vi sparar resurser, miljö och ökar säkerheten.
Till sist... historien. Vi kan inte ändra den men vi kan lära oss av den. Låt oss använde de lärdomar vi nu skaffar oss till verktyg för att forma framtiden. För framtiden kan vi påverka.

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Gustavsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 Senast uppdaterad den 29 maj 2020

Translate the website with Google translate.