Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 oktober 2022

ENERGIBESPARING - VARJE KILOWATTIMME (kWh) RÄKNAS

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.
Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Du kan bidra t.ex. genom att:

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.
 • Sänk värmen inomhus
  Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Behåll värmen i ditt hus
  Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.
 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

NYTT MATAVFALLSSYSTEM

Regeringen har beslutat att samtliga kommuner i Sverige ska ha infört ett system för att samla in matavfall senast under 2023. I Malå kommun införs det nya matavfallssystemet från senare delen av hösten 2022. Just nu administreras det digitala systemet och tunnor förbereds för att köras ut.

Innan utkörning av nytt avfallskärl skickar Malå ut information via
SMS-tjänst till respektive abonnent.

Kontrollera att ditt mobilnummer finns registrerat i tjänsten.

På varje avfallskärl kommer det att sitta en adressetikett samt en klisterdekal som berättar att du ska titta i kärlet där allt som du behöver finns för att börja sortera matavfall (informationsfolder, matavfallspåsar och korg för matavfallspåse). Kom ihåg att plocka upp materialet innan första tömning.

På Malå kommuns hemsida kan du läsa mer om matavfall.

SCB:S MEDBORGARUNDERSÖKNING - ÄR DU UTVALD?

Just nu pågår SCB:s årliga medborgarundersökning där invånare för möjlighet att tycka till om hur det är att leva i sin kommun.

Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen har skickats ut till ett urval av personer i kommunen mellan 18 år och äldre.

Är du en av dem som fått medborgarundersökningen i din brevlåda så hoppas vi att du besvarar enkäten. Dina svar är viktiga för det fortsatta utvecklingsarbete i Malå kommun! Sista dag för att skicka in enkäten med post är den 31 oktober. Insamlingen stänger, samt sista dag för att besvara enkäten via webben är den 3 november kl 13.00.

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA 2022

Nu gör vi det igen! Vecka 45 anordnas årligt återkommande HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA, en temavecka som avslutas med näringslivs– och rekryteringsmässa. Under en intensiv vecka har arbetsgivare och utbildningsanordnare möjlighet att informera och inspirera framtidens arbetskraft.

Årets tema är: OMSTÄLLNING, EFFEKTIVISERING OCH FRAMTID - ALLA BEHÖVS!

NYTT FÖR I ÅR

 • Gymnasieinformation med VIP-buffé äger rum torsdag den 10/11 kl 18.00-20.00 på Forum respektive Nilaskolan. För elever, vårdnadshavare och gymnasieskolor/utbildningssamordnare.
 • Elever vid Nilaskolan erbjuds i år möjlighet att besöka Umeå Universitet för att få information om eftergymnasiala studier.

PROGRAM

Måndag 7/11

Klockan 18.00-21.00: Go’kväll Malå, plats Malåborg

Tisdag 8/11

Klockan 12.00-13.00: Föreläsning (lunch från klockan 11.30) - Lunchinspo med Göran Carstedt, tema: Hållbart ledarskap plats Malåborg, anmälan krävs

Klockan 18.00-20.00 Det god samtalet, plats Malåborg

Onsdag 9/11

Klockan 13.00-19.00 Business Lady möts i Malå, plats Hotell Tjamstan, anmälan krävs.

Torsdag 10/11

Klockan 11.00-14.00 #ViärMalå Hemma, hemma i Malå, plats Malåborg, anmälan krävs.

Klockan 18.00-20.00 VIP-kväll med gymnasieinformation för elever årskurs 8 och 9 och samt vårdnadshavare.

Fredag 11/11

Klockan 10.00-15.00 Mässa Här finns jobben och möjligheterna plats Malåborg.

Klockan 20.00-23.00 Ungdomsdisco med DJ, för högstadiet och gymnasiet.

Läs mer om Här finns jobben och möjligheterna

Följ oss Här finns jobben och möjligheterna på Facebook

HÄR FINNS JOBBEN - GO`KVÄLL MALÅ

Måndag den 7 november klockan 18.00-21.00 på Malåborg.
Tema: Omställning, effektivisering och framtid - alla behövs. Hur ”gröna” är aktuella industrisatsningar i norr och stämmer de med agenda 2030?

Målgrupp: företagare, politiker, tjänstepersoner och allmänheten.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Ingen anmälan krävs.

PROGRAM

Klockan 18.00-18.20

Nyindustrialiseringen och aktuell samhällsutveckling i norra Sverige. Sammanfattning, aktuellt läge? Regeringens samordnare Peter Larsson (deltar digitalt).

Klockan 18.20-18.40

Historiska, miljö- och klimatmässiga perspektiv på samhällsutvecklingen - särskilt i norra Sverige. Professor i miljöhistoria Sverker Sörlin från Åsele (deltar digitalt)

Klockan 18.40-19.00

Ett hållbart skogsbruk för maximal nytta i samhällsomställningen men med vilken brukningsmetod? Professor Mats Hagner ger en orientering om vad Hyggesfritt skogsbruk och Naturkultur är.

Klockan 19.00-19.10

Paus

Klockan 19.10-19.30

Livsmedelsförsörjning och lokal hållbarhet eller bara en kugge i en global grön omställning? Går det kombinera aktuella investeringar i gruvor, metallindustri, konstgödsel, batterier, el och förtätning av städer med hållbarhet i ekosystem och livsmedelsförsörjning? Gunnar Rundgren lantbrukare, författare och samhällsdebattör.

Klockan 19.30-19.50

Fika

Klockan 19.50-20.50

Paneldebatt under ledning av Lotta Gröning.
I debatten deltar Peter Larsson, Sverker Sölin, Mats Hagner, Gunnar Rundgren, Tobias Thomson, Lennart Gustavsson och Cecilia Wahlberg Roslund.

Du kan läsa mer om alla deltagare i Go´kväll samt ta del av programmet.

Klockan 20.50-21.00

Summering av kvällen

SNÖRÖJNING I MALÅ KOMMUN SÄSONG 2022/2023

Kultur– och tekniska enheten ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen av gator och vägar, gång– och cykelstigar, parkeringar och fastigheter i Malå kommun. Malåbostaden AB och Malå– energi och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningar för en problemfri och härlig vinter.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

Gator: snödjup 7 cm, gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm, parkeringar: snödjup 7 cm och fastigheter: snödjup 4-7 cm.

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Underlätta för snöröjaren

 • Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
 • Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer. För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Kontakta ansvarig för snöröjning och halkbekämpning via kommunen växel, tfn: 0953-140 00

TOTALFÖRSVARSÖVNING

Malå kommun kommer att delta i totalförsvarsövningen Vilde i Västerbotten 2023/2024.

UTBILDNINGSKONTORET INFORMERAR

Ändringar i läsårstiderna

Skolavslutningsdagen är flyttad från torsdag den 15/6 till fredag den 16/6.
Läs mer om gällande läsårstider.

Läslov

God läsförmåga är nödvändig för att kunna lära sig mycket och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Läsning är också en lustfylld upplevelse som ger oss möjlighet att upptäcka nya världar och förstå andra människor och oss själva. Under vecka 44 är det läslov i Sverige, ett tillfälle då läsningen tar extra stor plats.

Kontakt

Utbildningskontoret når du via kommunens växel, tfn: 0953-140 00.

NY UPPHANDLARE PÅ MALÅ KOMMUN

Malå kommun har i samverkan med Skellefteå kommun anställt en upphandlar på 100%. Han heter Lars Eriksson och börjar på sin tjänst den 19/12. Han kommer sitta fysiskt placerad i Skellefteå men jobba mot Malå.

INFLYTTAR—OCH INTEGRATIONSSERVICE INFORMERAR

Vill du bli en Malåvän? Vad innebär det att bli en Malåvän?
Vad som önskas av en Malåvän är beroende på vad man kan bistå med. Inget är för litet. Några exempel är t.ex. att:

 • Träffa den enskilde någon gång i veckan eller mer och ta en promenad, fika tillsammans eller göra någon annan aktivitet.
 • Hjälpa till med att kanske följa med på sjukstugan, Migrationsverket, och andra myndigheter.
 • Lyssna och finnas till.
 • Vara en förebild.
 • Hjälpa till att hitta i samhället.
 • Träna vardagssvenska.

Att vara Malåvän är att vara en medmänniska som visar omtanke och är en hjälpande hand. Vi vill att Malå ska vara ett inkluderande och levande samhälle och all hjälp tas tacksamt emot. Vi är alla viktiga och behövs för varandra.

Intresserad? Hör av dig till oss på Inflyttar—och integrationsservice. 

Körkortshandledare sökes!

Är du intresserad av att vara handledare för nyanlända som vill ta körkort?
I så fall har du en bil som kan användas under övningskörningen? Hör av dig till oss på Inflyttar– och integrationsservice så kan vi i dialog tillsammans komma fram till vad som är möjligt. 

Civilsamhällets viktiga roll

Vi välkomnar frivilligorganisationer, kyrkliga samfund, föreningar och studieförbund samt kommuninvånare att engagera er på olika sätt för att vi tillsammans ska göra det så bra som möjligt för att våra flyktingar ska får en bra start i Malåbygden.

Vi har redan ett bra samarbete med studieförbunden där ukrainare bland annat studerar svenska.


Vill Du hjälpa till vänligen kontakta Malå kommun, Inflyttar- och integrationsservice. 

Kontaktuppgifter:

Ethel Cavén
Integrationsamordnare
Tfn: 0953–140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Sabina Länhta
Integrationsassistent
Tfn: 0953-140 76
E-post: sabina.lanhta@mala.se 

ELDNING I VEDPANNA OCH KAMIN

Elda med ved och inget annat i din vedpanna, kamin eller vedspis. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen. Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år. Under den tiden hinner fukthalten reduceras från runt 50 procent till runt 15–20 procent. Det finns också fuktmätare att köpa om du vill mäta vedens fukthalt.


Använd den ved du tar in inom ett par veckor, annars kan den bli för torr. Ett väldigt torrt vedträ med en fukthalt under tio procent brinner upp fort och ger mindre värme. Dessutom blir utsläppen av föroreningar som sot och kolväten högre när vedträn som är väldigt torra eldas.

Störande rök

Trots att en eldningsutrustning uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik eller bränsle innebära att det bildas störande rök. Det är den som eldar som är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan.
Om du blir störd av röken från din grannes eldning ska du alltid börja med att prata med grannen om saken. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen.
Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida, se:
https://www.naturvardsverket.se/vedeldning#E-1450813113

Vid eventuella frågor kontakta:

Miljö– och hälsoskyddsinspektör
Helene Oskarsson
Tfn: 0953-140 53
E-post: helene.oskarsson@mala.se 


Miljö– och hälsoskyddsinspektör
Frida Spårby
Tfn: 0953-140 52
E-post: frida.sparby@mala.se 

EVENEMANG I MALÅ KOMMUN

Torsdag den 27/10 klockan 13.00-15.00 Nostalgibingo i Furugårdens samlingssal. Arrangör: PRO Malå

Måndag 31/10 klockan 12.00-16.00 och tisdag 1/11 klockan 09.00-13.00 Filmkurs på Kulturskolan  i Malå. Anmäl dig till maria.i.larsson@mala.se senast 24 oktober. För dig mellan 9-16 år.

Måndag 31/10 klockan 10.00  Sagostund på umesamiska och svenska på Malåbibliotek. Anita Midbjer och Susanne Stenberg läser ”Lilli, farfar och norrskenet”. Boken är skriven av Elina Marakatt och illustrerad av Anita Midbjer.

Onsdag 2/11 klockan 15.30  Bland drakar och dragqueens – En färgsprakande sagostund på Malå bibliotek. För barn 2-7 år i vuxet sällskap. Begränsat antal platser. Anmäl till biblioteket@mala.se  eller telefon 0953-141 20.

Måndag 7/11 klockan 18.00-21.00 Go´kväll Malå på Park Malåborg. Tema: Omställning, effektivisering och framtid – alla behövs! Kaffe och macka serveras. Ingen anmälan.
Onsdag 9/11 kl 18.00-20.00 Kulturkväll på Malå kulturskola. Tema för kvällen: Vad får dig att må bra? Aktiviteter: Workshop, konsert, konstutställning, öppet hus samt eldföreställningar av Nordcirkus.

Torsdag 10/11 klockan 13.00-15.00 Nostalgibingo i Furugårdens samlingssal. Arrangör: PRO Malå

Fredag 11/11 klockan 10.00-15.00 Mässa Här finns jobben och Möjligheterna på Park Malåborg. Årets tema: Omställning, effektivisering, framtid – alla behövs! Se kommande annonsering.

Torsdag 17/11 klockan 18.00 Författarbesök av Carina Linder på Malå bibliotek. Arrangör: Team W, Malåbygdens kulturförening och Malå bibliotek.

Måndag 21/11 klockan 18.00-19.00 Schackturnering på Malå bibliotek.
Tisdag 22/11 klockan 18.00 Teater på Forum: MIRA - Flickan från långt bort.
Köp dina biljetter via länken

Torsdag 24/11 klockan 13.00-15.00 Nostalgibingo i Furugårdens samlingssal. Arrangör: PRO Malå

Lördag 26/11 klockan 10.00-15.00 Malå folkdanslags Julmarknad på HOTELL TJAMSTAN. Är du säljare? Boka bord senast 19 november på tfn: 070-662 12 01. 

Läs mer om evenemang i Malå

NU ÖPPNAR ENTRÉDÖRREN TILL KOMMUNHUSET

Entrédörren till kommunhuset har varit låst under en längre tid och endast förbokade besök har tagits emot. Nu har ett så kallat skalskydd byggts upp i foajén vilket gör att entrédörren öppnas upp igen från och med måndag den 24/10 och kommunhusets personal hälsar dig välkommen in! Vi vill fortsatt uppmana dig att boka ditt möte med tjänsteperson innan besöket. Detta ger oss möjlighet att förbereda oss så att vi kan ge dig bästa tänkbara service och mottagande. Det gör också att du kan känna dig säker att tjänstepersonen som du vill träffa finns på plats när du kommer. När du anländer till kommunhuset ber vi dig sitta ner i foajén för att bli upphämtad av den du bokat möte med. Har du frågor eller om du inte har förbokat ditt besök är du välkommen till receptionen så hjälper vi dig!

För kontakt ring kommunens växel, tfn: 0953-140 00
Vi finns på Storgatan 13.
VÄLKOMMEN!

JOBBA I MALÅ — LEDIGA TJÄNSTER!

Lediga jobb i Malå

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationsassistent
Sabina Läntha
Tfn: 0953-140 46
E-post: sabina.lantha@mala.se 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Landsbygden är inget U-land

Mycket av nedanstående, som jag i stort delar, har jag ”stulit” från Aftonbladets ledarskribent Lovisa Andersson:

Det har dykt upp en märklig tankevurpa i Sverige. Vi har börjat acceptera att den som bor långt bort från en större stad inte kan förvänta sig samma kvalitet på välfärden.
Frågan "Är det rimligt att hela Sverige ska leva?" borde lyda: ”Hur ska vi se till att vi har en jämlik välfärd i hela landet?”

Det finns en obehaglig sanning som inte kan viftas bort med enskilda glesbygdsavdrag. Den försvinner inte med en kapad reduktionsplikt i drivmedel eller reportage om moderna gröna vågare som flyttat till fjällen och myser av att kunna åka längdskidor på lunchen mellan teamsmötena med kollegorna i Stockholm eller Dubai. Vi har under en längre period haft svårt att finansiera den basala välfärden i landets mer glest befolkade delar. Lokalpolitiker från vänster till höger, inte sällan tillsammans över blockgränsen, slår knut på sig själva för att upprätthålla lagstadgade krav på samhällsservice.

Då har vi inte ens börjat prata om lyxgrejer som att rusta upp det fuktskadade badhuset eller att det ska finns en gemensam matsal på ålderdomshemmet. Att få till fiber så att företag överhuvudtaget ska etablera sig. Att det finns täckning för telefonerna och vägbelysning på vägarna. Det är inte rimligt att de människor som bor kvar, eller som flyttar till ett glesbebyggt område ska acceptera en radikalt sämre samhällsservice än den som bor i en stad. Särskilt när de ofta betalar betydligt mer i skatt men får en sämre samhällsservice än i tätbefolkade kommuner.

Det missnöje som kommit att påverka valresultat i kommun efter kommun ute i landet behöver mötas med riktig politik. Vi behöver hitta en finansieringsmodell för en jämlik välfärd över hela landet. Vi som bor på landsbygden vill inte ha mer, vi vill ha rättvisa och det kräver politiskt ansvar. Som förtroendevalda i landsbygden har vi ett stort ansvar att verkligen höja våra röster.

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.