Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 27 september

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER PÅ MALÅ KOMMUN

Projektet med att centralisera kommunens administration och öppna ett kontaktcenter med en väg in för den externa och interna kunden fortskrider.

Syfte och mål

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration med kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.

Centraliserad administration med kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail, chat, sociala medier samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten.

Ombyggnation

Just nu bygger vi om i foajén i kommunhuset. Detta för att skapa förutsättningar för ett bra och säkert kundbemötande samt god arbetsmiljö för de medarbetare som bemannar centraliserad administration och kontaktcenter. Under tiden som vi bygger om kommer vi inte att ha en fysisk reception. Information om hur du kommer i kontakt med receptionist i kommunhuset kommer att finnas tillgänglig i foajén. Boka ditt möte med tjänsteperson innan du kommer. Du är varmt välkommen till oss!

Tidsplan

Preliminärt öppningsdatum för Malå kommuns kontaktcenter är den 1 november.
Frågor hänvisas till
Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA 2023

För 8:e året i rad arrangerar vi temaveckan Här finns jobben och möjligheterna 6-10 november 2023. Årets tema: Alla behövs - Future summit Malå! Malå är en kommun rik på kompetenser men vi måste likväl kraftsamla för likvärdigt deltagande i arbets- och samhällslivet. I det goda samhället har alla en plats. Vi liksom hela Norrland står inför stora kompetensutmaningar. Malåbygdens konkurrensfördelar är ett näringsliv som kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr i en unik och hållbar livsmiljö med allt så nära. Utan företagen stannar Malå! Framtiden är redan här. Här finns jobben, var finns folket? Välkommen till Future summit Malå!

PROGRAM

Måndag 6 november

 • Klockan 18.00-20.00 - Seminarium med panelsamtal - Future Summit Malå! Positiva nyheter, mycket på gång! Tillsammans klättrar vi uppåt!

Tisdag 7 november

 • Klockan 18.00-20.00 - Föreläsningen med Mary Juusela: Värdegrund, tolerans och human hållbarhet.

Onsdag 8 november

 • Klockan 11.00-12.30 - Lunchinspo med Elin Andersson: När världen försvinner - om mod, självledarskap och att leva fullt ut trots en obotlig ögonsjukdom.
 • Klockan 18.00-20.00 - Det goda samtalet med Linnea Claeson, tema: Mod, civilkurage och medmänsklighet.

Torsdag 9 november

 • Klockan 18.00-20.00 - VIP kväll för elever och vårdnadshavare med gymnasieinformation.

Fredag 10 november

 • Klockan 07.30-09.00 - Gomorron Malå, företagsfrukost Lean forestry - strategier för framtidens skogsbruk i Malåbygden 2035? SLU Arctic Hubs.
 • Klockan 10.00-15.00 - MÄSSA med utställare och program från scen. Föreläsning med Jimmy Eriksson. Framtidsspaning - vad tänker Malåborna om skogen 2035, Sveriges Lantbruksuniversitet, forskningsprojektet Arctic Hubs. Utdelning av priser och utmärkelser.
 • Klockan 18.00-20.00 och klockan 21.00-23.00 - Future summit youth celebration.

  * med reservation för ändringar.

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.

Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blankett för ägarbyte

PLACERING AV SOPKÄRL

Malå kommun vill påminna alla husägare och ägare av fritidshus som är permanentboende om att placering av avfallskärlet är viktigt för att sopbilen ska kunna utföra tömning. Felplacerade kärl töms inte!

Om ditt kärl inte har blivit tömt på grund av att det är felplacerat kan du vänta till nästa tömning eller köpa en så kallad betalsäck på Malå Järn och Färg AB som du själv fraktar till ÅVC i Malå. Du kan också beställa en extra tömning á 400 kr/tillfälle.

Läs mer om matavfallshantering

SAMISK SPRÅKVECKA DEN 23-29/10

För femte året i rad är det återigen dags att lyfta fram de samiska språken genom en samisk språkvecka.

Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status samt öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället.

Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och synas lite extra.

Samiska språkveckan är ett gemensamt frivilligt arbete för att synliggöra och öka kunskapen om de samiska språken i hela samhället. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att se till att samiska språk hörs, syns och används på alla områden i samhället.

Ta del av programmet för samisk språkvecka

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SLAMTÖMNING

Som kund debiteras du om du har ett tungt lock på din slambrunn som måste lyftas undan eller om slambilen behöver dra ut en extra lång slang för att komma fram till brunnen.

Vad räknas som ett tungt lock?

Som tungt lock räknas ett lock med vikt över 15 kg, detta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Har du ett sådant lock så uppmanas du att byta ut det till ett modernare lock som är lättare eller själv lyfta undan det innan tömning av slambilen.

Avgiften för lyft av tungt lock är 695kr/tillfälle. Slanglängd upp till 5 meter räknat från bilens uppställningsplats till brunnslocket är avgiftsfri.

Därefter debiteras det enligt nedanstående avgifter för extra slangdragning:
10 meter - 300kr, 20 meter - 400kr, 30 meter - 469kr och tillägg för var 10 meter över 30 meter - 519kr.

FOLKHÄLSORÅDETS MOTIONSKAMPANJ FÖR INVÅNARE MALÅ KOMMUN

Succén fortsätter! Delta du också!
Kampanjen pågår mellan den 1/10-30/11.

Anmäl dig till Folkhälsorådets motionskampanu senast den 1/10 via denna länk

VÄLKOMMEN TILL FÖRETAGSMÖTE I MALÅ TILLSAMMANS MED POLISEN

Syftet med träffen är att vi ska stärka samverkan mellan näringsidkare, kommunen och polisen.
Vi fikar och diskuterar vad vi ser för svårigheter och framgångsfaktorer lokalt samt hur vi kan hjälpas åt med de utmaningar som vi har.

Plats: Konferensrum Jupiter på Malå kommun, Storgatan 13
När: den 9/10 kl 18.00-19.30.

Anmälan senast den 5/10 till e-post: daniel.burman@mala.se eller via tfn: 070-246 38 41
Vid för få deltagare ställs mötet in.

DELAKTIGHETSVECKA DEN 16-22/10 2023

Är du intresserad av mänskliga rättigheter och social hållbarhet?

Länsstyrelsen hälsar dig välkommen till årets Delaktighetsvecka. Sista anmälningsdag är den 8/10.

Läs mer om Delaktighetsveckan

TRYGGHETSVANDRING

Den 27/9 kl 18.00-20.00 genomförs en trygghetsvandring i Malå samhälle.
Samlingsplatser är Forum, där vi också avslutar vandringen.

Val av platser utgår från trygghetsenkäten 2022 samt REK-gruppens mötesanteckningar 2022-2023.

BEREDSKAPSVECKAN VECKA 39

Vecka 39 är det Beredskapsveckan i Sverige (tidigare Krisberedskapsveckan. Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Temat för i år är Öva!

Under veckan kan du bland annat anta utmaningen ”Sju dagar”, där du utan förberedelser, får öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott.

Följ länken och anta utmaningen

Beredskapsveckan, som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

BEREDSKAPSDAG MED ÖPPETHUS PÅ BRANDSTATIONEN FREDAG DEN 29/9 KL 13.00-15.00

Välkommen till beredskapsdag med Öppet Hus på Brandstationen i Malå , Fabriksgatan 1.

Personal från räddningstjänsten och delar av kommunens krisledningsgrupp finns på plats för att informera, svara på frågor och visa runt i lokalerna. Vi bjuder på fika.

Varmt välkommen!

Aktiviteten är en del av Beredskapsveckan.

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun


EVENEMANG

 • Onsdag 27/9 kl 13.00-15.00
  Fotbollshistoria från bygden i Byarnas hus i Rökå. Byaföreningen bjuder på fika. Evenemanget ingår i Årets berättarkommun.
 • Fredag 29/9 kl 13.00
  Beredskapsdag med Öppet hus på Brandstationen.
 • Söndag 1/10 kl 14.00
  Bio på Forum: Vem är du, Mamma Mu
 • Lördag 7/10 kl 10.00-16.00
  Hantverks- och Skördemarknad i Risliden, Minigloben. Försäljning av fika, korv och bröd.
 • Tisdag 10/10 kl 18.00-19.30
  Författarbesök: Tina Harnesk i Sameföreningens lokal i Malå. Tina har skrivit boken ”Folk som sår i snö”. Evenemanget ingår i Årets berättarkommun.
 • Måndag 16/10 kl 18.00
 • Dela din berättelse om skrock, folktro och övernaturliga händelser! På Malå bibliotek. Evenemanget ingår i Årets berättarkommun.
 • Torsdag 19/10 kl 18.00
  Författarbesök: Anders Boström och Jan Edvardsson på Malå bibliotek. Anders har skrivit boken ”Silverblåsningen”. Evenemanget ingår i Årets berättarkommun.


Läs mer om evenemang:
https://www.facebook.com/malamedalltsanara

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationsassistent
Olla Steiger
Tfn: 070-308 39 94
E-post: olla.steiger@mala.se 

Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

När arbetslöshetssiffrorna för augusti 2023 presenteras ser man att Västerbotten har landets lägsta arbetslöshet, 3,7%. Tittar man vidare så ser man att Malå kommun har en av landets lägsta arbetslöshet, 2,9%.

Vi behöver bli fler och här kan vi alla vara ambassadörer. Att leva, bo och verka i Malå ska vara ett bra alternativ för många människor. Men regeringens politik gör det inte lättare. Den nuvarande regeringen fullföljer och utvecklar den invandrarfientliga politik som inleddes under den tidigare. I och med Tidö-avtalet blir situationen för en kommun som Malå än svårare. Signalerna är mycket tydliga. Sverige åt svenskarna, inga andra göre sig besvär.

Civil Rights Defenders är en partipolitiskt oberoende människorättsorganisation som i över 40 år har försvarat mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans med tusentals människorättsförsvarare världen över. Sedan 2009 har organisationen även aktivt arbetat till försvar för dessa fri- och rättigheter i Sverige med full vetskap om att den globala trenden av en stegvis nedmontering av demokratin inte lämnar något land opåverkat Civil Rights Defenders konstaterar i sin granskning av Tidö-avtalet bland annat att ”Integrationspolitiken för tankarna till ideologi om ett folk och en nation”.

Idag vill allt fler människor från andra länder flytta till vår del av världen. Vi har många som redan flyttat till oss. De anledningar som de flesta anför för sitt beslut att flytta till våra kommuner kan sammanfattas som: Fridfullheten, naturen, utrymmet, ett annat sätt att leva och klimatomställningen. 

Ska vår kommuns kärnverksamheter fungera är vi helt beroende av människor med utomnordisk härkomst. Att förlora väletablerade och socialt integrerade människor är förödande för en kommun som Malå. Min önskan (och krav) är att personer etablerade på arbetsmarknaden ska ges möjlighet till en framtid hos oss. De behöver få återförenas med sina familjer och skapa en framtid hos oss. Vi behöver dem!

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 27 september 2023

Translate the website with Google translate.