Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 28 augusti 2023

DOUGLAS ALMQUIST NY KOMMUNCHEF I MALÅ

Kommunstyrelsen har den 22 augusti fattat beslut om att anställa Douglas Almquist som ny kommunchef efter Jim Lundmark som gick i pension den 1 augusti.

Douglas Almquist är 57 år och bor för närvarande i Staffanstorp men nu tar han sikte mot Malå.
Douglas har utbildning inom tekniskt gymnasium, studier och fil.kand Förvaltningslinjen på Lunds universitet. Han har en bred erfarenhet där han bland annat har jobbat cirka 5 år inom kommun som näringslivschef, ca 7 år inom Region Skåne och haft uppdrag inom verksamhetsutveckling och hållbarhet.

Douglas jobbar idag som konsult i eget företag, där han bland annat tar finansieringsuppdrag för projekt och processer samt uppdrag som extern VD och projektledare med förändringsfokus. Han har erfarenheter inom samverkan med näringslivet, offentliga nivåer och internationella partners.

Tillträde och villkor hanteras av kommunstyrelsen ordförande Lennart Gustavsson inom kort.
- Vi är glada att vi har lyckats rekrytera Douglas till vår kommun. Vi välkomnar honom och ser fram emot att ta del av hans kompetenser och erfarenheter för fortsatt utveckling av vårt fina Malå, säger Lennart Gustavsson, kommunstyrelsen ordförande.

Kontakt:

Kommunstyrelsen ordförande Lennart Gustavsson, tfn: 070-343 96 85
Tf kommunchef Inger Johansson , tfn: 0953-140 16
Kommunikatör Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27

CENTRALISERAD ADMINISTRATION OCH KONTAKTCENTER PÅ MALÅ KOMMUN

Projektet med att centralisera kommunens administration och öppna ett kontaktcenter med en väg in för den externa och interna kunden fortskrider.

Syfte och mål

Alla medarbetare i Malå kommun har samma viktiga uppgift – att ge god service.
Detta sker i varje möte, i varje kontakt som den externa och interna kunden har med oss.
För att möta framtidens behov och de förväntningar som våra kunder har behöver vi förbättra och effektivisera servicen som vi ger till våra kunder.

Varför en centraliserad administration med kontaktcenter?

Här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Genom att stödresurserna samlas i en gemensam funktion ges ökade förutsättningar för en kostnadseffektiv och rationell administration som samtidigt genom samordning blir mindre sårbar.

Centraliserad administration med kontaktcenter är ett bärande motiv för den politiska organisationen och därmed även för tjänstemannaorganisationen där Malå kommuns invånare ska få största möjliga nytta av den kommunala verksamheten. Att förenkla kontaktvägarna för allmänheten och näringslivet till den kommunala servicen är i det här sammanhanget angeläget. Kontaktcenter ska erbjuda en väg in till funktioner som har frekvent utåtriktade kontakter och till samhällsinformatörer som ska kunna vägleda och svara på många frågor. Kontaktcenter kommer att erbjuda kontaktvägar via telefon, mail, chat, sociala medier samt personlig service när du besöker kommunhuset.

Växel

Malå kommun kommer fortsatt att ha en växelfunktion som nås via tfn: 0953-140 00. När du väljer att ringa Malå kommun via växeln så vägleder telefonisten dig till rätt funktion = kontaktcenter eller tjänsteperson ute i verksamheten.

Ombyggnation

Just nu bygger vi om i foajén i kommunhuset. Detta för att skapa förutsättningar för ett bra och säkert kundbemötande samt god arbetsmiljö för de medarbetare som bemannar centraliserad administration och kontaktcenter. Under tiden som vi bygger om kommer vi inte att ha en fysisk reception. Information om hur du kommer i kontakt med receptionist i kommunhuset kommer att finnas tillgänglig i foajén. Boka ditt möte med tjänsteperson innan du kommer. Du är varmt välkommen till oss!

Tidsplan

Förseningar i ombyggnationen gör att prelimärt invigningsdatum för Kontaktcenter flyttas från den 1 oktober till den 1 november. Ytterligare information kommer längre fram.

 

Frågor hänvisas till

Ella-Marit Pilto, tfn: 0953-140 15 eller e-post: ella-marit.pilto@mala.se 
Linda Nystedt, tfn: 0953-140 27 eller e-post: linda.nystedt@mala.se 

ÄGARBYTE

Om du säljer eller köper en fastighet i Malå kommun är det viktigt att meddela detta till kommunen. I hus med kommunalt vatten ska vattenmätaren avläsas vid försäljning för att säljaren ska betala sitt förbrukade vatten och den köpande får börja sitt abonnemang med rätt avläsning och rätt beräknad förbrukning.


Fyll i en ägarbytesblankett som säljare eller köpare och skicka in till kommunen så får vi det rätta uppgifterna för att fakturera.

Följ länken till blankett för ägarbyte

INFORMATION OM TILLFÄLLIGT ÄNDRADE FAKTURERINGSRUTINER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

I och med att Malå kommun har fått ett nytt system för vatten och renhållning kommer det att skickas ut en ”slutfaktura” från föregående system som avser period fram till den sista juli. Därefter kommer Malå kommun att börja fakturera i efterhand för att få med rätt vikter på tömning av avfallet.

Nästa faktura kommer i oktober och avser då augusti-september, och i januari kommer faktura för oktober-december.


Frågor hänvisas till Emma Marklund, tfn: 0953-140 19 eller e-post: emma.marklund@mala.se 

FÖRÄLDRAGRUPP OM BARN OCH FÖRÄLDRASKAP

Välkommen till gruppträffar om föräldraskap för föräldrar till barn i åldern 3-12 år! Vi kommeratt ha fyra träffar med temat:

Visa kärlek

Värme och uppmuntran i relationen mellan föräldrar och barn

Vara med

Att ha gemensamma aktiviteter i familjen samt barnstyrd lek (BUSA).

Visa vägen

Att som förälder behålla lugnet även i konfliktsituationer.

Välja Strider

Att minska förmaningar och tillsägelser.

Anmälan senast den 4/9 till Cecilia Festin Stenlund. Kontaktuppgifter hittar du längst ner.

Första träffen är tisdag den 12/9 kl 17.00 i lokalen Fyren (vid gamla Furugården, vit dörr). Här planerar vi upp för kommande träffar.

Träffarna är kostnadsfria och sker på svenska. Vi bjuder på smörgås och kaffe/te

Gruppledare är:
Cecilia Festin Stenlund, tfn: 0953-140 43
Karin Broberg, tfn: 070-327 40 80

Varmt välkomna!

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIHGETERNA 2023

För 8:e året i rad arrangerar vi temaveckan Här finns jobben och möjligheterna 6-10 november 2023. Årets tema: Alla behövs - Future summit Malå!

Malå är en kommun rik på kompetenser men vi måste likväl kraftsamla för likvärdigt deltagande i arbets- och samhällslivet. I det goda samhället har alla en plats. Vi liksom hela Norrland står inför stora kompetensutmaningar. Malåbygdens konkurrensfördelar är ett näringsliv som kan beskrivas som ett Sverige i miniatyr i en unik och hållbar livsmiljö med allt så nära. Utan företagen stannar Malå! Framtiden är redan här. Här finns jobben, var finns folket? Välkommen till Future summit Malå!

PROGRAM

Måndag 6 november

Klockan 18.00-20.00 - Seminarium med panelsamtal - Malå och den gröna industriomställningen.

Tisdag 7 november

Klockan 18.00-20.00 - Det goda samtalet med Mary Juusela som föreläser: Värdegrund, tolerans och human hållbarhet.

Onsdag 8 november

Klockan 11.00-12.30 - Lunchinspo med Elin Andersson: Blindspot - När världen försvinner

Klockan 18.00-20.00 - Linnea Claeson föreläsning tema: Mod, civilkurage och medmänsklighet

Torsdag 9 november

Klockan 18.00-20.00 - VIP kväll för elever och vårdnadshavare med gymnasieinformation

Fredag 10 november

Klockan 07.30-09.00 - Gomorron Malå, företagsfrukost Lean forestry - strategier för framtidens skogsbruk i Malåbygden 2035? SLU Arctic Hubs

Klockan 10.00-15.00 - MÄSSA med utställare och program från scen.
Föreläsning med Jimmy Eriksson
Framtidsspaning - vad tänker Malåborna om skogen 2035, Sveriges Lantbruksuniversitet, forskningsprojektet Arctic Hubs
Utdelning av priser och utmärkelser

Klockan 18.00-20.00 och klockan 21.00-23.00 - Future summit youth celebration

* med reservation för ändringar

Läs mer om Här finns jobben och möjligheterna 2023

MALÅ—ÅRETS BERÄTTARKOMMUN

Malå kommun är Årets Berättarkommun i Västerbotten 2023/2024 och fylls med berättande i en massa olika former. Något som lyfter hela kommunens kulturliv.
Årets Berättarkommun i Malå arrangeras av Västerbottens museum och Nordiskt berättarcentrum/Västerbottensteatern i samverkan med Malå kommun och det fantastiska lokala föreningarna, organisationerna och civilsamhällsaktörer som är verksamma i här.

Program Malå - Årets berättarkommun

LÄNSSTYRELSEN INFORMERAR:
FORUM - AGENDA 2030 VÄSTERBOTTEN

Hur gör vi samhällsomvandlingen i Västerbottens socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar? I år hålls den femtonde hållbarhetsveckan och den invigs med en heldag om Agenda 2030.

För vem?

Aktörer i Västerbotten som t.ex. företag, myndigheter, kommuner och en allmänt intresserad allmänhet.

Läs mer om Fourm - Agendea 2030 Västerbotten och anmäl dig

TRYGGHETSDAG

Folkhälssamordnaren på Malå kommun och lokalpolisen bjuder in till Trygghetsdag den 5/9 kl 10.00-12.00 på Hotell Tjamstan.
Målgrupp: Seniorer 60+ bosatta i Malå.
Under dagen informerar vi om kommunens brottsförebyggande arbete och så ger polisen tips om hur man kan förebygga brott.

Ingrid Brindelöv kommer och föreläser om romansbedrägeri i föreläsningen ”I scammerns klor”.
Ingrid fick en vänförfrågan på IG av Dave, som påstod sig vara amerikansk general på utlandsuppdrag av FN. Han var en diabolisk bedragare, en stjärnsäljare på romantik, kärlek och sex. Genom manipulation, lögner, utpressning och hot blev hon lurad på pengar, tillit och en vackert utmålad framtid. Till slut såg hon ingen annan utväg än att begå självmord.
Ingrid kommer även att visa sin konst och det kommer att finnas möjlighet att köpa hennes bok.

Välkommen! Vi bjuder på fika.

Vid frågor eller önskemål om specialkost kontakta:

Daniel Burman, Folkhälsosamordnare i Malå och Storuman kommun
E-post: daniel.burman@mala.se 
Tfn: 072-246 38 41

Arrangör: SPF Malåbygden tillsammans med Malå kommun och polisen

TRYGGHETSVANDRING
Den 27/9 kl 18.00-20.00 genomförs en trygghetsvandring i Malå samhälle.
Samlingsplatser är Forum och Park Malåborg
Val av platser utgår från trygghetsenkäten 2022 samt REK-gruppens mötesanteckningar 2022-2023.

 1. Torget
 2. Baksidan på Park Malåborg
 3. Skolgården
 4. Parkering vid idrottsanläggningen
 5. Baksida av ishall
 6. Framsida av ishall och idrottsanläggning
 7. Idrotsanläggning
 8. I och runt busstationen sam tområdet mellan mot Nilsskolan
 9. Vägen mot Forum

Vid frågor kontakta:

Daniel Burman, Folkhälsosamordnare i Malå och Storuman kommun
E-post: daniel.burman@mala.se 
Tfn: 072-246 38 41

INFORMERA MERA

Det är mycket på gång i Malås näringsliv och det är mycket spännande som händer i våra bygder.

Därför vill vi på utveckling– och arbetsmarknadsenheten förnya vår information.
Utveckling- och arbetsmarknadsenheten Malå Kommun söker skribent/reporter för produktion inklusive foto och layout av Malå Näringslivsnytt som utkommer två gånger per år, vinter – och sommarnummer (leverans i december 2023 och i juni 2024). I Malå Näringslivsnytt lyfter vi fram människor - företagare/ entreprenörer, boende, inflyttade, eldsjälar med flera verksamma i våra bygder.

Syftet är att synliggöra Malåbygden som bästa platsen att bo, leva och verka i.

Är du intresserad? Välkommen med din ansökan.

Kontakta:

Utvecklings- och arbetsmarknadschef
Anna Karin Horney 
Tfn: 0953-140 76
E-post: anna-karin.horney@mala.se  

Företagslots/inflyttarservice 
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

ÄR DU DEN VI SÖKER?

Läs mer om ledig tjänster på Malå kommun

EVENEMANG

 • Måndag den 28/8 kl 18.00 
  Workshop: Spela in pod på Malå bibliotek.
 • Fredag den 1/9 kl 13.00
  Bio på Forum: Book Club. Biljettpris 100 kr (fika ingår).
 • Måndag den 4/9 kl 18.00 
  Föreläsning på Malå bibliotek: Att förebygga diskriminering i din organisation. Föreläsare: Jenny Saba Persson och Lisa Krutrök, Rättighetscentrum Västerbotten. 
 • Måndag den 11/9 kl 18.00
  Berättarcafé ”BONDSKA” i Springlidens byastuga. Fika 30 kr/person.
 • Tisdag den 12/9 kl 18.00  
  Malå möts i Rökå byalokal. Tema: Rekreation och engagemang i Malåbygder. Fikaservering.
 • Onsdag den 13/9 kl 9.00-12.00, 13.30-16.30, 17.00-19.00 
  Blodbussen till Malå Torget. Ta med legitimation.
 • Fredag den 15/9 kl 17.15  Teaterresa till Gargnäs: Viltstängsel upphör. Pris: 320 kr/person inklusive bussresa t o r, soppa med bröd, kaffe och kaka. Bokning sms tfn: 076-8003565 eller e-post malateaterforening@gmail.com
 • Tisdag den 19/9 kl 14.00-15.30  Möte Arbetsgruppen för Årets berättarkommun i Kommunhuset, lokal Venus.
 • Måndag den 25/9 kl 17.30-18.30  Välkommen att möta den politiska kommunledningen på Malå bibliotek.  

Läs mer om evenemang i Malåbygden

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Integrationsassistent
Olla Steiger
Tfn: 070-308 39 94
E-post: olla.steiger@mala.se 

Integrationsassistent
Dan Berglund
Tfn: 0953-14046
E-post: dan.berglund@mala.se 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

En sommar går fort. En sommar som innehållit sol, bad, regn, möten och evenemang med mera.
Jag har haft förmånen att få tillbringa nästan hela sommaren på ”hemmaplan”. Vi har fått ta del av olika aktiviteter/engagemang som skapats av människor i Malå. I hela kommunen har det synliggjorts vad engagemang, inte minst ideellt, kan åstadkomma. Allt från filmfestival, berättarkommun, världens fest, musik i olika former till loppisar och mängder med byaaktiviteter.

Vår omtanke om varandra visade sig tydligt när ovädret Hans hänsynslöst slog till mot vår kommun. Stora värden förstördes på en kvart. Enskilda människor och företag har drabbats hårt. Jag tycker mig se att vi på ett fantastiskt sätt försökt att hjälpas åt. Det kommer att behövas i framtiden. En av de styrkor som vi som lever i små kommuner har är att ställa upp för varandra.

Vår kommun har stora utmaningar framför sig. Jag är övertygad om att våra möjligheter att klara av dem hänger på hur vi lyckas samverka och samarbeta. Jag tror att vi kan!
Under hösten väntar bland annat ett arbete med kommande budget. Vi vet att kommunernas ekonomi är ansträngd så också Malås. Förutom att klara våra kärnuppdrag inom vård, skola och omsorg, där vår personal utgör ryggraden, ska vi klara av att göra en del nödvändiga och viktiga investeringar.


Vi vill också kunna göra framåtsyftande satsningar där jag särskilt vill peka på ett arbete som handlar om att öka ungdomsinflytandet. En demokrati kan man aldrig ta för given. Det visar med önskvärd tydlighet händelser i vårt eget land. Demokratiarbetet måste ständigt utvecklas.
Nästa träff med kommunledningen sker måndag den 25/9 kl. 17.00 på Malå bibliotek. Som vanligt: har ni idéer eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt.


Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 28 augusti 2023

Translate the website with Google translate.