Månadsinformation invånare Malå kommun - utgivning den 28 november 2022

MALÅ KOMMUN ALMANACKA 2023

Den 16 december levereras Malå kommuns almanacka för 2023 i våra postlådor.

HJÄRTSTARTARE

Det finns hjärtstartare utplacerade på olika ställen i Malå kommun. Har din förening eller ditt företag skaffat en hjärtstartare är det viktigt att registrera detta.

Registrera hjärtstartare här.

Man registrerar även på samma sida om man inte tillhandahåller en hjärtstartare längre.
Genom att registrera att man har en hjärtstartare så bidrar man till att invånare snabbt kan lokalisera närmast hjärtstartare vid hjärtstopp.

NYTT MATAVFALLSSYSTEM

Regeringen har beslutat att samtliga kommuner i Sverige ska ha infört ett system för att samla in matavfall senast under 2023. I Malå kommun införs det nya matavfallssystemet från senare delen av hösten 2022. Just nu administreras det digitala systemet och tunnor förbereds för att köras ut.

Under november månad har Malå kommun börjat köra ut de nya avfallskärlen i kommunen. Vid utkörning skickar Malå kommun ut information via SMS-tjänst till respektive abonnent. Se information om SMS-tjänst längre ner på sidan.

På varje avfallskärl sitter det en adressetikett samt en klisterdekal, som berättar att du ska titta i kärlet där allt som du behöver finns för att börja sortera matavfall (informationsfolder, matavfallspåsar och korg för matavfallspåse). Kom ihåg att plocka upp materialet innan första tömning.

Läs mer om matavfall

SMS-TJÄNST

Malå kommun använder en SMS-tjänst för att nå ut med viktig information till invånarna i kommunen. Detta för att snabbt kunna informera vid viktiga/allvarliga händelser i kommunen. Det kan handla om allt från driftstörningar på vattentillförsel, vägarbeten och till andra händelser av olika allvarlig grad.

Med denna teknik kan vi nå ut till alla som har en registrerad mobiltelefon och informationen kan läsas direkt. Du kan ha ditt mobilnummer kopplat till flera adresser, t.ex. om du har både hus och fritidshus inom kommunen eller om du har en anhörig där du vill kunna ta del av information.

Via kommunens hemsida kan du registrera, avregistrera eller kontrollera om din mobiltelefon finns registrerad

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ) OM DET NYA AVFALLSSYSTEMET

Det är många invånare som hör av sig till Malå kommun med frågor som rör det nya avfallssystemet. Här har vi samlat vanligt inkommande frågor och svar.

När ska man börja slänga sitt avfall i den nya tunnan?

Svar: Släng ditt avfall i det gamla sopkärlet tills vidare. Vi kommer att tömma och hämta in ditt gröna kärl den dagen det är dags att börja använda det nya kärlet.

Måste kärlet stå på anvisad plats hela tiden?

Svar: Nej, den anvisade platsen är den plats kärlet ska ställas på vid tömningsdagen. Övrig tid kan kärlet placeras där ni själv vill ha det. Det som är viktigt är att kärlet står vinkelrätt ut mot gatan och inte lutar för mycket åt något håll. Att flytta kärlet lite i sidled efter gatan går bra, tänk på att det måste finnas utrymme i sidled och bakåt så bilens mekaniska arm kan lyfta kärlet utan att stöta emot något.

Varför står mitt kärl på andra sidan gatan/vägen i förhållande till min fastighet?

Svar: Den nya sopbilen tar in kärlen på höger sida av fordonet. Rutterna som bilen kör är planerade för att spara miljö, kostnader och tid. Det medför att samtliga kärl ska stå på samma sida oavsett vilken sida av gatan du har din fastighet.

Jag har egen kompost så jag kommer inte att slänga något matavfall, måste jag ändå betala för det?

Svar: Allt avfall som genereras kommer att vägas i och med nya systemet. Matavfall och restavfall vägs separat. Det här innebär att man enbart betalar för de antal kilo man slänger. Fördelen med viktbaserad taxa är att man själv kan påverka sina kostnader för avfallet. Alla måste dock betala en grundavgift, den finansierar driften av bilar, personal, administration, tillgänglighet till vår återvinningscentral, med mera.

Gäller samma hämtningsdag för mig med nya systemet?

Svar: De nya rutterna är inte fastställda ännu, men vi kommer informera på hemsidan och via sociala medier om det blir några ändringar. I år kommer dessa dagar inte finnas i den årliga almanackan kommunen skickar ut.

Kan jag använda annan påse än tilldelad papperspåse? Hur får jag tag i nya matavfallspåsar när de tar slut?

Svar: Nej, man ska använda avsedda påsar av papper. Om man i stället använder påsar bestående av plast så kan inte matavfallet tas om hand på avsedd anläggning. När era avfallspåsar tar slut kommer det finnas att hämta kostnadsfritt på ÅVC (återvinningsstation, miljöstation) i nuläget. Vi håller på och undersöker om fler ställen att lagerhålla påsar så det blir tillgängliga även tider då ÅVC inte är öppet.

Det blöta matavfallet kommer väl frysa till en stor klump i botten. Hur ska den då kunna tömmas?

Svar: I facket för matavfall finns en hylla. När du fyllt din matavfallspåse och det är dags att slänga den (efter 2-3 dagar) ställer du den på avsedd hylla i kärlet. Nästa gång du ska slänga din påse så kastar du ner föregående påse och ställer den nya på hyllan. På det viset hinner matavfallet i påsen torka/frysa innan de lämnas på botten av kärlet. Väderleken kan ställa till det vid växlande töväder och kyla så ett tips kan vara att röra om i kärlet med en pinne eller liknande vid dessa tillfällen. Tänk på att inte lämna kvar en påse på hyllan när du lämnar kärlet för tömning.

Håller verkligen en påse i papper för blött matavfall?

Svar: Ja och nej. Ett tips är att lägga lite hushållspapper som suger upp fukt i botten på påsen. Tänk också på att det är bra om man kan pressa ut vätska ur matavfallet innan man lägger det i påsen.

Finns det nya kärlet bara i en storlek?

Svar: Ja, det nya 2-fackskärlet finns bara i en storlek. Om man, trots att man sorterar undan allt som ska återvinnas ändå inte rymmer allt avfall i kärlet så kan man beställa ytterligare ett kärl. Det extrakärlet blir då en grön tunna som enbart är för restavfall. Då tillkommer även en kostnad för det kärlet.

Hur blir det för mig som bor i lägenhet, var ska jag kasta matavfallet

Svar: Då får du vända dig till din hyresvärd och fråga dem hur du ska gå till väga ifall du inte blivit informerad. Flerbostadshus och större verksamheter kommer ha en brun tunna som är avsedd för den fraktionen. Biokorgen och matavfallspåsar kommer kommunen tillhandahålla er hyresvärd.

Hittar du inte svar på din fråga så är du välkommen att skicka in den till kommunikator@mala.se  eller emma.marklund@mala.se  så hjälper vi dig. Du är också välkommen att kontakta kommunen via växeln, tfn: 0953-140 00.

Uppdaterad FAQ hittar du om du följer denna länk till Malå kommuns hemsida

ENERGIBESPARING - VARJE KILOWATTIMME RÄKNAS

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här hittar du information om läget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.
Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Du kan bidra t.ex. genom att:

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.
 • Sänk värmen inomhus
  Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Behåll värmen i ditt hus
  Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.
 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

SNÖRÖJNING I MALÅ KOMMUN SÄSONG 2022/2023

Kultur– och tekniska enheten ansvarar tillsammans med anlitade entreprenörer för snöröjningen av gator och vägar, gång– och cykelstigar, parkeringar och fastigheter i Malå kommun. Malåbostaden AB och Malå– energi och Industri AB ansvarar för sin verksamhet med visst samarbete med Malå kommun. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Malå kommun skapa de bästa förutsättningar för en problemfri och härlig vinter.

Startkriterier snöröjning Malå samhälle

Gator: snödjup 7 cm, gång-och cykelvägar: snödjup 4 cm, parkeringar: snödjup 7 cm och fastigheter: snödjup 4-7 cm.

En plogsväng tar cirka 12 timmar att utföra. Under den tiden kan det ha hunnit falla mer snö än 7 cm på den gata där du bor innan plogbilen kommer dit. Några bostadsgator hamnar bland de första som plogas och några hamnar sist. Prioriterade är gång- och cykelvägar, skolor, daghem med mera.

Halkbekämpning

Sandning sker i första hand för gång-och cykeltrafik, vid övergångsställen samt andra känsliga områden. Vid blixthalka (underkylt regn) sandas alla gator och vägar. Åtgärdstiden beräknas till cirka 12 timmar.
På Malå återvinningscentral kan man under öppethållande, som fastighetsägare, hämta gratis sand för eget bruk. Det finns även att hämta vid Återvinningsstationen på Malåborgsparkeringen.

Underlätta för snöröjaren

Undvik att parkera på gatan vid snöfall eller under nattetid. Fordon som avsevärt försvårar snöröjningen och är felparkerade kan vi behöva flytta.
Märk upp (med pinnar, käppar) låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar. Snöupplag i Malå samhälle som nyttjas av Malå kommun och Trafikverket är inte avsedda som upplag för privata fastighetsägare.

Skotta inte ut snö på gatan

Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer. För trafiksäkerheten, och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter. Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

Skador vid snöröjning

Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera. Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta till tekniska kontoret. För att undvika skador ska brevlådor och sopkärl placeras innanför tomtgränsen. Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss. Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl. Saker som är placerade utanför tomtgränsen ersätts inte. Området mellan gatan och tomtgränsen är avsett för snöupplag.

Kontakta ansvarig för snöröjning och halkbekämpning via kommunen växel, tfn: 0953-140 00

UTBILDNINGSKONTORET INFORMERAR

Anmäla behov av förskoleplats och/eller fritidsplats under jullovet
Jullovet är mellan den 23 december till den 11 januari. För att kunna lägga schema för personalen inom förskola och fritids ska era barns scheman så snart som möjligt läggas in, dock senast 9/12 på Tempus.
Därefter låses Tempus och barn som inte schemalagts innan detta datum markeras automtiskt som lediga.

Läsårstider

 • Sista dag innan jullov: den 22 december
 • Skolan börjar: den 11 januari
 • Sportlov: v.10, den 6 – 10 mars
 • Påsklov v.15: den 11 – 14 april
 • Lovdag: den 19 maj
 • Lovdag: den 5 juni
 • Skolavslutning: den 16 juni

För kontakt med Utbildningskontoret ring Malå kommuns växel, tfn: 0953-140 00

FOLKHÄLSOPLANERAREN INFORMERAR

Det goda samtalet den 8 november (Under temaveckan ”Här finns jobben och möjligheterna” vecka 45). Ett 80-tal personer deltog på mötet med syfte att stärka civilsamhället och föra en dialog om hur vi tillsammans vill se vårt Malå nu och i framtiden. Ett möte över generationsgränserna. Bland deltagarna fanns ungdomar, vuxna, pensionärer, företagare, föreningslivet och tjänstepersoner från Malå kommun.
Ett underlag ska nu sammanställas för att se hur vi tillsammans kan bygga vidare utifrån det som kom upp i dialogen på mötet. När sammanställningen är gjord kommer information att gå ut till invånarna i Malå kommun via kommuns hemsida, sociala medier och månadsinformationsblad till invånare.


Frågor hänvisas till Malå kommun Folkhälsoplanerare Daniel Burman, tfn: 076-115 93 79.

POLISEN INFORMERAR

Vet du om att du kan lämna tips till oss på Polisen helt anonymt?
Detta kan du göra genom att ringa oss på tfn: 114 14 eller via Polisens hemsida

Du är också välkommen att titta förbi på Polisstationen i Malå på onsdagar mellan kl 09.00-13.00.

Om du har blivit utsatt för ett brott eller förlust av egendom kan du göra en anmälan genom att ring tfn: 114 14 eller via Polisens hemsida.

Vid pågående brott eller akutsituation
Ring alltid 112

HÄR FINNS JOBBEN OCH MÖJLIGHETERNA 2022

Tack till alla som på olika sätt medverkat i temaveckan Här finns jobben och möjligheterna, som genomfördes vecka 45 i Malå.

Tack till alla privata och offentliga arbetsgivare i Malåbygden och i regionen som deltog på mässan Här finns jobben och möjligheterna fredag den 11 november. Tack för ett gott samarbete och gemensam kraftsamling för jobb, utbildning, utveckling och framtidstro!

Tack till alla pedagoger, studie- och yrkesvägledare och elever vid Nilaskolan i Malå!

Tack till våra partners Swedbank, Ung Företagsamhet och Tillväxtverket och tack till våra övriga samarbetspartners ; ljudtekniker, leverantörer av dekoration, förtäring, tältkåtor, konferencier, DJ!

Årets tema var ”Omställning, effektivisering, framtid - alla behövs! ” Nu fortsätter arbetet framåt
Tillsammans visar vi att Malå är platsen HÄR olikheter skapar utvecklingskraft. Här finns jobben och möjligheterna! Tillsammans för en hållbar attraktiv Malåbygd!

NYA HASTIGHETSBEGRÄNSINGAR I MALÅ SAMHÄLLE

Från och med den 1 november råder nya föreskrifter om att fordon inte får framföras i högre hastighet än 40 kilometer i timmen på de centrala sträckorna av Storgatan och Mörttjärnvägen i Malå.
Beslutet är taget av Miljö– och byggnämnden den 13 september med stöd av 10 kap.1§ andra stycket 14 och 3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276) som en säkerhetshöjande åtgärd.

EVENEMANG I MALÅ KOMMUN

 • Fredag den 2/12 kl 12.00-15.00 - Julgröt i Malå församlingshem. Pris: 70 kr. Se kommande annonsering.
 • Tisdag – onsdag den 6-7/12 Den samiska biblioteksbussen Julla Májja besöker Malå. Se kommande annonsering.
 • Torsdag den 8/12 kl 17.30-19.00— Julmys och julpyssel på Malå bibliotek. 0-100 år. Begränsat antal platser. Anmäl dig till biblioteket@mala.se eller 0953-14120.
 • Söndag den 11/12 kl 9.00-15.00 - Ishockey U10 Västerbotten i ishallen. För mer information se malaif.se
 • Måndag den 12/12 kl 18.00-19.00 - Schackturnering på Malå bibliotek. För alla åldrar.
 • Lördag den 17/12 kl 13.00 - Ishockey U13 Västerbotten i ishallen. Malå IF – Burträsk HC.
 • Söndag den 18/12 kl 9.00-15.00 - Ishockey U12 Västerbotten i ishallen. För mer information se malaif.se

Läs mer om evenemang i Malå

MALÅ KOMMUN TIPSAR OM KILLAR.SE

Har du upplevt att du måste vara på ett speciellt sätt bara för att du är kille? Blir du ofta arg istället för att gråta när du egentligen är ledsen? Har du känt behov av att prata med någon om hur du mår, men inte riktigt vågat? Förväntar sig andra att du ska vara intresserad av tjejer, bara för att du är kille? Det här kan vara typiska erfarenheter att ha som kille och är olika exempel på normer som berättar för oss hur killar ska vara, känna, tänka och tycka om andra. Via killar.se som är en anonym stödchatt där du kan prata om vad du vill och här välkomnas alla som identifierar sig som killar eller unga män kan du få stöd och hjälp. Killar.se marknadsför sig också som samisk stödchat.

Följ länken och läs mer om killar.se

ÄR DU VÅR NYA MALÅVÄN?

Malå kommun tar nu emot ytterligare fem personer från Ukraina enligt anvisning genom massflyktingsdirektivet och ser gärna dig som invånare i vår fantastiska kommun som en Malåvän! Är du den vi söker och har utrymme för att lära känna nya invånare, vara ett stöd och skapa nya kontaktnätverk för dem? Alla insatser, stora som små, är mycket värdefulla för att man ska känna sig välkommen och trygg i samhället och få bästa tänkbara uppstart för sin nya tillvaro här i Malå.

Kontakta inflyttar- och integrationsservice:
E-post: inflyttarservice@mala.se 

Sabina Läntha
Tfn: 0953-140 46
E-post: sabina.lantha@mala.se 

Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

JOBBA I MALÅ — LEDIGA TJÄNSTER!

Läs mer om lediga tjänster i Malå.

ÄR DU NY I MALÅ?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!
Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 


Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationsassistent
Sabina Läntha
Tfn: 0953-140 46
E-post: sabina.lantha@mala.se 

BREDBANDSUTBYGGNAD I MALÅ KOMMUN

Malå kommun har beviljats medel till utbyggnad av bredband till 2 projekt; Malå-Vännäs till Brännäs och Rökå till Björkås. Dessa kommer att genomföras under 2023 med slutrapportering under första kvartalet 2024.

Hushåll, fritidshus och företag i Brännäs och Björkås kommer, efter projektets slutförande, att erbjudas anslutning för nuvarande anslutningsavgift på 17500:-
Kunden ansvarar själv för grävning till anslutningspunkt (fiberbrunn)
I anslutningsavgiften ingår material, fiberkabel, fiberblåsning, aktiv utrustning, kontaktering samt montering.

Frågor hänvisas till IT Malå kommun via kommunens växel tfn: 0953-140 00

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi lever i en orolig tid där vi har en pandemi som fortfarande härjar och ett obegripligt krig i vår närhet. Dessutom går vi in i en ekonomisk kris där vanliga människor drabbas av ökade kostnader på nära nog allt. En del har marginaler som gör att de klarar högre priser men många upplever en verklighet där pengarna knappt räcker till.

Malå kommun märker naturligtvis av allt som händer. I kommunens arbete med kommande budget ser vi tydligt att behoven är större än resurserna. Lyckligtvis har kommunen sparat en del som nu kan komma väl till pass. Kommunen viktigaste resurs är människorna i organisationen som vi måste kunna behålla. Ja, det är faktiskt så att inom vissa områden behöver man få fler arbetskamrater. Vi inser verkligen att ekonomi handlar om hushålla med det man har. Malå kommun har trots allt skapat ett utrymme som gör det möjligt att även i knappa tider slippa drastiska neddragningar. 

Min framtidstro är i grunden stark. Vi har stora och nästan unika möjligheter att skapa goda liv i Malå kommun. När man sedan som jag har förmånen att i samband med ”Här finns jobben mässan” få vara del i en jury som ska bedöma olika företagsidéer från femteklassare blir framtidstron än större. De idéer och den kreativitet som barnen visar gör mig hoppfull inför framtiden.

I tider där framtiden kan te sig mörk kan det vara en tröst att kunna konstatera att vi i Malå lever i en förhållandevis trygg del av världen. En del av världen som kan rymma många fler. Vi känner och bryr oss om varandra. I ett samhälle som tenderar att bli kallare är vårt engagemang en motvikt. Vårt civila samhälle med bl.a. byaföreningar, kulturliv, idrottsföreningar, kyrkor, kort sagt det ideella engagemanget kan göra samhället varmt och sammanhållet. Det om något är ett skäl gott som något för att välja ett boende och ett liv hos oss i Malå kommun.

Lennart Gustavsson
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 13 januari 2023

Translate the website with Google translate.