Månadsinformation invånare - utgivning den 27 januari 2020

Höjning av renhållningstaxan

Kommunerna har skyldighet att finansiera sina kostnader för renhållningen och vatten och avlopp med avgifter och inte med skatteuttag.

För att klara nollresultat för verksamheten avfallshantering måste taxan för grundavgift samt insamlingen av hushållsavfall höjas med 5 %. För en villaägare med 120 liters kärl innebär det en kostnadsökning med 123 kronor per år. Övriga avgifter i taxan har också justerats.

Minskade intäkter samt ökade kostnader samtidigt som reningsverket måste byggas om innebär att taxan måste höjas för att möta den totala kostnadsökningen. Samtidigt är ledningsnätet gammalt och underhållsbehovet stort vilket innebär att en årlig höjning av taxan kan komma att bli aktuellt.

Taxan höjs i år med 7 % vilket innebär att månadskostnaden för typhus A, villa med 150m³ vattenförbrukning efter höjningen blir 565 kronor, en höjning med 30 kronor i månaden.

Läs mer om Renhållningstaxor Malå kommun  eller ring tfn: 0953-140 19 för ytterligare information.


Avfall och återvinning

Vid en plockanalys har det konstaterats att en tredjedel av förpackningarna hamnar i det gröna sopkärlet. När vi köper en vara med förpackning betalar vi för återvinningen. Skickar vi det i det gröna kärlet får vi betala en gång till. Tänk på det!
Förpacknings– och tidningsinsamlingen som ansvarar för våra återvinningsstationer kommer att börja tömma kärlen oftare på ÅVS Malåborg. Tänk på att vika ihop kartongerna så att det ryms mer i containrarna. Felanmälan av överfulla kärl görs till FTI tfn: 0200-880311 eller via FTI:s hemsida. 

Samverkansavtal mellan Polis och Malå kommun (medborgarlöften)


Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet för medborgarna och därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som medborgerliga initiativ ska samverka sida vid sida.

Malå ska vara en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker. För att utveckla samarbetet mellan polisen och kommunen har ett nytt samverkansavtal skrivits som gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2022.

Samverkansavtalet ersätter den aktivitetsplan, tidsplan och plan för uppföljning och kommunikation som ingicks mellan polis och Malå kommun 2017. Den utgör en fortsättning på ”Medborgarlöften 2017-2018”.

Samverkansavtalet bygger på att polisen och olika aktörer med nyckelroller i samhället (REK-gruppen) enats kring en gemensam uppfattning om vilka problem som finns lokalt. Representanterna i REK-gruppen (REK står för rekognosering) är socialtjänsten, skolan, ANDT-samordnare, fritidsgården, kommunledningen och polisen. Andra aktörer som bjuds in och deltar är det lokala näringslivet, hälso- och sjukvården, kyrkan, föreningslivet, hälsorådet, pensionärs- och handikapprådet, miljö- och byggavdelningen/räddningstjänsten.

Avtalet och protokollen från REK-gruppen finns på Malå kommuns hemsida.

Malå kommun söker

 • Miljö– och hälsoskyddsinspektör, ansök senast 2020-01-31
 • Sommarvikarier äldreomsorg, ansök senast 2020-03-11

Läs mer om lediga tjänster på Malå kommun.


Handla secondhand

Välkommen till Galejan Secondhand!

Läs mer om Galejan Secondhand
Följ oss på Instagram -  @galejansecondhand

Fritids informerar:

Uppsägning av fritidsplats
Nu när vi går mot ljusare tider brukar det vara så att många barn uteblir från fritids och klarar sig själva. Därför vill vi påminna om att uppsägning av plats ska ske skriftligt och att uppsägningstiden är 2 månader. Avgift debiteras under uppsägningstiden.

Vistelsetid
På Fritids gäller följande vid vårdnadshavares sjukskrivning: barnet tillbringar 20-26 timmar/vecka på skolan varför vilo/-avlastningstid anses vara uppfylld. Vid särskilda skäl kontakta rektor.
Planeringsdag
Fredag den 29 maj är fritids stängt för planering. Vid behov av barnomsorg kontakta rektor.

Läsårstider vårterminen 2020
Sportlov vecka 10 - den 2-6 mars
Påsklov vecka 16 - den 14-17 april
Lovdag den 22 maj
Skolavslutning den 10 juni

Gemensamt platsvarumärke för att marknadsföra Malå

Du är en varumärkesbyggare. Vad du gör, säger och skriver skapar värden.

På utvecklingsavdelningen har vi uppdraget att genom platsvarumärket marknadsföra Malå kommun som en plats att bo, leva och verka på. Sedan ett omfattande processarbete finns en varumärkesbok för Malå kommun och en del grafiska element som alla som vill marknadsföra Malå får använda
.
— Vi hoppas förstås att många vill använda det så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Malå, säger Anna Karin Horney, enhetschef utvecklingsavdelningen Malå kommun.

Ta del av gällande varumärkesbok, logotype och en del grafiska element.

Aktuellt—Utvecklingsavdelningen

Företagarfrukost Gomorron Malå
Den 30 januari kl 07.30
Plats: Lärcentrum i Malå.
Läs mer mer om Gomorron Malå den 30 januari.

Branschforum för företag inom turism och besöksnäring
Den 21 februari kl 13.00
Plats: Malå Turistinformation.
Läs mer om Branschforum för företag inom turism och besöksnäring.

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 
 
Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se

Integrationsassistent
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se

Barnomsorg på obekväma arbetstider

I Malå kommun finns idag ingen möjlighet för vårdnadshavare som arbetar på obekväma arbetstider att få barnomsorg i kommunens regi. Nu har Barn- och utbildningsnämnden beslutat att utreda vilka behov som finns av denna typ av barnomsorg.

Med obekväma arbetstider avses i detta fall de tider som förskoleverksamheten inte är öppen, dvs helger samt vardagar mellan 18:00 och 06:00.

Har du behov av barnomsorg på obekväma arbetstider? Mejla till erik.lindblom@mala.se och ange hur dina behov ser ut (kvällar, nätter och/eller helger. Vi behöver ditt svar senast den 6 februari.

Senior- och anhörigcafé

Måndag 3/2 kl 13.30- ca 15.00 i hemvårdens lokaler på Sjukstugan, Storgatan 2.
Dagens gäst är Diakon Lena Selin som berättar om sitt arbete i Malå. Information om samtalsgrupper, diakonihunden med mera.
Alla intresserade är varmt välkomna!
Vi bjuder på fika.

För mer information ta kontakt med Paula Frank anhörigstöd , tfn: 0953-142 62.

Välkommen till Tjamstanbackarna!

Fram till vecka 8 går liftarna:
lördag och söndag kl 10.00-16.00
tisdag– och fredagkväll kl 18.00-20.00

Från vecka 8 går liftarna:
Alla dagar kl 10.00-16.00
tisdag– och fredagkväll kl 18.00-20.00

Läs mer om Tjamstanbackarna

Följ Malå kommun i sociala medier: Malå-med allt så nära

Månadens tips från energi– och klimatrådgivare

Så använder du motorvärmaren smartast:

 • Om det är kallare än –15 grader bör motorvärmare slås på 1.5 h innan du ska iväg.
 • Ända upp till +10 grader är det lönsamt att användamotorvärmare 30 minuter före start.

Källa: Energimyndigheten

För ytterligare information kontakta Malå kommuns energi– och klimatrådgivare Jamal Mouneimne, tfn: 0950-166 00 måndag-fredag kl 09.00-11.00 eller e-post: jamal.mouneimne@lycksele.se 

Malå företagarskola 4.0

Funderar du på att starta eget?
Malå företagarskola är 12 träffar för dig som har tankar på att starta företag eller ha en idé som du funderar på att utveckla till en affärsidé och pågår den 5/2-13/5.

Anmälan görs senast den 31/1 till Aleksandra Simanovskaya, tfn: 0953-140 61, 070-344 55 68 eller via e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 

Avgiftsfri kulturskola i Malå

I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 blir även Malå kulturskola avgiftsfri.

Läs mer om avgiftsfri kulturskola

Bidrag till föreningar

Nu är det dags att ansöka om bidrag till föreningar i Malå kommun. Föreningar kan bland annat söka kulturbidrag/utvecklingsbidrag och aktivitetsbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag.

Läs mer om bidrag till föreningar

Försäljning

Malå kommun med fastighetsbolaget MENI AB har nu förannonserat om att starta förhandlingsförfarande kring försäljningen av Malå camping, Malå Hotell samt Tjamstanbackarna. Målsättningen är att försäljningskontrakt kommer att skrivas under våren 2020.

Annons ligger ute på e-avrop

Händer i Malå!

Måndagar
Rena Toner och Måndagstimmen
Plats: Missionskyrkan
Tid: 18.00 

Tisdagar
Bokcirkel
Plats: Malå bibliotek, med start den 4/2
Tid: 15.15-16.45

Tisdagar
Tisdagsfika
Plats: Springliden
Tid: 13.00-15.00

Måndag 27/1
Möt kommunledningen
Plats: Biblioteket
Tid: 17.00-19.00

Torsdag 30/1
Dagdans
Plats: Park Malå borg
Tid: 13.00-16.00

Torsdag 30/1
Företagarfrukost Gomorron Malå
Plats: Malå Lärcentrum
Tid: 07.30-09.00

Lördag 1/2
Volleyboll Division 2 Norra
Plats: Sporthallen Malå
Tid: 10.00

Fredag 7/2
Babybokprat
Plats: Malå bibliotek
Tid: 10.00-11.00

Fredag 14/2
Bio - Emma
Plats: Forum
Tid: 13.00

Lördag 15/2
Bio - Lasse-Majas detektivbyrå
Plats: Forum
Tid:15.00

Fredag 21/2
Branschforum för företag inom turism– och besöksnäring
Plats: Malå turistinformation
Tid: 13.00-15.00

Ondag 26/2
Mobilfototrix med Mia Karlsvärd, för b
arn 9-13 år. 
Tid: 14.00-16.30
Mobilfototrix med Mia Karlsväred på Malå, För vuxna.
Tid: 18.00-20.00
Plats: Malå bibliotek för båda tiderna.

Torsdag 27/2
Dagdans
Plats: Park Malåborg
Tid: 13.00-16.00

Fredag 28/2
Babybokprat
Plats: Malå bibliotek
Tid: 10.00-11.00

Fredag 28/2
Bio - Min pappa Marianne
Plats: Forum
Tid: 13.00

Läs mer om evenemang i Malå på visitmala.se

Kommunstyrelsens ordförande, KCO informerar

Så här i början av året är det vanligt att titta tillbaka å året som gått. Jag väljer att försöka blicka framåt. Historien ska man lära sig av och ta med sig lärdomarna i det framtida arbetet.

Under 2020 hoppas jag att vi tillsammans kan göra Malå ännu bättre. Några av de saker som jag vet/hoppas/tror ska hända under det år som vi har framför oss är:

 • Vi ska genomföra en ny politisk organisation som förhoppningsvis leder till att den övergripande kommunnyttan bättre kan lyftas fram.

 • Parallellt med den politiska organisationen ska en ny organisation för tjänstepersoner införas. Förhoppningsvis blir den tydlig och effektiv och därmed kanske ännu bättre service till våra medborgare.

 • Som en del i arbetet med öppenhet kommer jag att fortsätta att en gång i månaden bjuda på fika och prat på biblioteket. Vi måste bli bättre på att nyttja den närhet som vi har till varandra. Det är och ska inte vara långt till förtroendevalda.

 • Förhoppningsvis får vi se en nystart av Arbetsförmedlingen i kommunen. Ett långsiktigt arbete tillsammans med andra kommuner har sakta men säkert fått staten att inse att den ska finnas i hela landet.

 • I vårt eget län handlar det om att få regionen att förstå att den ska finnas i hela vårt län. Att 124 av 125 tjänster som arbetar med regional utveckling finns i Umeå eller Skellefteå är oacceptabelt. Här måste det till en förändring.

 • Det arbete som inletts med att utveckla besöksnäringen måste fortsätta. Som en del i detta försöker vi hitta en duktig entreprenör som ska lyfta hela Tjamstanområdet.

 • Under 2020 ska den östra infarten färdigställas. Då blir också den vackra gång– och cykelbanan klar. Möjlighet att utveckla Nölvikenområdet ökar.

 • Skolan fortsätter hålla god kvalité och den förändring som är på gång inom förskolan ger förutom effektiviseringar också möjligheter att utveckla pedagogiken.

 • Inom äldreomsorgen handlar det bland annat om att utveckla boendemiljöer för våra äldre. Det arbete där kommunen och det civila samhället samverkar kan förhoppningsvis fortsätta utvecklas.

 • Arbetet ned att tillsammans med en del grannkommuner se över vilka möjligheter som kan finnas för att få tillstånd ett fungerande badhus fortsätter.

 • Vi ska under året, efter dialoger, fastställa en översiktsplan. En plan som ska visa hur vi långsiktigt planerar för framtiden.

Ja, det finns en del som väntar. Grunden för att Malå som kommun ska klara sitt uppdrag bygger på alla våra medarbetares insatser. De förtroendevalda ska dels hantera våra resurser på ett klokt och ansvarsfullt sätt, men också kraftfullt föra en debatt för att få regeringen och riksdagen att inse de speciella utmaningar som små lands– och glesbygdskommuner har.

Lennart Gustavsson
KSO Malå kommun

 
 

  

Senast uppdaterad den 27 januari 2020

Translate the website with Google translate.