Månadsinformation invånare - utgivning den 27 mars 2020

Information om Coronaviruset

Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner. Följ rekommendationer från myndigheterna.

Malå kommun uppdaterar löpande information och viktiga länkar på www.mala.se om Coronaviruset.

Notera att det är mycket hög belastning på 113 13 (för information) samt 1177 (för dig som är sjuk) vilket gör att väntetiden är lång. Därför ber vi dig att i första hand söka information på webben via de länkar som finns på kommunens hemsida.

Malå kommun söker

- Deltidsbrandmän
Ansök senast 2020-03-31

- Sommarvikarier till äldreomsorgen
Ansök senast 2020-04-06

- Telefonist/Färdtjänsthandläggare, vikariat
Ansök senast 2020-04-01

Läs mer om ledig tjänster.

Öppettider på ÅVC under påsken

Skärtorsdag 07.00-12.00
Långfredag Stängt
Annandagen Stängt

Alla vinner när vi återvinner

På Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI:s) hemsida, www.ftiab.se, finns många råd och tips om återvinning och även för enklare och smidigare lösningar i hemmet för köket och förrådet.

Oavsett hur mycket och hur ofta man återvinner så är det först och främst praktiska saker som gör att man inte återvinner i högre grad.

Allt material som samlas in via återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling sänds till olika anläggningar för återvinning.

På anläggningarna sorteras och behandlas materialet med målet att så mycket som möjligt ska kunna säljas vidare till köpare som använder materialet vid tillverkning av nya produkter.


Materialvärlden är ett initiativ från FTI som rekommenderas för både familjer och förskolor. Målet med det pedagogiska materialet är att lära barn om återvinning och få dem att känna att de kan påverka miljön och vara med och skapa en mer hållbar värld.

Följ länken och läs mer: www.materialvarlden.se

Socialtjänsten informerar
Vill du göra skillnad?

Socialtjänsten i Malå söker just nu kontaktfamiljer till två barn i 7-årsåldern:
En flicka som är lite försiktig och gillar att pyssla, 2 helger/månad.
En pojke som gillar fotboll och att göra saker utomhus, 1 helg/månad.
Kontakta socialtjänsten för mer information.
Du når oss via kommunens växel: 0953-140 00.

Vi har alltid behov av stödpersoner och kontaktfamiljer! Uppdragens storlek kan variera från att träffa någon och prata några timmar/vecka till att ha ett barn boende hos sig under en helg då och då. Du/ni får arvode. Låter det intressant? Ring oss så berättar vi mer.

E-tjänsteportal

Från och med den 10 februari är Malå kommuns  E-tjänsteportal i drift. Här kan du bland annat ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst , lämna in inkomstuppgifter till barnomsorg samt lämna in ett medborgarförslag. På sidan kan du även skicka in förslag till vilka E-tjänster du önskar och förbättringsförslag på befintliga E-tjänster.
E-tjänsteportal når du via kommunens hemsida:
https://minasidor.mala.se/

För kontakt gällande E-tjänster:
Jan Bergstöm
tfn: 0953– 140 22
e-post: jan.bergstrom@mala.se

Är du ny i Malå?

Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.

Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se. Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!

Have you recently moved to Malå? First of all Welcome!
Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
tfn: 0953-140 61
e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se

Integrationssamordnare
Ethel Cavén
tfn: 0953-140 74
e-post: ethel.caven@mala.se 
 
Integrationsassistent
Patrick Ström
tfn: 0953-140 46
e-post: patrick.strom@mala.se 

Tillsammans kan vi förebygga - Information från REK-gruppen 

Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet för invånare och därför behövs ett planlagt aktivt brottsförebyggande arbete som innebär att alla, både offentliga och privata samhällsfunktioner såväl som invånarnas initiativ ska samverka sida vid sida.

I årets drogvaneundersökning i åk 9 säger 24% av pojkarna och 36% av flickorna i Malå att de dricker alkohol. 17% eller 15 st av eleverna åk9 i Malå/Norsjö säger sig ha åkt ett motordrivet fordon med en berusad förare. Den berusade föraren sägs vara en vuxen annan än förälder eller kompis. (ANDTS-undersökningen i Norsjö och Malå 2019.

Med en onykter förare vid ratten ökar risken för olyckor redan vid 0,2 promille. Så även om din tonåring inte kör ett motorfordon själv, är det mycket viktigt att han eller hon inte åker med en förare som druckit alkohol. När det gäller mopeder finns det en del statistik som manar till eftertanke. Som att tre av fem omkomna mopedförare är alkoholpåverkade. (Tonårsparlören.se, IQ)

Föräldrar och andra vuxna, prata med barn och unga i din närhet om attityder kring att dricka alkohol och åka/köra fordon med onykter förare. Var tydlig med vad du tycker om att barn dricker alkohol och att personer kör onykter eller åker med berusad förare. Att vi vuxna sätter tydliga gränser för våra unga och föregår med gott exempel kan hjälpa dem mer än vad vi tror!

Har du koll på reglerna för A-traktorer/mopeder?
Vi värnar om trafiksäkerheten och att Malå ska vara en trygg och bra plats för alla. Som förälder och vårdnadshavare har man en allmän skyldighet att informera sig om vad ens barn håller på med. Det innebär att ni föräldrar som har ungdomar med A-traktor/moped måste kontrollera och provköra fordonet regelbundet så att fordonet är i lagligt skick och reagera om ni får signaler om att ert barn missköter framförandet av fordonet. En A-traktor med brister, som går för fort, har dåliga bromsar eller har för många passagerare kan förutom att vara en dödsfälla, innebära att ungdomen kan bli misstänkt för olovlig körning och föräldern för tillåtande av olovlig körning.

Polisen kontrollerar dessa fordon regelbundet. Från årsskiftet har polisen bötfällt ett antal förare för olika förseelser, omhändertagit körkort, beslagtagit bilar som tidigare varit A-traktorer mm och denna insats kommer att fortsätta i Malå. Ett flertal A-traktorer är ombyggda till personbilar för närvarande (mars -20) och dessa kommer att kontrolleras framöver.

Vågar du säga ifrån? – vilka handlingsalternativ finns?
Att kunna sätta stopp för vårdslös körning, olovlig körning eller hindra någon från att köra eller skjutsa med någon onykter är viktigt och inte bara polisens ansvar. Civilkurage är viktigt: att våga kliva fram och ifrågasätta bl.a. buskörning eller problematiska beteenden som ni ser. Att våga ta kontakt med föräldrarna om det är ungdomar det gäller och även att rapportera till berörda myndigheter är viktigt.
Allmänt kring alla brott: Om du gjort iakttagelser är dina vittnesuppgifter oerhört viktiga, ibland utgör de den helt avgörande bevisningen i det enskilda fallet. Har du/ni sett eller hört något kring ett brott, tveka inte att höra av er även om ni själva tycker det är bagatellartat. Vi vill tillsammans motverka tystnadskulturen.

Kontaktuppgifter Polisen:
Gruppchef och förundersökningsledare
Bo Sandström
e-post: bo.sandstrom@polisen.se  
tfn: 070-597 03 90
RING 112 Akuta ärenden/pågående brott
RING 114 14 Tipstelefon/ej brådskande ärenden – Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14 knappval 2
Anmäl brott via internet – polisens hemsida www.polisen.se

Läs mer om gällande samverkansavtal och medborgarlöfte i Malå kommun.

Tillsammans gör vi Malå kommun till en tryggare plats! 

Vänligen
REK-gruppen, genom ANDT Samordnare Malå kommun Nina Grenvall


Malå bibliotek informerar

Meröppet
Under meröppet-tiderna kan du med hjälp av en nuddis och en pinkod besöka biblioteket även när det inte är bemannat. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Nuddis och pinkod kvitterar du ut på biblioteket. För dig som är 18 år och äldre.
Boken kommer!
Nu kan du låna böcker även om du själv inte kan ta dig till biblioteket på grund av funktionshinder eller sjukdom. Servicen är kostnadsfri och gäller inom Malå samhälle och innebär att vi kommer hem med boken/böckerna till dig som du vill låna, och hämtar dem när du läst klart.
Cineasterna.se
Låna film med ditt lånekort och pinkod. Du behöver även en internetuppkoppling.
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller andra funderingar!
Malå bibliotek, tfn: 0953-141 20

Inställda evenemang pga av Coronaviruset

Pågrund av Coronaviruset har de flesta evenemang som registrerats i evenemangskalender på visitmala.se ställts in och de som inte redan är inställda riskerar att ställas in, beroende på hur utvecklingen ser ut här framöver.

Därför presenteras ingen evenemangskalender i detta informationsblad. Vi hänvisar er till visitmala.se där ni kan kontrollera vilka evenemang som är inställda och inte.

Läs mer om evenemang i Malå kommun.

KSO informerar

Kan man vända trenden att vi blir färre och färre på landsbygden? Jag tror det, men vi måste fundera hur vi kan visa på det goda livet utanför staden.

När vi ska arbeta för att fler ska bli malåbor måste vi fundera på vilka budskap vi förmedlar. Varför ska man flytta till Malå om man nu skulle vilja lämna en stadsmiljö? Det finns många andra kommuner som vill bli fler. Var finns det unika med Malå? Vem kan lättast se möjligheterna i Malå?

Några av mina tankar:

- Vår boendemiljö slår det mesta både vad gäller kvalité och pris. Vi kan visa upp exklusiva boenden i både tätorten och byarna. Om vi dessutom kunde påverka lagstiftning så att det blev lättare för unga familjer att förvärva jord- och skogbruksfastigheter skulle nya möjligheter öppnas.

- Nå de som en gång varit malåbor. De vet oftast vad vi pratar om när vi nämner begrepp som livskvalité och trygghet. I Malå kommun finns det idag jobb och en möjlighet att bli sedd som person. Det finns också en trend som innebär att man bor (mantalsskriver sig) i orter på landsbygden och har ett fritidsboende i staden. Idag ser vi också tack vare teknikutvecklingen helt nya sätt att arbeta växa fram. Kanske några idéer som Malå kan utveckla.

- Vi känner och bryr oss om varandra. I ett samhälle som tenderar att bli kallare är vårt engagemang en motvikt. Vårt civila samhälle med bl.a. byaföreningar, kulturliv, idrottsföreningar, kyrkor, kort sagt det ideella engagemanget gör samhället varmt och sammanhållet. Ett skäl gott som något för att välja ett boende utanför staden.

- Vi har ett unikt näringsliv. I Malå har vi ett näringsliv som består av såväl stora som små företag. Det finns flera företag som har världen som sin marknad samtidigt som många har det lokala i fokus. Företagsamhet finns i Malå och vi behöver ännu fler företagsamma såväl inom näringsliv som inom offentlig verksamhet.

Vi som bor här kan tala om för andra vilka förutsättningar till gott liv vi har här i Malå. Vi kan också skaffa oss ambassadörer. Erbjud släkt, vänner och människor i era nätverk att bli Malåambassadörer.

Lennart Gustavsson
KSO Malå kommun

Tjamstan kvar i offentlig regi

Efter att upphandlingstiden gått ut konstateras att det inte funnits något intresse från marknaden att köpa och driva anläggningarna Tjamstanbackarna, Malå Camping och Malå Hotell. Nu ska Malå kommun tillsammans med MENI AB ta fram en långsiktig och trygg plan för drift och utveckling.

För ytterligare information:
- Johnny Önnerlöv VD MENI AB,
tfn: 070-698 99 99
- Gunnar Harr Kultur-och fritidschef,
tfn: 0953-140 64
- Lennart Gustavsson KSO,
tfn: 070-343 96 85

 

Senast uppdaterad den 30 mars 2020

Translate the website with Google translate.