Månadsinformation invånare - Utgivningsdag den 27 februari 2020

NYHET! E-tjänsteportal
Från och med den 10 februari är Malå kommuns
E-tjänsteportal i drift. Här kan du bland annat ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst, lämna in inkomstuppgifter till barnomsorg samt lämna in ett medborgarförslag. På sidan kan du även skicka in förslag till vilka E-tjänster du önskar och förbättringsförslag på befintliga E-tjänster.

Malå kommuns E-tjänsteportal

För kontakt gällande E-tjänster:
Jan Bergstöm
tfn: 0953– 140 22
e-post: jan.bergstrom@mala.se 

Följ Malå kommun i sociala medier: Malå-med allt så nära
Instagram, Malå-med allt så nära 
Facebook, Malå-med allt så nära

Malå kommun söker
- Skolsköterska 100%. Ansök senast 2020-02-29.
- Sommarvikarier äldreomsorg. Ansök senast 2020-03-11.
- Deltidsbrandman. Ansök senast 2020-03-31.
- Vikarierande Fysioterapeut 100%, Ansök senast 2020-03-03.

Läs mer: https://hrsupporten.se/adpage.php?custid=81&mode=0 

Handla secondhand

Välkommen till Galejan Secondhand

Följ Galejan på Instagram

Lovskola
Malå Kommun arrangerar lovskola under sportlovet, för elever som inte nått/eller riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. 

Sportlovstider
Sportlovet pågår v 10, den 2 - 6 mars 2020.

Inackorderingstillägg
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ta bort villkoret om att det ska vara minst tio mils resväg till studieorten för att beviljas inackorderingstillägg för gymnasielever.

Bidrag till föreningar
Nu är det dags att ansöka om bidrag till föreningar i Malå kommun. Föreningar kan bland annat söka kulturbidrag/utvecklingsbidrag och aktivitetsbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag.

Bidrag till föreningar

Vikarier sökes
Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post: boukontor@mala.se  eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till Tjamstanbackarna
Liftarna går:
Alla dagar kl 10.00-16.00 samt tisdag– och fredagkväll kl 18.00-20.00.
Läs mer om Tjamstanbackarna

Gemensamt platsvarumärke för att marknadsföra Malå
Du är en varumärkesbyggare. Vad du gör, säger och skriver skapar värden.
På utvecklingsavdelningen har vi uppdraget att genom platsvarumärket marknadsföra Malå kommun som en plats att bo, leva och verka på. Sedan ett omfattande processarbete finns en varumärkesbok för Malå kommun och en del grafiska element som alla som vill marknadsföra Malå får använda.

— Vi hoppas förstås att många vill använda det så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Malå, säger Anna Karin Horney, enhetschef utvecklingsavdelningen Malå kommun.

Motorfordon i skidspår och slalombacken
Vädjan till skoterförare samt till förare av bilar och epatraktorer! Kör inte i skidspåren med skoter och definitivt inte med bilar och epatraktorer i slalombacken. Förutom att det kostar pengar att reparera skidspår och pister så ökar skaderisken för åkarna.

Är du ny i Malå?
Vi på inflyttar– och integrationsservice gör din första tid i Malå lite enklare.
Först och främst Välkommen! Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om arbete, starta eget, fritid, skola för barn och annan samhällsservice. Vi har samlat en del information som kan vara nyttig för dig som familj på www.mala.se.  Vi hjälper dig komma till rätta i Malå!
Have you recently moved to Malå?
First of all Welcome! Feel free to contact us at Malå Municipality, New Arrival´s Service if you have any questions about job, start your own company, school for your children or other community service. You can find more information about Malå on www.mala.se as well. Don´t hesitate to contact us!

Kontakta oss på telefon/Contact us by the phone or e-mail:

Inflyttar/Medflyttarservice
Aleksandra Simanovskaya
Tfn: 0953-140 61
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se 
 
Integrationssamordnare
Ethel Cavén
Tfn: 0953-140 74
E-post: ethel.caven@mala.se 

Integrationsassistent
Patrick Ström
Tfn: 0953-140 46
E-post: patrick.strom@mala.se 

Aktuellt på Utvecklingsavdelningen
- Internationella kvinnodagen firas på Malå Hotell den 8 mars, se kommande annonsering.
- Branschforum för företag inom skönhet och hälsa den 11 mars
- Gomorron Malå med temat ”Framtidens hälosvård, i hälsorummet Adak kl 07.30.

Läs mer på visitmala.se

Demensförbundet besöker Malå, Senior- och anhörigcafé
Måndag den 2/3 kl 13.30- ca 15.00 i hemvårdens lokaler Storgatan 2.
Dagens gäst är Demensförbundets förbundskonsulent för Norra Sverige—Anette Svensson. Hon berättar om demenser och demensförbundets arbete med att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, möjlighet att starta en lokal demensförening med mera.
Alla intresserade är varmt välkomna!
Vi bjuder på fika.

För mer information ta kontakt med Paula Frank anhörigstöd , tfn: 0953-142 62.

Månadsnytt för näringslivet
På Malå kommuns hemsida hittar du varje månad ett månadsnyhetsbrev för näringslivet.
Månadsnytt för näringslivet.

Marknadsföring
En del av Malå kommuns verksamheter satsar på marknadsföring. Speciellt de verksamheter som inbringar intäkter från försäljning eller turistiska verksamheter. Tjamstanbackarna är ett sådant exempel. Reklamsatsningen för Tjamstanbackarna har dock skapat debatt i lokaltidningen och på sociala medier, varvid kultur- och fritidsnämnden gärna vill lägga fram fakta om satsningen på tv-reklamen.

Tjamstanbackarna är en stor turistanläggning i Malå. Inom ramen för verksamhetens budget så har kultur- och fritidsnämnden satsat pengar på tv-reklam i TV4 sedan 2015 för att locka nya kunder till skidbacken och turister till Malå kommun. Marknadsföringsinsatserna i TV har under åren 2015-2019 i snitt kostat 60 174 kr/år. Under samma period har kultur- och fritid ökat försäljningen i Tjamstanbackarna i snitt med 730 000 kr/år, jämfört med försäljningen 2014 som var sista året utan tv-reklam. 

Gold of Laplands rapport om ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Malå kommun (2017) visar att övernattande och besökande till Malå omsatte 53 miljoner kronor i turistiska intäkter där Tjamstanbackarna står för majoriteten av denna tillförsel ,då backen lockar hit många människor bosatta utanför kommungränsen.

I lokaltidningen och sociala medier har det förekommit diskussioner om att Tjamstanbackarna har använt pengar från andra verksamheter för att finansiera tv-reklamen. Detta dementerar vi bestämt och hänvisar till att politikerna gör prioriteringarna och bestämmer budgetram för varje verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har genom åren förvaltat sina budget väl, växlat upp kostnader i projekt, ökat intäkterna och minskat utgifterna. Vilket har inneburit att nämnden har, sedan den bildades 2013, lyckats driva verksamheterna med överskott och lämnat tillbaka ca 4,5 miljoner kronor  till kommunkassan.

Tyvärr vill inte lokaltidningen publicera svar/repliker i tidningen, och därför hänvisar vi er att läsa mer via länken nedan eller kontakta tjänstepersoner inom kommunen för direkta svar på frågor.

Läs mer om marknadsföringen i Tjamstanbackarna

Tjänstepersoner når du via växeln: 0953-140 00

Information till Malåbostadens hyresgäster
Sedan 2017 erbjuder Malåbostaden AB dig som hyresgäst möjlighet att hyra tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin i de lägenheter där det är tekniskt möjligt. Därför är det inte tillåtet att köpa och göra egna installationer av vitvaror i lägenheterna. Hör av dig till oss om du är intresserad av att hyra vitvara, då besöker vi dig och gör en kontroll för att se om det är tekniskt möjligt där du bor.

Du når oss på tfn: 0953-140 66 (telefontider)

Förklaring till faktura för vatten/avlopp och renhållning
Avgifterna för vatten/avlopp höjs från och med den 1 februari med 7% och avgiften för renhållning med 5%. Därför har alla avgifter två rader i kommande faktura. 

Om du önskar en förklaring av fakturan är du välkommen att kontakta Annika M Johansson. Du når henne på tfn: 0953- 140 19 eller via e-post: annika.m.johansson@mala.se 

Kommunfullmäktiges ordförande har ordet
Fem gånger varje år genomförs kommunfullmäktigemöten där 25 inröstade politiker för din talan. Detta är offentliga möten och alla har möjlighet att komma och lyssna på vad som är på gång och vilka beslut som fattas. Årets första möte äger rum nu i början av mars.

Vi har under det gångna året haft flera informationer i samband med fullmäktigemötena för att upplysa om vad som händer och sker i kommunen, allt ifrån Sverker Olofsson och medias påverkan av hur en kommun fungerar till vad en samisk förvaltningskommun är. År 2020 börjar vi med information av Lars Grundberg, tekniska avdelningen.

I år fortsätter arbetet med att införa en ny politisk organisation. Dessutom pågår en utredning av tjänstemannaorganisationen. Det kommer att beslutas om ett flertal frågor som berör kommunens invånare och som kan vara bra att veta. Vi gör ett försök att förlägga kommunfullmäktige på kvällstid så att fler har möjlighet att delta som åhörare.
Jag vill som kommunfullmäktiges ordförande också påminna om att det är möjligt att gå in på kommunens hemsida www.mala.se för att ta del av handlingarna till kommunfullmäktiges möte. Handlingarna läggs ut ca 1 vecka före mötet och ligger kvar tills protokollet är justerat.

Fullmäktige genomförs den 9 mars kl 17.00 på Malå Hotell.

Aktuella ärenden som tas upp är bland annat:
- Information om arbetet med den nya politiska organisationen och utredning av tjänstemannaorganisation.
- Information från tekniska avdelningen om vad som ingår i deras arbetsområde.-

Välkomna till kommunfullmäktigemötet!
Joacim Eliasson
Kommunfullmäktiges ordförande

NYHET! Evenemangskalendern och information till invånare slås ihop
Från och med februari slås evenemangskalendern som kultur– och fritid ger ut ihop med månads-
informationsbladet till invånare. Bladet kommer därmed att finnas tillgängligt i pappersformat även på de ställen där evenemangskalendern alltid funnits för avhämtning.

Evenemangskalender - Händer i Malå!
Månadens evenemang hittar du visitmala.se.

KSO informerar
Malå har på kort tid haft möjligheten att beskriva vår vardag, våra möjligheter och vår verklighet för finansminister Magdalena Andersson och civilminister Lena Micko. Finansministern besökte oss inom ramen för samarbetet inom Skellefteåregionen. Under förmiddagen fick Malå, Norsjö, Sorsele och Arjeplogs kommuner möjligheten att föra samtal med finansministern. Frågorna rörde t.ex. skatteutjämningssystemet, strandskyddsbestämmelser, gymnasieskolan, möjligheter att finansiera stora projekt som exempelvis badhus.

Civilministern hade bjudit in 26 kommuner (däribland Malå) för att informera sig om läget i några mindre kommuner. Med tanke på den korta tid som gavs prioriterade Malå att återigen lyfta frågan om små kommuners möjlighet att gör större investeringar. Om vi i Malå gör en investering som motsvarar 25000 kr/invånare blir det med samma räknesätt en investering i Stockholm på 25 miljarder. 

Ger det något att träffa ministrar? Jag tror att det finns ett stort behov att förklara att Sverige ser olika ut. En busstur mellan Jörn och Malå ger finansministern en annan bild av verkligheten än en tunnelbanetur mellan Slussen och Fruängen. Trots kommunernas olikhet ska välfärdsuppdraget utföras oavsett hur verkligheten ser ut.

En viktig detalj i möten med ministrar och andra centralt placerade beslutsfattare är uppföljning. Vid båda mötena kom vi överens om att på ett eller annat sätt följa upp för att se om våra möten gjort några avtryck i arbetet i riksdag och regering.
Som förtroendevald på lokal nivå anser jag att man har ett uppdrag att förvalta de resurser som står till buds på ett så klokt sätt som möjligt samtidigt som man har ett ansvar att delta i en debatt som handlar om hur samhällets resurser faktiskt fördelas. Utrymmet för ideologiska strider är betydligt mindre i lokalpolitiken än i rikspolitiken.

Malå kommun har beslutat att fr.o.m. 200701 förändra den politiska organisationen. Samtidigt pågår arbetet med att organisera tjänstepersonsorganisation på ett sätt som svarar mot den nya politiska organisationen. För min del handlar det väldigt mycket om att få till stånd ett kommunövergripande perspektiv på alla frågor. Vi i Malå måste bli bättre på att se den kommunala nyttan och ett helhetsperspektiv i alla beslut. Det gäller även de kommunala bolagen.

Försämrar vi demokratin kan man undra? Jag menar att vi genom att effektivisera förvaltningen så kommer det att bli ett större ansvar på de förtroendevalda att söka dialog och diskussion med invånarna vilket faktiskt kan innebära en fördjupning av demokratin och sedan ska vi komma ihåg att Malå kommun i jämförelse med andra kommuner är tätt vad gäller förtroendevalda.

Enligt mitt sätt att se så handlar demokrati inte bara om det som sker i sammanträdesrummen utan också vilka möten och dialoger som förs utanför sammanträdesrummen. De möten som kommunledningen genomför på biblioteket är ett litet exempel. Det engagemang som finns i samhället inom kultur, näringsliv, idrott, byaföreningar, studieförbund m.fl. är också en bärande del av det vi kallar demokrati. Demokrati bygger på människors engagemang och i Malå är vi engagerade!

Lennart Gustavsson
KSO Malå kommun


Kontaktperson för månadsinformation till invånare
Linda Nystedt, kommunikatör
tfn:0953-14027
e-post: kommunikator@mala.se

Nästa utgivning sker den 27 mars.

 
Senast uppdaterad den 27 februari 2020

Translate the website with Google translate.