Nyårtal

Kommunstyrelsens ordförandes nyårstal inför 2021.

Det år som nu snart är slut har på olika sätt varit ett prövningarnas år. Större delen av året har präglats av Corona virusets framfart. Vem kunde för ett år sedan i sin vildaste fantasi förutspå att det som vi nu är mitt uppe är verklighet.

Vad har då hänt under året och vad kommer att hända under kommande år? Låt mig ta några exempel som jag tycker är viktiga:

 

 • Malå har en minoritetsregering sedan socialdemokraterna för drygt ett år sedan valde att lämna samarbetet med Vänsterpartiet. Det har trots allt gått ganska bra eftersom vi oftast kan prata ihop oss. Men.......naturligtvis kan man utföra mer om man utgör en tydlig majoritet.

 • Malå kommun har nu en ny politisk organisation. Tanken är att vi ska få tydligare, bättre och effektivare beslutsordning. Vi ska också komma ihåg att i Malå är det nära till de förtroendevalda. Ta gärna kontakt med de förtroendevalda.

 • Vi har också påbörjat en förändring av tjänstepersonsorganisationen. Ett arbete som förhoppningsvis blir klart under våren 2021. En organisation som är tydligare och effektivare helt enkelt.

 • Ekonomin ser någorlunda ut. Regeringens satsningar under ”coronaåret” har fallit väl ut för Malås del. Vi vet att vi måste fortsätta att effektivisera och förmå att använda våra resurser smart. Samtidigt måste jag säga att fördelningen av samhällets resurser är ett politiskt vägval. Egentligen faller det tillbaka på om man i större utsträckning ska gynna privat konsumtion eller om man ska stärka den offentliga konsumtionen i fråga om vård, skola och omsorg.

 • Under 2020 har förändringar av driften av Tjamstanområdet genomförts. När sedan Malå hotell under 2021 hamnar under samma ”hatt” finns det förhoppningsvis goda möjligheter att utveckla besöksnäringen i Malå till att bli en större verksamhet än i dagsläget.

 • Under 2020 har kommunen aktivt arbetat med samarbete och samverkan med andra kommuner. Inom samarbetet inom Region-10 har vi gemensamt agerat mot riksdag/regering i syfte att visa på att Sverige ser olika ut och gett exempel på hur en politik som gynnar lands- och glesbygd kan se ut. Inom samarbetet i den s.k. Skellefteregionen har vi under året bl.a. hittat ett förslag på hur ett nytt sätt att arbeta med gymnasieskolan kan se u. Förhoppningsvis kan vi se en start 2022.

 • Malå har ett förhållandevis väl differentierat näringsliv. Stora företag, små företag, företag med världen som marknad och företag med en mer lokal marknad. Vi ska vara både glada och stolta över det vi har och kanske finns möjligheter att utveckla nya verksamheter.

 • Under det kommande året behöver vi fatta ett inriktningsbeslut om badhus. Min mening är klar: Malå ska ha ett badhus men jag måste i samma andetag säga att vi har med nuvarande förutsättningar inte resurser så det räcker. Därför måste ett inriktningsbeslut följas av ett intensivt arbete, gärna tillsammans med andra kommuner i samma läge, för att hitta finansieringslösningar.

 • I närtid hoppas jag också att vi får ett positivt besked vad gäller Setras verksamhet i Malå. En utveckling och förstärkning av träindustrin i vår region är otroligt viktigt.

 • En av våra stora utmaningar är kompetensförsörjning. Hur får vi tag i de människor som ska arbeta hos oss i Malå kommun? Personalen är det viktigaste vi har och vi måste ta hand om den på ett bra sätt men i måste också se till att de kan få nya arbetskamrater när gamla försvinner.

 • Jag har säkert glömt en hel del av vad som skett och vad som kommer att ske. Malå kommun är en bra plats att leva i. En sak vet jag säkert och det är att vi behöver hjälpas åt i samhällsbygget. Man bidrar utifrån sin förmåga och till sist.......... vi behöver bli fler Malåbor. Nu i Coronatider, klimathot och ökad otrygghet kan vi i Malå vara ett verkligt alternativ. Var ambassadör, sprid budskapet att man alltid är välkommen till Malå. Här finns chans till ett gott och tryggt liv.

Gott slut 2020 och Gott Nytt 2021!

Senast uppdaterad den 30 december 2020

Translate the website with Google translate.