Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt omsorgsnämnden upphörde 2020-07-01 till förmån för en kommunstyrelse med tre utskott. 
Protokoll efter 2020-07-01 återfinns under kommunstyrelsen.


Register

Samtliga ärenden 2020

Protokoll

2020

Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2020-05-19
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2020-02-10

2019
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-12-17
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-10-22
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-09-24
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-05-14
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-04-02
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2019-02-19

2018
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2018-12-18
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2018-11-06
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2018-09-25
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2018-05-21
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2018-02-20

2017
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-12-18
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-10-17
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-09-26
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-05-15
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-02-21
Barn- och utbildningsnämnden, protokoll, 2017-01-11


Om du vill ta del av äldre protokoll kansliet e-post: kommunstyrelsen@mala.se eller ring via växeln tfn. 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 26 januari 2021

Translate the website with Google translate.