Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktige: 14 mars, 25 april, 27 juni, 24 oktober, 28 november, 5 december

Kommunstyrelsen: 22 februari, 29 mars, 7 juni, 4 oktober, 8 november

Allmänna utskottet: 31 januari, 7 mars, 16 maj, 12 september, 17 oktober

Utbildningsutskottet: 1 februari, 8 mars, 17 maj, 13 september, 18 oktober

Sociala utskottet: 2 februari, 9 mars, 18 maj, 14 september, 19 oktober

Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd: 15 februari, 10 maj, 21 juni, 13 september, 18 oktober, 6 december

Malå Energi- och Industri AB: 15 februari, 15 mars, 17 maj, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 13 december

Malåbostaden AB: 24 februari, 23 mars, 18 maj, 15, juni, 14 september, 19 oktober, 14 december

Trepartens renhållningsnämnd: 8 mars, 31 maj, 3 oktober, 22 november

Gemensam överförmyndarnämnd: 15 februari, 16 mars, 13 april, 10 maj, 7 juni, 14 september, 11 oktober, 7 november, 7 december

Gemensam nämnd för drift av personalsystem: Nämnden har inga planerade sammanträdesdagar för 2022. Man tar "ett möte i taget".

 

Senast uppdaterad den 16 mars 2022

Translate the website with Google translate.